SDLSN predlaže izmjenu Kolektivnog ugovora u cilju zaštite od uznemiravanja

SDLSN predlaže izmjenu Kolektivnog ugovora u cilju zaštite od uznemiravanja

uznemiravanje

Izmjenama se traži objava popisa povjerljivih savjetnika za sva državna tijela, kao i obveza dostave godišnjeg izvješća o broju i naravi zaprimljenih pritužbi zbog uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

sdlsn_www220(SDLSN, 10. ožujka 2009.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH predložio je danas potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Prijedlog SDLSN odnosi se na dopunu odredbi u glavi Kolektivnog ugovora koja se odnosi na zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika, točnije na obvezu objave popisa svih povjerljivih savjetnika na razini državne uprave, kao i isticanja podataka o imenovanim povjerljivim savjetnicima na razini svakog državnog tijela.
Sindikat je predložio i da povjerljivi savjetnici jednom godišnje dostave Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje kolektivnog ugovora izvješće o zaprimljenim pritužbama vezanim za zaštitu dostojanstva i poduzetim mjerama.

SDLSN_ravnopr_spol050309-(7

Izmjene su zatražene nakon provedenog istraživanja SDLSN i Studijskog centra za socijalni rad “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi”, u kojem je 21,8 posto od 1.276 anketiranih službenica i namještenica u državnim tijelima ukazalo na prisutnost seksizma i seksističkog ponašanja “kod nekih kolega”, a njih 2,8 posto smatra da je takvo ponašanje prisutno “u znatnoj mjeri”.
Također, na razini ukupnog broja od 1.945 zaposlenica obuhvaćenih istraživanjem, njih 24,6 posto ukazalo je na prisutnost ponašanja na radnom mjestu koje ima karakteristike spolnog uznemiravanja.
dostojanstvo_KU240Ovi rezultati, smatra Sindikat, upućuju na potrebu poduzimanja mjera radi prevencije i sprječavanja takvog ponašanja, odnosno na potrebu dosljedne provedbe odredbi važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (“Narodne novine”, broj 93/08 i 23/09), koje se odnose na zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika, posebno u dijelu imenovanja tzv. povjerljivih savjetnika, odnosno osoba ovlaštenih od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva.
Prema saznanjima Sindikata povjerljivi savjetnici nisu imenovani u svim državnim tijelima i dislociranim ustrojstvenim jedinicama državnih tijela koje imaju više od 20 zaposlenih, niti je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenovao povjerljivog savjetnika za državna tijela s manje od 20 zaposlenih.
Mišljenja smo da bi potpisivanjem predloženog dodatka kolektivnom ugovoru Vlada i sindikati državnih službi poslali jasnu poruku da državna tijela postaju mjestom nulte tolerancije na svako ponašanje kojim se dovodi u pitanje dostojanstvo osobe službenika i namještenika.
Uspostavljanjem, pak, javne evidencije – popisa povjerljivih savjetnika omogućila bi se provjera ispunjenja obveze njihovog imenovanja u državnim tijelima, a potencijalnim i stvarnim zlostavljačima pokazalo da se njihove žrtve imaju kome obratiti“, kaže se u dopisu SDLSN upućenom potpredsjednici Kosor.

Sindikat je potpredsjednicu podsjetio i na činjenicu da je Vlada RH upravo na prijedlog Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH u Zakon o državnim službenicima ugradila odredbu prema kojoj u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi postupak ili su osuđene za kazneno djelo protiv braka, obitelji i mladeži, pokazavši time spremnost na uvažavanje konstruktivnih prijedloga Sindikata.

Pročitajte još…

uznemiravanje_NL100309ZAGREB – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske predložio je potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor izmjene Kolektivnog ugovora koje se odnose na zaštitu dostojanstva službenika i namještenika, točnije na obvezu objave popisa svih povjerljivih savjetnika na razini državne uprave, kao i isticanja podataka o imenovanim povjerljivim savjetnicima na razini svakog državnog tijela.

Sindikat je predložio i da povjerljivi savjetnici jednom godišnje dostave Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje kolektivnog ugovora izvješće o zaprimljenim pritužbama vezanim za zaštitu dostojanstva i poduzetim mjerama.

Izmjene su zatražene nakon istraživanja sindikata i Studijskog centra za socijalni rad “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi”, u kojem je 21,8 posto od 1.276 anketiranih službenica i namještenica u državnim tijelima ukazalo na prisutnost seksizma i seksističkog ponašanja “nekih kolega”, a njih 2,8 posto smatra da je takvo ponašanje prisutno “u znatnoj mjeri”.

Također, na razini ukupnog broja od 1.945 zaposlenica obuhvaćenih istraživanjem, njih 24,6 posto ukazalo je na prisutnost ponašanja na radnom mjestu koje ima karakteristike spolnog uznemiravanja.

Takvi rezultati, smatra sindikat, upućuju na potrebu dosljedne provedbe odredbi Kolektivnog ugovora koje se odnose na zaštitu dostojanstva, posebno u dijelu imenovanja tzv. povjerljivih savjetnika, odnosno osoba ovlaštenih od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva.

Prema saznanjima sindikata, povjerljivi savjetnici nisu imenovani u svim državnim tijelima i dislociranim ustrojstvenim jedinicama državnih tijela koje imaju više od 20 zaposlenih, niti je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenovao povjerljivog savjetnika za državna tijela s manje od 20 zaposlenih.

Mislimo da bi potpisivanjem predloženog dodatka Kolektivnom ugovoru Vlada i sindikati državnih službi poslali jasnu poruku da državna tijela postaju mjestom nulte tolerancije na svako ponašanje kojim se dovodi u pitanje dostojanstvo osobe službenika i namještenika, kaže se u priopćenju.

uznemiravanje_dnevnik100309Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske predložio je danas potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor izmjene Kolektivnog ugovora koje se odnose na zaštitu dostojanstva službenika i namještenika, točnije na obvezu objave popisa svih povjerljivih savjetnika na razini državne uprave, kao i isticanja podataka o imenovanim povjerljivim savjetnicima na razini svakog državnog tijela.

Sindikat je predložio i da povjerljivi savjetnici jednom godišnje dostave Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje kolektivnog ugovora izvješće o zaprimljenim pritužbama vezanim za zaštitu dostojanstva i poduzetim mjerama.

Izmjene su zatražene nakon istraživanja sindikata i Studijskog centra za socijalni rad “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi”, u kojem je 21,8 posto od 1.276 anketiranih službenica i namještenica u državnim tijelima ukazalo na prisutnost seksizma i seksističkog ponašanja “nekih kolega”, a njih 2,8 posto smatra da je takvo ponašanje prisutno “u znatnoj mjeri”.

dnevnikhr_logoTakođer, na razini ukupnog broja od 1.945 zaposlenica obuhvaćenih istraživanjem, njih 24,6 posto ukazalo je na prisutnost ponašanja na radnom mjestu koje ima karakteristike spolnog uznemiravanja. Takvi rezultati, smatra sindikat, upućuju na potrebu dosljedne provedbe odredbi Kolektivnog ugovora koje se odnose na zaštitu dostojanstva, posebno u dijelu imenovanja tzv. povjerljivih savjetnika, odnosno osoba ovlaštenih od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva.

Prema saznanjima sindikata, povjerljivi savjetnici nisu imenovani u svim državnim tijelima i dislociranim ustrojstvenim jedinicama državnih tijela koje imaju više od 20 zaposlenih, niti je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenovao povjerljivog savjetnika za državna tijela s manje od 20 zaposlenih.

Mislimo da bi potpisivanjem predloženog dodatka Kolektivnom ugovoru Vlada i sindikati državnih službi poslali jasnu poruku da državna tijela postaju mjestom nulte tolerancije na svako ponašanje kojim se dovodi u pitanje dostojanstvo osobe službenika i namještenika, kaže se u priopćenju.

uznemiravanje_VJ100309

Sindikat državnih službenika predlaže bolju zaštitu dostojanstva zaposlenih

hina_logo

ZAGREB, 10. ožujka 2009. (Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske predložio je danas potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor izmjene Kolektivnog ugovora koje se odnose na zaštitu dostojanstva službenika i namještenika, točnije na obvezu objave popisa svih povjerljivih savjetnika na razini državne uprave, kao i isticanja podataka o imenovanim povjerljivim savjetnicima na razini svakog državnog tijela.

Sindikat je predložio i da povjerljivi savjetnici jednom godišnje dostave Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje kolektivnog ugovora izvješće o zaprimljenim pritužbama vezanim za zaštitu dostojanstva i poduzetim mjerama.

uznemiravanje3Izmjene su zatražene nakon istraživanja sindikata i Studijskog centra za socijalni rad “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi”, u kojem je 21,8 posto od 1.276 anketiranih službenica i namještenica u državnim tijelima ukazalo na prisutnost seksizma i seksističkog ponašanja “nekih kolega”, a njih 2,8 posto smatra da je takvo ponašanje prisutno “u znatnoj mjeri”.

Također, na razini ukupnog broja od 1.945 zaposlenica obuhvaćenih istraživanjem, njih 24,6 posto ukazalo je na prisutnost ponašanja na radnom mjestu koje ima karakteristike spolnog uznemiravanja.

Takvi rezultati, smatra sindikat, upućuju na potrebu dosljedne provedbe odredbi Kolektivnog ugovora koje se odnose na zaštitu dostojanstva, posebno u dijelu imenovanja tzv. povjerljivih savjetnika, odnosno osoba ovlaštenih od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva.

Prema saznanjima sindikata, povjerljivi savjetnici nisu imenovani u svim državnim tijelima i dislociranim ustrojstvenim jedinicama državnih tijela koje imaju više od 20 zaposlenih, niti je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenovao povjerljivog savjetnika za državna tijela s manje od 20 zaposlenih.

Mislimo da bi potpisivanjem predloženog dodatka Kolektivnom ugovoru Vlada i sindikati državnih službi poslali jasnu poruku da državna tijela postaju mjestom nulte tolerancije na svako ponašanje kojim se dovodi u pitanje dostojanstvo osobe službenika i namještenika, kaže se u priopćenju.