SDLSN od Vlade traži podatke o troškovima prijevoza dužnosnika i rukovodećih službenika

SDLSN od Vlade traži podatke o troškovima prijevoza dužnosnika i rukovodećih službenika

auti_sluzbeni_foto_novi_lis

sdlsn_www220(SDLSN, 11. ožujka 2010.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH odgovorio je na zahtjev Vlade upućen državnim i javnim službama o troškovima prijevoza na posao i s posla tako što je od ovog tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, zatražio sljedeće informacije:

  1. Podatak o broju i vrsti (marka i tip) službenih vozila u vlasništvu Vlade RH odnosno za koja je sklopljen ugovor o leasingu koja su na raspolaganju Vladi i državnim tijelima;
  2. Podatak o troškovima održavanja na godišnjoj razini za vozila pod točkom 1., kao i iznos obveza po kreditima odnosno leasingu za ta vozila za 2010. godinu;
  3. Podatak o troškovima goriva i cestarine za mjesec siječanj i veljaču 2010. godine za službena vozila iz točke 1.;
  4. Podatak o broju državnih dužnosnika koji raspolažu sa službenim vozilima iz točke 1.;
  5. Podatak o broju rukovodećih službenika (za potkategorije – glavni rukovoditelj i viši rukovoditelj iz Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi) i isplaćenih im troškova prijevoza na posao i s posla za 2009. godinu.

SDLSN ovim zahtjevom želi pokazati da se za predstojeće pregovore o materijalnim pravima državnih službenika i namještenika također želi naoružati informacijama o tome na što i koga ide novac kada su u pitanju troškovi prijevoza državnih dužnosnika i rukovodećih službenika.

Pročitajte još…