SDLSN podržao inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Ivice Crnića

SDLSN podržao inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Ivice Crnića

Naš znak: 186/03
U Zagrebu, 16. lipnja 2003.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
gospodin Zlatko Tomčić
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
gospodin Ivica Račan

PREDMET: Primjena članka 6. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, traži se

Poštovani,

Članovi Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske – pripadnici časne sudačke profesije skrenuli su nam pozornost na činjenicu da se, usprkos zaključku donijetom na 26. sjednici Hrvatskog sabora od 13. prosinca 2002. godine da Vlada Republike Hrvatske najkasnije do 30. travnja 2003.g. treba osigurati primjenu predmetnog članka koji se odnosi na pravo sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika na naknadu za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5% a najviše 20%, rečena obveza ne ispunjava.

Stoga ovaj sindikat, kao socijalni partner koji se uvijek zalaže za dosljednu primjenu zakona i propisa, traži od mjerodavnih državnih tijela Republike Hrvatske  poduzimanje mjera kako bi se zakonsko pravo koje se sucima uskraćuje već više godina napokon počelo primjenjivati.

Podsjećamo da je i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske gosp. Ivica Crnić u svom pismu upućenom Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske 5. lipnja o.g. naveo kako se takvim postupkom obezvrjeđuje profesionalno iskustvo, te kako je opća sjednica Vrhovnog suda već ukazala da je takvo stanje neustavno i diskriminirajuće.

Stoga podržavamo inicijativu naših članova i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske kako bi se omogućilo zakonom propisano pravo sudaca na naknadu po osnovi staža.

S osobitim poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

O tome obavijest:

  1. Sindikalnim povjerenicima u pravosuđu
  2. Vrhovni sud Republike Hrvatske
    predsjednik, gosp. Ivica Crnić