SDLSN: Odbor lokalne samouprave poziva na prosvjed zbog diskriminirajućeg zakona o plaćama

Odbor lokalne samuprave SDLSN-a: prosvjed uoči drugog čitanja zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi

hina_logo

ZAGREB, 11. kolovoza 2009. (Hina) – Odbor lokalne samouprave Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika najavio je danas da će pozvati sve lokalne službenike i namještenike na prosvjed uoči drugog čitanja prijedloga zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Prosvjed će se organizirati u svim lokalnim jedinicama pod motom “Za europsku Hrvatsku – državu ravnopravnih građana”, navodi se u priopćenju odbora kojeg čine predstavnici više od 4.000 lokalnih službenika i namještenika učlanjenih u SDLSN,

Predsjednik Odbora lokalne samouprave SDLSN Zvonimir Lončarić
Predsjednik Odbora lokalne samouprave SDLSN Zvonimir Lončarić

Tijekom prosvjeda, kako se najavljuje, građanima i saborskim zastupnicima dijelit će se leci sa zahtjevom da se zaposlenicima lokalne uprave omogući pravo na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje kao u javnim i državnim službama.
U priopćenju se navodi kako su predloženim zakonom kolektivni pregovori o osnovici za plaće u lokalnoj samoupravi postali “nemoguća misija”, jer je ona utvrđena u visini osnovice za plaće državnih službenika”.
Zakon, napominje se, predviđa i stavljanje izvan snage svih odredbi kolektivnih ugovora i sporazuma kojima su propisana mjerila za plaće i naknade, čime se praktično sve relevantne odredbe kolektivnih ugovora poništavaju.
Lokalni službenici i namještenici traže da se njihovim sindikatima omoguće pregovori o plaći i uvjetima rada na način kako je Vlada utvrdila u Zakonu o osnovici plaće u javnim službama kojim se osnovica za plaće utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade i sindikata javnih službi.
To znači omogućavanje kolektivnih pregovora s poslodavcima na lokalnoj razini sukladno njihovoj ovlasti raspolaganja izvornim prihodima koje im garantira Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Ustav RH, navodi se u priopćenju.
Najavljuje se da će SDLSN zatražiti i ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi članka 80. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi da se plaće službenika i namještenika uređuju posebnim zakonom.
Odbor smatra da se pitanje ustavnosti i zakonitosti određivanja plaća lokalnih službenika i namještenika zakonom mora riješiti kao prethodno pitanje prije drugog čitanja i usvajanja predloženog zakona u Saboru.

ZBOG PLAĆA PROSVJEDOVAT ĆE I LOKALNI SLUŽBENICI

Otvoreni_radio_znakSindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika prosvjedovat će zbog donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi kojim bi se plaće, kako tvrde, mogle smanjiti i do 50 posto. Uz to, kako kaže tajnik Sindikata Siniša Kuhar, ograničilo bi se sindikalno organiziranje, a odredbe ovog Zakona predviđaju i ukidanje svih odredbi kolektivnog ugovora koje se odnose na plaće i naknade. Prosvjed će se organizirati u svim jedinicama lokalne samouprave, a službenici i namještenici građanima će dijeliti letke sa svojim zahtjevima. Kuhar očekuje da će se na redovnoj saborskoj sjednici u rujnu razmatrati prijedlog tog Zakona, a prosvjed će se, kaže, održati uoči drugog čitanja u Saboru. Dodajmo da će Sindikat od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti mogućnosti da se plaće u lokalnoj samoupravi uređuju posebnim zakonom. Objavljeno:  11.8.2009 14:14:31

LS_prosvjed_hrt110809

Odbor lokalne samouprave SDLSN poziva na prosvjed zbog diskriminirajućeg zakona o plaćama

Loksamoup_100809_390

(SDLSN, 11. kolovoza 2009.) Odbor lokalne samouprave Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, koji čine predstavnici više od 4.000 lokalnih službenika i namještenika učlanjenih u SDLSN, pozvat će sve lokalne službenike i namještenike na prosvjed uoči drugog čitanja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

sdlsn_www220Prosvjed će se organizirati u svim jedinicama lokalne samouprave, pod motom “Za europsku Hrvatsku – državu ravnopravnih građana”, a tijekom prosvjeda lokalni službenici i namještenici hrvatskim će građanima i saborskim zastupnicima dijeliti letke sa zahtjevom da se zaposlenicima lokalne uprave omogući pravo na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje kao u javnim i državnim službama.
Odbor lokalne samouprave SDLSN ističe kao su spornim zakonom kolektivni pregovori o osnovici za plaće u lokalnoj samoupravi postali “nemoguća misija”, jer je ona utvrđena u visini osnovice za plaće državnih službenika, a zakon predviđa i stavljanje izvan snage svih odredbi kolektivnih ugovora i sporazuma kojima su propisana mjerila za plaće i naknade, čime se praktično sve relevantne odredbe kolektivnih ugovora poništavaju. Time lokalni službenici gube i prava koja su državnim i javnim službenicima zagarantirana njihovim temeljnim i granskim kolektivnim ugovorima.

SDLSN će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti mogućnosti uređenja plaća u lokalnoj samoupravi posebnim zakonom, ali će pri tome tražiti izuzeće bivšeg čelnika Središnjeg državnog ureda za upravu, a sadašanjeg ustavnog suca Antuna Palarića, jer smatra da predlagatelj rješenja koje se osporava ne može biti nepristran u odlučivanju
SDLSN će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti mogućnosti uređenja plaća u lokalnoj samoupravi posebnim zakonom, ali će pri tome tražiti izuzeće bivšeg čelnika Središnjeg državnog ureda za upravu, a sadašanjeg ustavnog suca Antuna Palarića, jer smatra da predlagatelj rješenja koje se osporava ne može biti nepristran u odlučivanju

Lokalni službenici i namještenici zato traže da se njihovim sindikatima omoguće pregovori o plaći i uvjetima rada na način kako je to Vlada utvrdila u Zakonu o osnovici plaće u javnim službama kojim se osnovica za plaće utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade i sindikata javnih službi.
To znači omogućavanje kolektivnih pregovora s poslodavcima na lokalnoj razini, sukladno njihovoj ovlasti raspolaganja izvornim prihodima jedinica lokalne i područne samouprave koje im  garantira Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Ustav Republike Hrvatske.
S time u svezi SDLSN će zatražiti i ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe članka 80. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, kojom se kaže kako se plaće službenika i namještenika uređuju posebnim zakonom.
Odbor lokalne samouprave SDLSN smatra da se pitanje ustavnosti i zakonitosti određivanja plaća lokalnih službenika i namještenika zakonom, odnosno opseg mogućeg zadiranja u pravo na raspolaganje vlastitim prihodima, mora riješiti kao prethodno pitanje prije drugog čitanja i usvajanja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u Saboru, ali će tražiti izuzeće Antuna Plarića iz rasprave o ovom pitanju, budući da je zakon nastao u “radionici” iz koje je on došao na Ustavni sud – Središnjeg državnog ureda za upravu kojem je bio na čelu, odnosno sadašnjeg Ministarstva uprave.
Istaknuto je kako je dosadašnji način uređivanja sustava plaća lokalnih službenika i namještenika na način koji je dopuštao samostalno određivanje osnovice u kombinaciji sa zakonski propisanim rasponom koeficijenata jedinicama lokalne i područne samouprave omogućavao raspolaganje i gospodarenje vlastitim prihodima.
Stavljanje izvan snage svih kolektivnih ugovora na razini lokalne samouprave znači nedopustivo miješanje treće strane u ugovorni odnos sindikata i jedinica lokalne samouprave kojim se narušavaju svi demokratski i civilizacijski standardi socijalnog partnerstva, a sindikati na lokalnoj razini osuđuju na istrebljenje jer više neće imati o čemu pregovarati.
palaric160Odbor podržava napore Sindikata kojima se javnost i međunarodne organizacije upozorava na nedopustivo miješanje Vlade RH u pravo na sindikalno organiziranje u lokalnoj samoupravi i od SDLSN traži organiziranje peticije za pravo na kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi koja će se uručiti predstavnicima Vlade RH, Ministarstva uprave, Međunarodnoj organizaciji rada, EPSU (European Federation of Public Service Unions) i Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj.