SDLSN O NACIONALNOM SPORAZUMU O POLITICI PLAĆA: Do nacionalnog konsenzusa nemoguće bez predstavnika državnih službi

SDLSN O NACIONALNOM SPORAZUMU O POLITICI PLAĆA: Do nacionalnog konsenzusa nemoguće bez predstavnika državnih službi

(SDLSN, 24. ožujka) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH imenovanje predstavnika sindikata u radnu skupinu za izradbu nacrta prijedloga nacionalnog sporazuma o politici plaća prihvaća kao legitiman, ali ne i najbolji mogući izbor, pa čak i moguću zapreku u postizanju nacionalnog konsenzusa oko ovog važnog pitanja.

Nitko imenovanim predstavnicima sindikata ne osporava pravo zastupanja sindikata u gospodarstvu, javnim službama ili uslužnom sektoru, ali činjenicu da bi interese oko 75.000 zaposlenih u tijelima državne uprave i lokalne (područne) samouprave trebao zastupati predstavnik javnih službi, Sindikat ne smatra ni logičnim ni pravičnim rješenjem.

Loša prezentacija projekta nacionalnog sporazuma o politici plaća uzrokovala je bojkot već i same ideje od strane nekih sindikata državnih službi
Loša prezentacija projekta nacionalnog sporazuma o politici plaća uzrokovala je bojkot već i same ideje od strane nekih sindikata državnih službi

U situaciji u kojoj bi zadaća formirane radne skupine trebala biti, između ostalog, utvrđivanje dinamike usklađivanja zatečenih razlika u plaćama i utvrđivanje zajedničkih pravila za javne i državne službe, uvođenje stimulativnog dijela plaće kao instrumenta motivacije zaposlenih ili izvansudsko rješavanje sporova zbog materijalnih potraživanja iz kolektivnog ugovora, zaposleni u državnim tijelima se ne mogu pouzdati u dobre namjere predstavnika javnih službi čije su startne pozicije povoljnije zahvaljujući granskim kolektivnim ugovorima, a postignuća na području izvansudskog rješavanja sporova rezultat neprincipijelne politike koalicijske vlade.

Ne mislimo da je Vlada odgovorna za odabir sindikalnih predstavnika u radnu skupinu, ali reprezentativnost sugovornika sa sindikalne strane odredit će dosege eventualnog sporazuma o politici plaća.

Bez sudjelovanja predstavnika državnih službi u kreiranju sporazuma o politici plaća kojim će se utjecati i na njihov društveni i materijalni status on teško može ponijeti pridjev “nacionalni”.

Zato SDLSN odlučno zahtijeva da se ne dozvoli izostanak imenovanja predstavnika sindikata državnih službi u podgrupe za pripremu pojedinih dijelova programskog zadatka radne skupine za državne službe i lokalnu (regionalnu) samoupravu.

S time u svezi SDLSN upozorava na činjenicu da je ne sudjelovanje predstavnika državnih službi u razgovorima o nacionalnom sporazumu o politici plaća već dovelo do toga da neki sindikati državnih službi unaprijed odbacuju i samu pomisao na dobre namjere u kreiranju kvalitetne politike plaća, ovisno o tome i kako im je projekt prezentiran od strane njihove sindikalne središnjice.

Tako se pomanjkanje službenih i pravovremenih informacija, ali i njihove transmisije kroz same sindikalne središnjice o inicijativi Vlade svelo na reinterpretiranje novinskih napisa o pritisku MMF-a i zamrzavanju plaća.

To je urodilo daljnjim pojednostavljivanjima ideje o nacionalnom konsenzusu o politici plaća kroz socijalno partnerstvo i tripartitni dijalog i manipulacijom sindikalnog članstva kojima je Vladina inicijativa prezentirana kao izbor između zamrzavanja plaća i industrijskih akcija kojima bi se to moglo spriječiti.

Iako se nacionalnim sporazum o politici plaća ne predviđa zamrzavanje plaća, već njihovo vezanje uz rast BDP-a, proizvodnosti, troškovima života, inflacijom ili kombinacijom složenih parametara, dijelu državnih službenika i namještenika on je prezentiran tendenciozno
Iako se nacionalnim sporazum o politici plaća ne predviđa zamrzavanje plaća, već njihovo vezanje uz rast BDP-a, proizvodnosti, troškovima života, inflacijom ili kombinacijom složenih parametara, dijelu državnih službenika i namještenika on je prezentiran tendenciozno

SDLSN nije, za razliku od sindikata državnih službi koji su među svojim članstvom proveli referendum o tome jesu li za ili protiv zamrzavanja plaća, manipulirao raspoloženjem državnih službenika i namještenika, iz razloga što podršku članstva ne namjerava graditi na falsificiranju činjenica, niti na jačini opiranja Vladinim projektima, ali je zato kroz demokratska tijela participiranja i odlučivanja unutar svoje sindikalne središnjice – NHS-a, dao svoj doprinos formiranju stavova NHS-a vezanih uz razgovore o sporazumu o politici plaća za državne službe.

SDLSN još jednom skreće pozornost na činjenicu zaostajanja plaća zaposlenih u državnim službama ne samo za plaćama u gospodarstvu, već i onima u javnim službama.

U tom smislu ne odbacujemo ideju o nacionalnom sporazumu o politici plaća ukoliko će on uključivati izjednačavanje polaznih pozicija zaposlenih u javnim i državnim službama i omogućiti predstavnicima državnih službi sudjelovanje u njegovoj izradbi.

Vjerujemo da je konsenzus o ovom važnom društvenom pitanju moguć, ali on se može postići samo uz sudjelovanje predstavnika zaposlenih u državnim službama.

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA O NACIONALNOM SPORAZUMU O POLITICI PLAĆA

hina_logo

ZAGREB, 24. ožujka 2005. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika upozorio je danas da se nacionalni sporazum o politici plaća ne može postići bez sudjelovanja predstavnika zaposlenih u državnim službama.
Sindikat u priopćenju ističe kako nije logično ni pravično da u radnoj skupini za izradu prijedloga sporazuma interese 75.000
zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi zastupa predstavnik sindikata javnih službi.
“Zaposleni u državnim tijelima ne mogu se pouzdati u dobre namjere predstavnika javnih službi čije su startne pozicije povoljnije zahvaljujući Granskim kolektivnim ugovorima, a postignuća na području izvansudskog rješavanja sporova rezultat neprincipijelne politike bivše koalicijske Vlade”.
Sindikat još jednom skreće pozornost na činjenicu zaostajanja plaća zaposlenih u državnim službama, ne samo za plaćama u gospodarstvu, već i onima u javnim službama.
Sindikat upozorava da je nesudjelovanje predstavnika državnih službi u razgovorima o nacionalnom sporazumu o politici plaća već dovelo do toga da neki sindikati državnih službi unaprijed odbacuju i samu pomisao na dobre namjere u kreiranju kvalitetne politike plaća.
Pomanjkanje pravih informacija omogućilo je nekim sindikalnim središnjicama manipulaciju članstvom kojem je Vladina inicijativa predstavljena kao izbor između zamrzavanja plaća i industrijskih akcija, iako se nacionalnim sporazumom ne predviđa zamrzavanje plaća, već njihovo vezivanje uz rast BDP-a, proizvodnosti, troškova života i inflacije ili kombinaciju složenih parametara.
Sindikat državnih službenika ističe da nije, poput nekih sindikata URSH-a koji su među članstvom proveli referendum za ili protiv
zamrzavanja plaća, manipulirao raspoloženjem državnih službenika i namještenika, jer podršku članstva ne namjerava graditi na falsificiranju činjenica, niti na jačini opiranja Vladinim projektima. (Hina) pp/xmd ymd