SDLSN kreće u postupak mirenja s Ministarstvom pravosuđa i Vladom RH zbog stanja u pravosuđu

PRAVOSUĐE

SDLSN kreće u postupak mirenja s Ministarstvom pravosuđa i Vladom RH zbog stanja u pravosuđu


(SDLSN, 28. veljače 2019.) Sindikalni povjerenici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH koji predstavljaju članove Sindikata – državne službenike i namještenike zaposlene u pravosudnim tijelima, na danas održanom sastanku s predsjednikom Sindikata Borisom Plešom, zatražili su od Sindikata pokretanje postupka mirenja s Ministarstvom pravosuđa odnosno Vladom Republike Hrvatske.

Kao razlog navode težak materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, koji je uzrokovan dugogodišnjom nebrigom i nezainteresiranošću nadležnih struktura za položaj pravosudnih službenika i namještenika i plaćama koje ne osiguravaju dostojanstven život, a za najslabije plaćena radna mjesta kreću se u rasponu od 3000 kuna za namještenike i to temeljem Zakona o minimalnoj plaći, 3500 kuna za sudske i državnoodvjetničke zapisničare, 3700 kuna za administrativne referente – upisničare i 3800 kuna za administrativne referente – sudske i državnoodvjetničke zapisničare.

Članovi Sindikata putem sindikalnih povjerenika zahtijevaju sljedeće:

  • poduzimanje odlučnih sindikalnih mjera u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa zaposlenika u pravosuđu, uključujući i industrijske akcije, s ciljem povećanja plaća i utvrđivanja dodataka na posebne uvjete rada u pravosuđu,
  • pokretanje postupka mirenja s Ministarstvom pravosuđa odnosno Vladom Republike Hrvatske radi stvaranja preduvjeta za održavanje industrijskih akcija u slučaju ne postizanja dogovora o odgovarajućem poboljšanju materijalnih uvjeta zaposlenika u pravosuđu, i
  • stvaranje preduvjeta za razvoj pravosuđa, kroz uređenje sustava plaća koji će osigurati obnavljanje ljudskih potencijala i interes građana za rad u pravosudnim tijelima, a postojećim zaposlenicima omogućiti dostojanstven život.

… ZA UVEĆANJE KLIKNI NA SLIKU

 

Predložene korekcije Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  i Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi, koje je Ministarstvo pravosuđa uputilo Ministarstvu uprave, a kojima se predviđa povećanje koeficijenata najslabije plaćenih specifičnih radnih mjesta u pravosudnim tijelima, kao i dodaci na uvjete rada službenicima tzv. uskočkih sudova, Sindikat ocjenjuje kvalitativnim napretkom u odnosu na ranije zauzeto stajalište prema kojem će se plaće u pravosuđu rješavati Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika koji je u izradi.

Naime, osnovna premisa ovoga Zakona, koju je u javnosti više puta ponovio ministar Marko Pavić, kao voditelj radne skupine za izradu Zakona, jest da plaće postojećih državnih službenika neće pasti, ali ni rasti.

Za zaposlene u pravosuđu neprihvatljivo je parcijalno uređenje sustava plaća, kojim bi se u pitanje dovela hijerarhija plaća u pravosudnim tijelima, kao što je neprihvatljivo urediti dodatke za posebne uvjete rada samo jednoj kategoriji zaposlenika, budući da sigurnosne provjere prolaze i drugi sudski službenici, a razlika između uvjeta rada službenika koji rade na „uskočkim“ i ostalim kaznenim predmetima nalazi se jedino u kvalifikaciji radi li se o zločinačkom udruživanju ili „običnim“ zločincima.

Povećanje od 12 posto, koliko je porasla plaća namještenika u pravosuđu temeljem Zakona o minimalnoj plaći, trebalo bi se primijeniti na sve zaposlene u pravosudnim tijelima, a ne samo na koeficijente radnih mjesta koja su prva do namješteničkih.

Sindikat aktivnosti samoorganiziranih službenika i namještenika u pravosuđu ocjenjuje kao opravdani izraz nezadovoljstva teškim materijalnim prilikama koje su rezultirale njihovim spontanim okupljanjem, potpisivanjem peticija i prosvjednim akcijama, ali dodaje da kao registrirani sindikat mora postupati sukladno pozitivnim propisima i njima propisanim uvjetima za organiziranje industrijskih akcija, što svaka aktivnost koja rezultira obustavom rada, svakako jest.

Nezadovoljstvo u pravosuđu došlo je do točke nakon koje nema povratka. Ili će se promijeniti mirnim putem, spontanim buntom samih zaposlenika ili organiziranim industrijskim akcijama, zaključeno je na sastanku sindikalnih povjerenika.