SDLSN, CSH I POSLODAVCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

SDLSN, CSH I POSLODAVCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

(SDLSN, 19. studenoga) Na sastanku koji se danas održao u prostorijama SDLSN temeljem inicijative Sindikata da se u Uredbu o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi konačno uvrste i radna mjesta carinskih djelatnika, koja su iz nje neopravdano izostavljena, okupili su se predstavnici dvaju sindikata koji djeluju u Carinskoj upravi, predstavnici Ministarstva financija Božena Glešć, Ivan Čulo i Vesna Bubanović iz tvrtke Ergonomika d.o.o, te predstavnica Carinskog laboratorija.

Carina_uredba191104

Otvarajući sastanak, tajnik SDLSN Siniša Kuhar naglasio je kako je do ove inicijative došlo zbog obveze iz Protokola o kolektivnim pregovorima između Vlade RH i sindikata državnih službi o pitanjima uređenima uredbama Vlade RH o koeficijentima, uvjetima rada i nagrađivanju, tj. mogućnosti da sindikati koji djeluju u Carinskoj upravi predlože odgovarajuće izmjene i dopune Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi. Kuhar je istaknuo pozitivan primjer Ministarstva financija, Carinske uprave, koja je od svih državnih tijela došla najdalje s provedbom obveza iz Zakona o zaštiti na radu, izradivši procjenu opasnosti i samim time stručnu podlogu za utvrđivanje i poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite na radu. Međutim, istaknuo je, riječ je o dugotrajnom procesu koji, premda ide svojim logičnim tijekom, treba požuriti sa sindikalne strane, kako bi se konačno odgovarajuće vrednovala sva mjesta s posebnim uvjetima u Carinskoj upravi.

carina_znackaBožena Glešć iz Ministarstva zapitala se zbog čega sada ova incijativa sindikata kad se aktivnosti Odbora za zaštitu na radu u Carinskoj upravi kreću u smjeru utvrđivanja mjera zaštite na radu, poslova s beneficiranim radnim stažem i posebnim uvjetima, ali sukladno dinamici koju tek treba utvrditi. Dodala je da će Ministarstvo poštovati zakonski slijed prema kojem prvo slijedi procjena opasnosti, a zatim će se internim pravilnikom Ministarstva utvrditi poslovi s posebnim uvjetima, te da joj se čini da je inicijativa sindikata preuranjena, posebice s obzirom na skoro donošenje novog Zakona o državnoj službi.

Replicirajući, Siniša Kuhar je istaknuo kako će se novi Zakon primjenjivati tek od 1. siječnja 2006. godine, te da je za njegovu primjenu ključno donošenje novog zakona o plaćama, uredbe o klasifikaciji radnih mjesta, ocjenjivanju i nagrađivanju, što u konačnici može značiti i dodatno prolongiranje primjene. Također, istaknuo je kako ni pri donošenju postojeće Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi nisu postojale zakonske pretpostavke za njeno donošenje u obliku procjene opasnosti, pa je ona ipak donijeta. Ako pogledamo primjer Ministarstva obrane, čija radna mjesta s posebnim uvjetima nisu uključena u spomenutu uredbu, a ministar obrane već dvije godine ne donosi posebnu uredbu o poslovima s posebnim uvjetima u MORH i OSRH, onda dobivamo jasnu sliku da bi se daljnjim odlaganjem izmjena i dopuna Uredbe lako moglo dogoditi da se nepotrebno izgubi još jedna godina, zaključio je Kuhar.

S time se složila i Javorka Žuković iz carinskog laboratorija, koja je naglasila da s izmjenama i dopunama ne treba čekati jer se u državnoj upravi uvijek nešto mijenja, a takve promjene za posljedicu imaju da je netko uvijek neopravdano zapostavljen, kao što je to slučaj s djelatnicima carinskog laboratorija.

Vesna Bubanović iz tvrtke Ergonomika, čiji su stručnjaci izradili procjenu opasnosti, skrenula je pozornost na činjenicu da bi posebnim propisom trebalo urediti i pitanje prethodnih (prije prijama u službu) i periodičnih zdravstvenih pregleda.

Nakon ovih pojašnjenja predstavnici SDLSN i CSH postigli su konsenzus oko radnih mjesta koje treba uvrstiti u Uredbu, a radi  se o predstojniku carinske ispostave, voditelju carinskog odjeljka i djelatnicima carinskog laboratorija.

Sindikati će ovaj zajednički prijedlog iznijeti na na sastanku radne skupine za analizu i izradu prijedloga u svezi s pitanjima uređenima uredbama Vlade RH, kako bi se od Vlade RH zatražile izmjene i dopune Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi, koje se odnose na Carinsku upravu.

Naravno, i ostali sindikati državnih službi predložit će odgovarajuće izmjene i dopune, pa će tako SDLSN npr. predložiti da se sramotna odredba članka 5. točke b) Uredbe, kojom se ugroza zdravlja inspektora II. vrste vrednuje s 5%, za razliku od 10% za inspektore I. vrste, pa tako ispada da je zdravlje inspektora II. vrste manje vrijedno od inspektora I. vrste.

Pročitajte nacrt izmjena i dopuna Uredbe u dijelu koji se odnosi na Carinsku upravu…