SDLSN O STANJU U ZATVORSKOM SUSTAVU: Zatvorenici u nekim segmentima skrbi i stručnog tretmana povlašteni u odnosu na ostale građane

SDLSN O STANJU U ZATVORSKOM SUSTAVU: Zatvorenici u nekim segmentima skrbi i stručnog tretmana povlašteni u odnosu na ostale građane

zatvor_cb(SDLSN, 17. svibnja) Nakon Ministarstva pravosuđa o stanju u zatvorskom sustavu oglasio se i Sindikat državnih  lokalnih službenika i namještenika RH.

Sindikat upozorava na činjenicu kako se stupanj razvijenosti nekog društva mjeri njegovom brigom za socijalno slabe i ranjive skupine pučanstva, u koju skupinu svakako spadaju i zatvorenici, odnosno osobe lišene slobode koje se nalaze na odsluženju kazne zatvora.

Država, pravosudni i zatvorski sustav ovim građanima dužni su osigurati odsluženje kazne u humanim i primjerenim smještajnim i tretmanskim uvjetima, što nažalost nije moguće u mjeri koju zahtijevaju sigurnosni i stručni standardi iz razloga prekapacitiranosti sustava s jedne i manjka stručnih kadrova s druge strane.

Ove činjenice su javno poznate i o njima su se na odgovarajući način očitovala mjerodavna državna tijela, od pučkog pravobranitelja, Odbora za ljudska prava Hrvatskog sabora, Ministarstva pravosuđa i Uprave za zatvorski sustav, do sindikata koji zastupaju interese zaposlenika u zatvorskom sustavu.

Međutim, u uvjetima konsenzusa svih ovih čimbenika o stanju, potrebama i mjerama za poboljšanje položaja osoba na tretmanu u zatvorskom sustavu u javnost se plasiraju jednostrane i katastrofične ocjene o stanju u zatvorskom sustavu, pri čijem se iznošenju ne vodi računa o objektivnom društvenom i gospodarskom kontekstu u kojem se jedan takav specifičan sustav kakav je zatvorski nalazi.

Sindikat stoga upozorava na činjenicu da se ovakvim paušalnim i plošnim prikazom stanja u zatvorskom sustavu nanosi šteta ne samo proaktivnoj politici unaprjeđenja smještajnih i stručnih kapaciteta zatvorskog sustava u kojoj prednjače ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Ivan Damjanović i od nedavno ministrica pravosuđa Ana Lovrin, već i samim zatvorenicima koje se ohrabruje na iskazivanje građanskog neposluha i izvođenje ekshibicija kojima će privući nepodijeljenu medijsku pozornost.

Ukoliko se nastavi s ovakvom negativnom medijskom kampanjom u kojoj se svaki incident u sustavu koji, podsjećamo, ne skrbi o osobama koje se tamo svojevoljno nalaze i predstavljaju populaciju čiji tretman je jedan od najzahtjevnijih u stručnom smislu, tretira kao dokaz kaotičnog stanja, zatvorski sustav imat će problema s funkcioniranjem u takvom perceptivnom okruženju.

Sindikat stoga skreće pozornost javnosti i na manje poznate činjenice kako zbog nedostatnih smještajnih kapaciteta i nedovoljnog broja zaposlenih u zatvorskom sustavu trpe ne samo zatvorenici, već i zatvorski službenici koji se brinu o njihovoj sigurnosti i rehabilitaciji.

Lovrin040406_svi
Na traženje Sindikata u kratkom vremenskom roku održan je sastanak o položaju službenika u pravosuđu i zatvorskom sustavu, dok su periodični susreti s ravnateljem Damjanovićem već postali dobra praksa

Damjanovic060406_374

 2.380 državnih službenika i namještenika u zatvorskom sustavu obavlja svakodnevne zadaće za koje je prema sistematizaciji potrebno 2.793 stručna djelatnika, odnosno 413 djelatnika više od sadašnjeg broja zaposlenih.

Manjak kadrova očituje se u prekovremenom i radu i većem radnom opterećenju službenika u uvjetima sve većeg broja zatvorenika koji su počinili najteže oblike kaznenih djela u kojima ugroza života i zdravlja građana za njih ne predstavlja ništa neobično.

Tako su zatvorski službenici u 2005. godini ostvarili prekovremenih sati za 99 zaposlenih, što predstavlja dodatno opterećuje u obavljanju jedne od najstresnijih profesija i u velikoj mjeri utječe na njihov psihofizički status i radni učinak, te predstavlja profesionalni rizik za neprimjerenu reakciju u kontaktu sa zatvorenicima.

Usprkos tomu broj napada na službenike je u padu, uporaba sredstava prisile je na gotovo istoj razini u prethodne tri godine, a porastao je i broj obuhvaćenosti zatvorenika različitim oblicima stručnog tretmana, što pokazuje da službenici svoj posao odrađuju savjesno, stručno i učinkovito u teškim radnim uvjetima.

Tome treba pridodati činjenicu da  im se za ostvareni prekovremeni rad ne priznaje dodatak za posebne uvjete rada, premda tijekom prekovremenog rada obavljaju iste poslove zbog kojih im je priznat dodatak, te da vrlo često nisu u mogućnosti iskoristiti pravo na godišnji odmor ili slobodne dane jer bi time vlastite kolege doveli u još gori položaj.

Samo u Kaznionici Glina više od 40 službenika najvjerojatnije neće moći iskoristiti preostali godišnji odmor iz 2005. godine, darujući na taj način više od 1.000 radnih sati sustavu čiju sigurnost ne žele dovoditi u pitanje.

S druge strane, pri isticanju objektivno teškog položaja korisnika zatvorskog sustava zanemaruje se činjenica da zatvorenici, kao socijalno ranjiva populacija o čijim se ljudskim pravima i njihovom konzumiranju posebno vodi računa, u nekim područjima ostvaruju skrb koju ostali građani mogu samo sanjati.

Tako im je npr. u 2005. godini omogućeno 128.000 zdravstvenih pregleda, pri čemu i znatan broj specijalističkih, na koje, za razliku od ostalih građana, u pravilu dolaze preko reda, a sami se pregledi organiziraju na način da se više različitih specijalističkih pregleda obavi u što kraćem vremenskom periodu, na što je utrošeno gotovo osam milijuna kuna.

Radom koji im je omogućen zatvorskom sustavu zatvorenici su u 2005. godini zaradili 8.090.777,27 kuna, uz prosječnu plaću od 517,21 kunu, odnosno 810,97 kuna s uračunatim prekovremenim radom.

ZRemetinec
Prostorne uvjete zajednički dijele i zatvorski službenici i zatvorenici

Ako ove činjenice usporedimo sa šansama građana da određene specijalističke preglede obave bez višemjesečnog čekanja, nezaposlenih građana da vlastitim radom priskrbe novac za svoju i egzistenciju svojih obitelji, iznosom od 400 kuna socijalne pomoći za samca, odnosno 80% tog iznosa za odraslog člana obitelji ili maksimalnim iznosom naknade za nezaposlene od 1.000 kuna, onda dimenzije katastrofičnih prilika u sustavu koji skrbi o, ne zaboravimo, delinkventima, razbojnicima i ubojicama, poprimaju daleko realnije dimenzije.

Sindikat stoga daje punu podršku svima koji upozoravaju na propuste i potrebu poduzimanja mjera za unaprjeđenje uvjeta boravka i stručnog tretmana zatvorenika, ali i uvjeta rada službenika u zatvorskom sustavu i ukazuje na društvenu odgovornost za prikazivanje stanja na način koji nije izbalansiran i ne obuhvaća sve relevantne činjenice.

U tom ozračju i napis Globusu doživljavamo kao daljnju demokratizaciju i otvorenost društva u propitkivanju stanja u zatvorskom sustavu, ali sa žaljenjem konstatiramo kako pri tomu nije iskorištena spremnost odgovornih institucija da o svemu kažu i svoju riječ, bez namjere prikrivanja ili uljepšavanja objektivnog stanja.

Sindikat će sa svoje strane nastaviti s borbom za primjereno vrednovanje pojačanog radnog napora kojem su podvrgnuti službenici zatvorskog sustava, a posebice priznavanjem dodatka na uvjete rada za ostvareni prekovremeni rad koji je kao pitanje na inicijativu Sindikata već ugrađen u protokol o kolektivnim pregovorima, ali i njihovo nagrađivanje za natprosječne rezultate rada na način kako je to omogućeno službenicima Carinske i Porezne uprave.

Pročitajte još…

SINDIKAT: ZATVORENICI U NEKIM SEGMENTIMA POVLAŠTENI U ODNOSU NA OSTALE GRAĐANE

hina_logo

ZAGREB, 17. svibnja 2006. (Hina) –  Zatvorenici su u nekim segmentima skrbi i stručnog tretmana povlašteni u odnosu na ostale građane, ustvrdio je u današnjem priopćenju Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske.
Sindikat ocjenjuje da se u javnost plasiraju “jednostrane i katastrofične” ocjene o stanju u zatvorskom sustavu, čime se zatvorenike ohrabruje na iskazivanje neposluha i izvođenje ekshibicija kojima će privući medijsku pozornost.
Zatvorski sustav skrbi, među ostalim, o delinkventima, razbojnicima i ubojicama, čiji je tretman jedan od najzahtjevnijih u stručnom smislu.
Ipak oni u nekim područjima ostvaruju skrb koju ostali građani mogu samo sanjati.

Zatvoreniku koji se u Puli popeo na krov zatvora omogućeno je 30 zdravstvenih pregleda, od čega 8 specijalističkih
Zatvoreniku koji se u Puli popeo na krov zatvora omogućeno je 30 zdravstvenih pregleda, od čega 8 specijalističkih

Tako im je lani omogućeno 128.000 zdravstvenih pregleda, pri čemu i znatan broj specijalističkih na koje u pravilu dolaze preko reda. Na to je utrošeno gotovo osam milijuna kuna.
Radom koji im je omogućen u zatvorskom sustavu lani su zaradili 8.090.777 kuna, uz prosječnu plaću od 517 kuna, odnosno 811 kuna s uračunatim prekovremenim radom.
Usporedimo to sa šansama građana da određene specijalističke preglede obave bez višemjesečnog čekanja, nezaposlenih građana da vlastitim radom priskrbe novac za svoju egzistenciju, iznosom od 400 kuna socijalne pomoći za samca ili maksimalnim iznosom naknade za nezaposlene od 1.000 kuna, kaže sindikat. Osim toga, zbog nedostatnih kapaciteta i nedovoljnog broja zaposlenih ne trpe samo zatvorenici, već i zatvorski službenici.
U sustavu je zaposleno 2.380 državnih službenika i namještenika, a prema sistematizaciji potrebno je 2.793 djelatnika, odnosno 413 više.
Za prekovremeni rad ne priznaje im se dodatak za posebne uvjete rada, a vrlo često ne mogu iskoristiti pravo na godišnji odmor ili slobodne dane.
Samo u Kaznionici Glina više od 40 službenika najvjerojatnije neće iskoristiti preostali godišnji odmor iz 2005., darujući više od 1.000 radnih sati sustavu, naglašava sindikat.
(Hina) pp/xmd ymd