SDLSN od Vlade traži da državne službenike i namještenike ne tretira kao zaposlenike drugog reda

KOLEKTIVNI PREGOVORI SDLSN od Vlade traži da državne službenike i namještenike ne tretira kao zaposlenike drugog reda

SDLSN_www(SDLSN, 9. srpnja 2008.) Uoči novog sastanka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH od Vlade traži da državne službenike i namještenike prestane tretirati kao zaposlenike drugog reda u odnosu na one zaposlene u javnim službama, jer im je poslodavac isti, kao i blagajna iz koje dobivaju plaću.
Vlada RH u kolektivnim pregovorima odbija razgovarati o povećanju plaća državnih službenika i namještenika, pod izlikom da će se to pitanje riješiti donošenjem Zakona o plaćama državnih službenika.

Vlada predlaže "rješavanje" plaća u državnim službama početnim koeficijentom za 70% zaposlenih sa SSS od 0,90 i to tek od iduće godine (gore), a njeni ministri dotle po resorima koeficijente dižu na 0,94 i 0,97 (dolje)
Vlada predlaže “rješavanje” plaća u državnim službama početnim koeficijentom za 70% zaposlenih sa SSS od 0,90 i to tek od iduće godine (gore), a njeni ministri dotle po resorima koeficijente dižu na 0,94 i 0,97 (dolje)

18_kultura

Međutim, prema zadnjoj verziji ovog zakona početni koeficijent zaposlenika sa srednjom stručnom spremom, kojih u državnim tijelima ima preko 70 posto, jest 0,90.
Ministarstvo financija je od državnih tijela zatražilo i dostavu podataka o iznosu plaća službenika nakon prevođenja u novi platni sustav s početnim koeficijentom 0,90, premda je na sastanku pregovaračkih odbora Vlade i sindikata dogovorena izrada simulacije za dva početna koeficijenta, 0,90 i 0,95.
Sadašnji koeficijenti službenika sa SSS za najveći broj službenika kreću se u rasponu od 0,85 do 0,88.
I dok Vlada kao rješenje malih plaća nudi korekciju koeficijenta od 0,02, u javnim službama plaće su obilno povećane dodacima na uvjete rada za sve zaposlene pa čak i korekcijom koeficijenata za 10 i više posto.

Suker_prekrizene_rukeTako je u kulturi ministar Biškupić sa sindikatom dogovorio povećanje koeficijenata od 0,85 i 0,88 za 0,09 te službenici sa SSS zaposleni u ustanovama kulture, čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna, od 1. kolovoza 2007. godine imaju početni koeficijent od 0,94 i 0,97.
Kad korekciju početnih koeficijenata traže sindikati državnih službi, ministar Šuker sindikate optužuje zbog nerealnih i nemoralnih zahtjeva, a istovremeno iz državnog proračuna financira plaće proračunskih korisnika koje su daleko veće od onih u državnim tijelima.
Stoga SDLSN pita ministra Šukera i predsjednika Vlade dr. Ivu Sanadera smatraju li zaista da bi se državni službenici trebali pomiriti sa sadašnjim koeficijentima od 0,85 i 0,88 i predloženim povećanjem početnog koeficijenta od 0,90, kad u pojedinim javnim službama službenici već imaju početni koeficijent od 0,94 i 0,97, a oni koji to još nisu izborili primaju paušalne dodatke od 2 (obrazovanje i znanost i to na godišnjoj osnovi, s time da se dodaci obračunavaju na one iz prethodne godine), 5 (zdravstvo) ili čak 10 posto (socijalna skrb)?
Od ministra Šukera SDLSN pak traži da istu retoriku, ali i odnos, pokaže kad su u pitanju svi proračunski korisnici, a od resornih ministara pak da pokažu jednaku solidarnost prema svojim zaposlenicima – državnim službenicima i namještenicima, kao i prema onima koji su zaposleni u djelatnostima za koje potpisuju granske kolektivne ugovore.

Pročitajte još…

Sindikat traži da Vlada prestane tretirati državne službenike i namještenike kao zaposlenike drugog reda

ZAGREB, 9. srpnja 2008. (Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hravtske u današnjem je priopćenju zatražio da Vlada prestane tretirati državne službenike i namještenike kao zaposlenike drugog reda u odnosu na one u javnim službama.

hina_print_logoVlada u kolektivnim pregovorima odbija razgovarati o povećanju plaća državnih službenika i namještenika, pod izlikom da će se to pitanje riješiti donošenjem Zakona o plaćama državnih službenika, tvrdi sindikat.

Dok Vlada kao rješenje problema malih plaća državnim službenicima nudi korekciju koeficijenta za 0,02, u javnim službama plaće su obilno povećane dodacima na uvjete rada za sve zaposlene, pa čak i korekcijom koeficijenata za 10 i više posto.

Tako je u kulturi ministar Božo Biškupić sa sindikatom dogovorio povećanje koeficijenata od 0,85 i 0,88 za 0,09 tako da službenici sa SSS u ustanovama kulture, čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna, od 1. kolovoza 2007. imaju početni koeficijent od 0,94 i 0,97.

Kad korekciju početnih koeficijenata traže sindikati državnih službi, ministar finacija Ivan Šuker optužuje ih za nerealne i nemoralne zahtjeve, a istovremeno iz državnog proračuna financira plaće proračunskih korisnika koje su daleko veće od onih u državnim tijelima.

Stoga sindikat pita Šukera i premijera Ivu Sanadera bi li se državni službenici trebali pomiriti sa sadašnjim koeficijentima od 0,85 i 0,88 i predloženim povećanjem početnog koeficijenta od 0,90, kad u pojedinim javnim službama službenici već imaju početni koeficijent od 0,94 i 0,97.

Također, oni koji još nisu izborili povećanje koeficijenata primaju paušalne dodatke od dva posto (obrazovanje i znanost, s time da se dodaci obračunavaju na one iz prethodne godine), pet posto (zdravstvo) ili čak 10 posto (socijalna skrb), upozorava sindikat.

Od Šukera sindikat traži da isti odnos pokaže kad su u pitanju svi proračunski korisnici, a od resornih ministara da pokažu jednaku solidarnost prema svim državnim službenicima i namještenicima.

zpds_javno090708

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hravtske u današnjem je priopćenju zatražio da Vlada prestane tretirati državne službenike i namještenike kao zaposlenike drugog reda u odnosu na one u javnim službama.

Vlada u kolektivnim pregovorima odbija razgovarati o povećanju plaća državnih službenika i namještenika, pod izlikom da će se to pitanje riješiti donošenjem Zakona o plaćama državnih službenika, tvrdi sindikat.

Javno_logoDok Vlada kao rješenje problema malih plaća državnim službenicima nudi korekciju koeficijenta za 0,02, u javnim službama plaće su obilno povećane dodacima na uvjete rada za sve zaposlene, pa čak i korekcijom koeficijenata za 10 i više posto.

Tako je u kulturi ministar Božo Biškupić sa sindikatom dogovorio povećanje koeficijenata od 0,85 i 0,88 za 0,09 tako da službenici sa SSS u ustanovama kulture, čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna, od 1. kolovoza 2007. imaju početni koeficijent od 0,94 i 0,97.

Kad korekciju početnih koeficijenata traže sindikati državnih službi, ministar finacija Ivan Šuker optužuje ih za nerealne i nemoralne zahtjeve, a istovremeno iz državnog proračuna financira plaće proračunskih korisnika koje su daleko veće od onih u državnim tijelima.

Stoga sindikat pita Šukera i premijera Ivu Sanadera bi li se državni službenici trebali pomiriti sa sadašnjim koeficijentima od 0,85 i 0,88 i predloženim povećanjem početnog koeficijenta od 0,90, kad u pojedinim javnim službama službenici već imaju početni koeficijent od 0,94 i 0,97.

Također, oni koji još nisu izborili povećanje koeficijenata primaju paušalne dodatke od dva posto (obrazovanje i znanost, s time da se dodaci obračunavaju na one iz prethodne godine), pet posto (zdravstvo) ili čak 10 posto (socijalna skrb), upozorava sindikat.

Od Šukera sindikat traži da isti odnos pokaže kad su u pitanju svi proračunski korisnici, a od resornih ministara da pokažu jednaku solidarnost prema svim državnim službenicima i namještenicima.