SDLSN poziva Vladu na zajedništvo u borbi protiv uznemiravanja

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA SDLSN podsjeća Vladu na zajedničke obveze u borbi protiv uznemiravanja

mobbing_film(SDLSN, 21. svibnja 2009.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, kao predlagatelj odredbi o zaštiti dostojanstva u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, upozorio je Vladu RH na potrebu zajedničkog napora socijalnih partnera kako bi zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u državnim tijelima postala nešto više od mrtvog slova na papiru.
Sustav zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika počiva na stvaranju mreže povjerljivih savjetnika u državnim tijelima, omogućavanju zaprimanja pritužbi službenika i namještenika u uvjetima diskrecije i poduzimanju mjera temeljem analize izjavljenih i sankcioniranih pritužbi koje će stvoriti ozračje tolerancije, razumijevanja i uvažavanja osobe državnih službenika i namještenika.
Da bi sustav zaštite profunkcionirao neophodno je u svim državnim tijelima, kao i u njihovim dislociranim ustrojstvenim jedinicama s više od 20 zaposlenih imenovati osobe ovlaštene za zaprimanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva što je, prema kolektivnom ugovoru, obveza čelnika državnih tijela.
Dostojanstvo_sd220509S druge strane, kako bi zaposleni u državnim tijelima znali kome se mogu obratiti s pritužbom zbog uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, poslodavac ima obvezu na vidno mjestu u državnom tijelu istaknuti podatke o povjerljivom savjetniku.
Popis pak povjerljivih savjetnika s naznakom državnog tijela za koje su imenovani čelnik Središnjeg državnog ureda za upravu dužan je objaviti na web stranicama ureda.
Povjerljivi savjetnici u obvezi su do 31. siječnja tekuće godine dostaviti Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene kolektivnog ugovora izvješće o broju i težini pritužbi u prethodnoj godini, a Komisija je nakon toga do 31. ožujka dužna objedinjeno izvješće dostaviti Vladi i sindikatima državnih službi, koji zatim do 30. lipnja imaju obvezu razmotriti izvješće i predložiti mjere radi prevencije neželjenog ponašanja i zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika…
SDLSN je stoga Vladi dostavio pregled zajedničkih obveza na području zaštite od uznemiravanja i zatražio da učini dodatan napor kako bi se sustav zaštite uspostavio.
Inače, čemu silne odredbe u kolektivnom ugovoru ako ih nitko ne provodi…

Pročitajte još…