SDLSN: Namješteničke poslove uskoro zamjenjuje namještanje poslova?

SDLSN Namješteničke poslove uskoro zamjenjuje namještanje poslova?

spring cleaning

Outsourcing kao, naizgled, praktično rješenje političkim strukturama unutar državnih tijela otvara novi prostor za ugovaranje odnosno namještanje poslova tvrtkama satelitima pojedinih političkih opcija. Zbog toga se u Sindikatu bojimo da bi namješteničke poslove u državnim tijelima uskoro moglo zamijeniti namještanje poslova.

sdlsn_www220(SDLSN, 2. studenoga 2010.) 31. listopada istekao je rok u kojem su tijela državne uprave, uredi i stručne službe Vlade Republike Hrvatske trebala Ministarstvu uprave dostaviti prijedloge smanjenja broja zaposlenih državnih službenika i namještenika, uključujući opseg i način smanjivanja broja zaposlenih te rok za provedbu, kao i podatke o državnim službenicima i namještenicima koje treba obuhvatiti planom zbrinjavanja viška zaposlenih i prekvalifikacijom u tijelima državne uprave.
Smanjenje broja zaposlenih službenika i namještenika trebalo bi se provoditi racionalizacijom unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave i okvirnog broja državnih službenika i namještenika, racionalizacijom sistematizacije radnih mjesta, uvođenjem “klauzule 2 za 1”, odlaskom u mirovinu i outsourcingom pomoćno-tehničkih poslova.

Zašto raditi profesionalno ili prijaviti korupciju kad time riskiraš da ti politički postavljeni rukovodilac ocjenom "zadovoljava" spriječi rast plaće za 10 godina

Iako se racionalizacija odnosi na 52.656 službenika i namještenika, najviše razloga za strepnju ima 2.794 namještenika, čije poslove u državnim tijelima Vlada namjerava prepustiti tržištu, odnosno vanjskim pružateljima usluga.
U skladu s time “treba provesti analizu i utvrditi ekonomičnost i efikasnost izdvajanja pomoćno-tehničkih poslova (poslovi čišćenja, održavanja poslovnih prostorija, interne ugostiteljske usluge, zaštitarske službe i dr.) iz tijela državne uprave i u skladu s tim osigurati njihovo obavljanje na tržištu“, kaže se u kriterijima koje je usvojila Vlada.
No, temeljni propisi koji uređuju rad državnih tijela pa tako i tko što radi u njima, poslove ne dijele sukladno Vladinoj logici, na službeničke i one koje pružaju tvrtke na tržištu, već na poslove državne uprave koje obavljaju službenici i pomoćno-tehničke poslove koje obavljaju namještenici.
Zakon o sustavu državne uprave kaže da poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju državni službenici, a pomoćno-tehničke poslove namještenici.
Zakon o državnim službenicima pak propisuje da poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici, a ove posljednje opisuje kao “osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnog tijela“.
Ovaj zakon doduše predviđa da se pojedini poslovi mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe, ali izdaci za takve usluge ne smiju prelaziti 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo.
Iz navedenog proizlazi da bi povjeravanje poslova “pružateljima stručnih usluga izvan državne službe” trebalo biti izuzetak, a kako je ono regulirano teško da bi se usluge čišćenja, ugostiteljstva i čuvanja mogle podvesti pod “stručne usluge”, a još manje povjeriti na obavljanje temeljem ugovora o djelu.
Stoga je povjeravanje pomoćno-tehničkih poslova različitim servisima koji djeluju na tržištu u suprotnosti s postojećom zakonskom regulativom i pokazatelj je kako Vlada poštuje propise čije je donošenje sama predložila.
Također, ovo naizgled praktično rješenje političkim strukturama unutar državnih tijela otvara novi prostor za ugovaranje odnosno namještanje poslova tvrtkama satelitima pojedinih političkih opcija, poput slučaja nezakonitog dodjeljivanja poslova čišćenja, održavanja i pružanja usluga prehrane tvrtki Parting u bivšem Ministarstvu pomorstva, prometa i veza koje do danas nije sankcionirano, iako je Sindikat mjerodavnim državnim tijelima dostavio i više nego dovoljne dokaze o koruptivnim postupcima odgovornih.
Zbog toga se u Sindikatu bojimo da bi namješteničke poslove u državnim tijelima uskoro moglo zamijeniti namještanje poslova.
Sindikat se zbog svega može požaliti Upravnoj inspekciji koja djeluje u okviru Ministarstva uprave, ali je teško za očekivati njezinu reakciju na outsourcing pomoćno-tehničkih poslova kad je takvu mjeru predložio upravo ministar uprave.
Ili možda Hrvatskom saboru, kako bi ukazali na opasnu praksu kršenja propisa od strane državnih tijela, ali bojimo se da to u Hrvatskoj ionako više nitko ne doživljava kao nešto vrijedno pozornosti.
Preostaje nam dakle obraćanje međunarodnim organizacijama i tijelima EU od kojih ćemo zatražiti i praktični savjet što poduzeti kad zemlja kandidat ne poštuje nacionalno zakonodavstvo.
A ako je to u EU također dobra praksa, možda onda o svemu trebamo dobro razmisliti…

Pročitajte još…