SDLSN Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava ne vjeruje

(NE)RAZRIJEŠENA DVOJBA
SDLSN Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava ne vjeruje

Neki kolektivni ugovor prestaje vrijediti protekom roka na koji je sklopljen, suglasnošću volja ugovornih strana, otkazom, kao i sklapanjem novog kolektivnog ugovora u kojem su se stranke sporazumjele o prestanku važenja prethodnog kolektivnog ugovora. U slučaju “starijeg” kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ni jedno od toga nije se dogodilo…

neuvjerena

(SDLSN, 3. rujna 2013.) Priopćenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kojim je ovo državno tijelo odbacilo postojanje dvojbe o tome koji je kolektivni ugovor na snazi na području državnih službi, nije nas uvjerilo u to da prava državnih službenika uređuje samo jedan i to onaj noviji kolektivni ugovor.

sdlsn_www220Naime, tvrdnja Ministarstva kako novosklopljeni kolektivni ugovor ima isti predmet uređenja kao i prethodno sklopljeni kolektivni ugovor, pa je sklapanjem i početkom primjene novog kolektivnog ugovora prestao važiti prethodno sklopljeni kolektivni ugovor, u kontradikciji je sa samom sobom, činjenicama i dosadašnjoj praksi.
Prvo, postavlja se pitanje, ako novi kolektivni ugovor ima isti predmet uređenja kao i onaj ranije sklopljeni zašto ga je trebalo sklapati?
Drugo, radi li se o istom predmetu uređenja, ako je taj predmet u slučaju jubilarne nagrade i naknade za prijevoz različito uređen i to na način da jednoj grupaciji zaposlenika pogoduje jedan, a drugoj drugi kolektivni ugovor?
Treće, u kojoj mjeri na važenje nekog kolektivnog ugovora, neovisno o činjenici “istog predmeta uređenja” utječe to što su ga zaključile različite stranke.
Naime, kolektivni ugovor za koji MRMS tvrdi da više nije na snazi zaključilo je sa sindikalne strane sedam stranaka, a kolektivni ugovor za koji MRMS tvrdi da je na snazi zaključilo je sa sindikalne strane tri sindikata.
Hrvatska praksa već poznaje slučajeve u kojima je o istom predmetu uređenja zaključeno više kolektivnih ugovora s Vladom na jednoj i različitim sindikatima na drugoj strani.
Tako je 9. lipnja 2005. godine tadašnji ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac, zaključio tri posebna kolektivna ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske, premda su ti kolektivni ugovori imali “isti predmet uređenja”, bez razlika koje postoje u slučaju dva kolektivna ugovora za državne službenike.

3ku_srednje_skole

Da bi stvar bila jasnija i ovi su kolektivni ugovori, iako zaključeni istoga dana, potpisani u različito vrijeme, što dva od tri kolektivna ugovora, sukladno “kronološkoj logici” Ministarstva rada i mirovinskoga sustava čini bespredmetnim, odnosno nevažećim, jer imaju “isti predmet uređenja”, a vrijedi samo onaj koji je “novosklopljen”, odnosno potpisan posljednji.
Dakle, vremenski paralelizam kolektivnih ugovora s istim predmetom uređenja i različitim strankama koje su ga zaključile već se dogodio i nije utjecao na njihovu valjanost.
Zato Sindikat logiku MRMS kojom je, naizgled, razriješena dvojba o tome koji kolektivni ugovor trenutno vrijedi kada su u pitanju državni službenici i namještenici, ne namjerava prihvatiti zdravo za gotovo i pokušat će od drugih instanci dobiti odgovor je li prije kokoš ili jaje, tj. vrijedi li neki kolektivni ugovor koji ima “isti predmet uređenja” zato jer je posljednji potpisan ili zato jer je sklopljen s različitim strankama, odnosno različito uređuje “isti predmet uređenja”? S. Kuhar