SDLSN od ministrice Lovrin traži da stane na kraj sudačkoj “kreativnosti” kad je u pitanju kolektivni ugovor

SDLSN od ministrice Lovrin traži da stane na kraj sudačkoj “kreativnosti” kad je u pitanju kolektivni ugovor

SDLSN_www(SDLSN, 27. svibnja 2008.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH dobio je ovih dana odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske o usvajanju ustavne tužbe protiv presude Županijskog suda u Osijeku kojom je odbijen tužbeni zahtjev u predmetu isplate razlike naknade putnih troškova.

Ustavni sud predmet je vratio na ponovni postupak Općinskom sudu u Belom Manastiru, navodeći kako “podnositeljica ima pravo na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u razdoblju od 2002. do 2004. godine, sukladno članku 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,…, prema kojem se nadoknađuju troškovi u visini 30% litre benzina (euro-super) po prijeđenom kilometru.

I Ustavni je sud svojim odlukama pokazao kako hrvatsko pravosuđe o određenim pitanjima odlučuje po samo njemu jasnim sudačkim mjerilima
I Ustavni je sud svojim odlukama pokazao kako hrvatsko pravosuđe o određenim pitanjima odlučuje po samo njemu jasnim sudačkim mjerilima

HZPSS_USRH_pozitivna

Sindikat naime, od 2005. godine vodi sudske sporove protiv Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) zbog neisplaćivanja naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu koji propisuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Općinski i županijski sudovi pa i sam Ustavni sud RH pri odlučivanju o tužbenim zahtjevima u ovim predmetima pokazali su visoku razinu kreativnosti u stvaranju sudske prakse, dovevši tako neovisnost sudstva do apsurda.

slijepa_pravdaDio sudova usvajao je tužbene zahtjeve i nalagao isplatu naknada tužiteljima u iznosima od više desetaka tisuća kuna, dok je drugi zahtjeve odbijao kao neosnovane, obrazlažući to činjenicom da HZPSS nije potpisnik TKU pa se on na njega ne primjenjuje ili da potpisnik nije SDLSN, da veću pravnu snagu od TKU ima Odluka Vlade o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike državnog proračuna i slično.

I sam je Ustavni sud 24. siječnja ove godine odbio ustavnu tužbu u istovrsnom predmetu, s time da je i u slučaju odbijanja i usvajanja ustavne tužbe bila riječ o Drugom vijeću za odlučivanje kojem je na čelu bila sutkinja Agata Račan, a isti članovi sudskog vijeća suci Snježana Bagić, Ivan Matija, Jasna Omejec i Aldo Radolović.

Sindikat pozdravlja činjenicu da je Ustavni sud RH, kao u međuvremenu i Vrhovni sud RH, zaključio kako se TKU primjenjuje i na zaposlene u HZPSS.

Nažalost iz obrazloženja nije moguće saznati zašto je Ustavni sud zauzeo takav stav, već samo da podnositeljica ima pravo na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe sukladno odredbi TKU.

Kad se o vrijednosti i važenju kolektivnog ugovora izjašnjava Ustavni sud na način iz kojeg nije razvidno je li on za njega izvor prava koji se, sukladno Zakonu o radu, primjenjuje neposredno i obvezno na strane koje su sklopile kolektivni ugovor ili je on nekakvo pomoćno sredstvo koje se primjenjuje tek izuzetno, kad ne postoji drugi izvor poput zakona, uredbe, odluke i sl., kako će se onda ponašati suci na nižim razinama.

Sudac David Crnov kao član sudskog vijeća (bez izdvojenog mišljenja) sudjelovao je u donošenju gornje, a kao predsjednik sudskog vijeća doljnje presude...
Sudac David Crnov kao član sudskog vijeća (bez izdvojenog mišljenja) sudjelovao je u donošenju gornje, a kao predsjednik sudskog vijeća doljnje presude…

crnov_negativna_obrazlozenj

A da se ponašaju svakako najbolje potvrđuje primjer suca Davida Crnova sa Županijskog suda u Slavonskom Brodu koji je u pozitivnoj presudi u kojoj je sudjelovao kao član sudskog vijeća smatrao da se TKU treba primijeniti na djelatnike HZPSS, a zatim je u negativnoj presudi, kao predsjednik sudskog vijeća, zaključio kako je od TKU-a po pravnoj snazi jača odluka Vlade.

Nažalost, ovakva turbo-šarena sudska praksa ima i ozbiljne financijske posljedice. Svojim odlukama sudac Crnov omogućio je isplatu naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za šest tužitelja u vrijednosti od 11 do 19.000 kuna, dok je drugom službeniku za isto potraživanje naložio isplatu parničnog troška od 9.000 kuna.

Stoga Sindikat poziva ministricu pravosuđa Anu Lovrin, predsjednike Ustavnog i Vrhovnog suda i predstavnike sveučilišta da zajednički poduzmu mjere kako se hrvatsko pravosuđe više ne bi sprdalo s kolektivnim ugovorima kao izvorom prava, odnosno da konačno zauzmu stav o tome kada i u kojim slučajevima kolektivni ugovor jest, a kada nije izvor prava u hrvatskom pravosuđu.

Pročitajte još…