SDLSN podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza

SDLSN podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza

Ustavni_sud(SDLSN, 10. rujna) Učestaloj navadi državnih tijela da uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnike o unutarnjem redu donose u postupku kojim se negiraju odredbe ustava, zakona i kolektivnog ugovora Sindikat je pokušao stati na kraj podnošenjem prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Uporište za ovaj prijedlog Sindikat nalazi u ustavnoj odredbi prema kojoj se pravo zaposlenih na socijalnu sigurnost uređuje zakonom i kolektivnim ugovorom. Zakon o radu pak propisuje da se pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju neposredno i obvezno na sve osobe na koje se primjenjuje kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike obvezuje čelnike državnih tijela da prije donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika moraju sindikalnom povjereniku ili drugom ovlaštenom predstavniku sindikata dostaviti prijedlog takve odluke. Takve važne odluke su, osobito, odluke o donošenju, izmjeni i dopuni akata državnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika; planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika i uvođenju nove tehnologije te promjene u organizaciji i načinu rada. Budući da je novom Uredbom Ministarstva pomorstva ukinut odjel zajedničkih poslova za korištenje zgrade, čime su ukinuti poslovi iz njegova djelokruga i stvoreni preduvjeti za otpuštanje većeg broja zaposlenika, nedvojbeno je da se radi o “važnoj odluci” koju je trebalo uputiti na prethodno mišljenje sindikatu. O rješidbi Ustavnog suda ne možemo ni nagađati, ali bit će interesantno vidjeti hoće li se konačno kolektivnom ugovoru i obvezama koje propisuje dati pravna snaga i značaj koji bi trebao imati. Prijedlog SDLSN za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe možete pročitati pod opširnije…

MPPiV_uredba1

MPPiV_uredba2