SDLSN Poboljšana zaštita od uznemiravanja u državnim službama

SDLSN Poboljšana zaštita od uznemiravanja u državnim službama

mobbing_foto

(SDLSN, 25. ožujka 2009.) U sjeni potpisanog sporazuma o plaćama promakla je vijest o potpisivanju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kojim je  poboljšana zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u državnim tijelima.

sdlsn_www220Dodatkom koji je predložio SDLSN utvrđena je obveza objave podataka o osobi ovlaštenoj za primanje i rješavanje pritužbi (povjerljivog savjetnika) vezanih za zaštitu dostojanstva na vidnom mjestu u državnom tijelu, kao i objava popisa povjerljivih savjetnika imenovanih u državnim tijelima na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu, s naznakom tijela za koje su imenovani.
Ovim će postati razvidno poštuje li se obveza imenovanja povjerljivih savjetnika ili ne, a čelnik Središnjeg državnog ureda za upravu morat će upozoriti čelnika državnog tijela u kojem to nije učinjeno na obvezu imenovanja povjerljivog savjetnika.
Također, poslodavac je dužan povjerljivom savjetniku osigurati zaprimanje pritužbi na način i u uvjetima kojima se neće ugroziti privatnost osobe koja podnosi pritužbu, što razumijeva korištenje posebne prostorije u sjedištu poslodavca tijekom cijelog ili u dijelu radnog vremena, a ukoliko je to potrebno omogućit će mu se i izlazak iz sjedišta poslodavca radi zaprimanja pritužbe.
Pored ovih “tehničkih” poboljšanja, dodatkom kolektivnom ugovoru predviđa se i obveza dostave izvješća o broju i naravi zaprimljenih pritužbi Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU do 31. siječnja tekuće godine.
Zajednička komisija dužna je pak do 31. ožujka objedinjeno izvješće o stanju na području zaštite dostojanstva državnih službenika dostaviti Vladi i sindikatima državnih službi, kako bi socijalni partneri potom zajednički, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, razmotrili izvješće i predložili mjere radi prevencije neželjenog ponašanja i zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.
Potpisivanjem dodatka KU Vlada i sindikati državnih službi poslali su jasnu poruku da državna tijela postaju mjestom nulte tolerancije na svako ponašanje kojim se dovodi u pitanje dostojanstvo osobe službenika i namještenika.

Pročitajte još…