SDLSN PORUČUJE VLADI: “Pregovori još nisu ni započeli!”

SDLSN PORUČUJE VLADI: “Pregovori još nisu ni započeli!”

sdlsn_www220(SDLSN, 3. prosinca 2008.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, u svezi s radnim sastancima predstavnika Vlade RH i pregovaračkih odbora sindikata državnih i javnih službi koji su vođeni protekla dva tjedna upozorava Vladu i javnost kako se u pravno formalnom smislu radi upravo o tome – radnim sastancima koji nemaju karakter kolektivnih pregovora i kao takvi ne proizvode pravne posljedice koje proistječu iz kolektivnih pregovora.
Da se radi isključivo o sastancima naglasila je i sama potpredsjednica Vlade RH Jadranka Kosor na prvom radnom sastanku.

Iz gornjeg poziva vidi se da je riječ o radnom sastanku predstavnika Vlade (ne Pregovaračkog odbora Vlade) i članova pregovaračkih odbora sindikata, a iz doljnjeg poziva upućenog tijekom pregovora za KU za državne službenike i namještenike da je riječ o kolektivnim pregovorima
Iz gornjeg poziva vidi se da je riječ o radnom sastanku predstavnika Vlade (ne Pregovaračkog odbora Vlade) i članova pregovaračkih odbora sindikata, a iz doljnjeg poziva upućenog tijekom pregovora za KU za državne službenike i namještenike da je riječ o kolektivnim pregovorima

zamrz_poziv1

SDLSN skreće pozornost da Sporazum o osnovici za plaće u državnim službama, zaključen između sindikata državnih službi i Vlade RH 21. studenoga 2006. godine sadržajno predstavlja sastavni dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zaključenog 31. srpnja ove godine, te da svaka izmjena i dopuna ili otkazivanje ovoga sporazuma zapravo znači izmjenu, dopunu ili otkazivanje kolektivnog ugovora.

Da se ne radi o kolektivnim pregovorima jasno je naglasila i potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor na prvom sastanku održanom 19. studenoga
Da se ne radi o kolektivnim pregovorima jasno je naglasila i potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor na prvom sastanku održanom 19. studenoga

Također, SDLSN smatra važnim napomenuti kako, sukladno Kolektivnom ugovoru svaka strana može predložiti izmjene ili dopune ugovora te da se strana kojoj je podnesen prijedlog mora o njemu pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga, odnosno pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.
Prema Kolektivnom ugovoru svaka strana može otkazati ovaj ugovor u kojem slučaju je otkazni rok tri mjeseca od dana dostave otkaza drugoj strani.
Kako je člankom 4. Kolektivnog ugovora ugovoreno da u slučaju promjena okolnosti koji nisu postojale u trenutku sklapanja ugovora jedna od strana ne može izvršiti neke od odredbi ugovora ili bi joj to bilo znatno otežano, obvezna je drugoj strani predložiti izmjenu ugovora.
Dakle, Vlada ne može otkazati Kolektivni ugovor, a da prethodno nije provela ugovorom propisanu proceduru predlaganja i pregovaranja o izmjeni Kolektivnog ugovora.

Kako se kolektivni ugovor sklapa u pisanom obliku, tako i njegove izmjene, odnosno prijedlozi za izmjene moraju biti u pisanoj formi kako bi se na njih moglo očitovati sukladno proceduri propisanoj kolektivnim ugovorom.
Stoga SDLSN upozorava da pregovarački odbor sindikata državnih službi još uvijek nije dobio nikakav službeni pisani prijedlog o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na sporazum o plaćama, niti su o takvom prijedlogu vođeni kolektivni pregovori.
Shodno tome, Sindikat upozorava da se nisu stekli pravi uvjeti za otkazivanje Kolektivnog ugovora te da svaki pokušaj da se Kolektivni ugovor otkaže bez prethodnih kolektivnih pregovora o njegovoj izmjeni predstavlja ponašanje suprotno duhu i odredbama Kolektivnog ugovora i kao takvo će izazvati odgovarajuću reakciju.

zamrz_preg_zzine031208

Da se radi isključivo o sastancima naglasila je i sam potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor na prvom radnom sastanku.

SDLSN skreće pozornost da Sporazum o osnovici za plaće u državnim službama, zaključen između sindikata državnih službi i Vlade RH 21. studenoga 2006. godine sadržajno predstavlja sastavni dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zaključenog 31. srpnja ove godine, te da svaka izmjena i dopuna ili otkazivanje ovoga sporazuma zapravo znači izmjenu, dopunu ili otkazivanje kolektivnog ugovora.

Također, SDLSN smatra važnim napomenuti kako, sukladno Kolektivnom ugovoru svaka strana može predložiti izmjene ili dopune ugovora te da se strana kojoj je podnesen prijedlog mora o njemu pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga, odnosno pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Prema Kolektivnom ugovoru svaka strana može otkazati ovaj ugovor u kojem slučaju je otkazni rok tri mjeseca od dana dostave otkaza drugoj strani.

Kako je člankom 4. Kolektivnog ugovora ugovoreno da u slučaju promjena okolnosti koji nisu postojale u trenutku sklapanja ugovora jedna od strana ne može izvršiti neke od odredbi ugovora ili bi joj to bilo znatno otežano, obvezna je drugoj strani predložiti izmjenu ugovora. Dakle, Vlada ne može otkazati Kolektivni ugovor, a da prethodno nije provela ugovorom propisanu proceduru predlaganja i pregovaranja o izmjeni Kolektivnog ugovora.

Kako se kolektivni ugovor sklapa u pisanom obliku, tako i njegove izmjene, odnosno prijedlozi za izmjene moraju biti u pisanoj formi kako bi se na njih moglo očitovati sukladno proceduri propisanoj kolektivnim ugovorom.

Stoga SDLSN upozorava da pregovarački odbor sindikata državnih službi još uvijek nije dobio nikakav službeni pisani prijedlog o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na sporazum o plaćama, niti su o takvom prijedlogu vođeni kolektivni pregovori.

Shodno tome, sindikat upozorava da se nisu stekli pravi uvjeti za otkazivanje Kolektivnog ugovora te da svaki pokušaj da se Kolektivni ugovor otkaže bez prethodnih kolektivnih pregovora o njegovoj izmjeni predstavlja ponašanje suprotno duhu i odredbama Kolektivnog ugovora i kao takvo će izazvati odgovarajuću reakciju.