SDLSN predlaže mjere za stvarnu depolitizaciju državne uprave

(LIDER, 24. rujna 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske pozdravlja najavljenu depolitizaciju državne uprave i ukidanje pozicija politički imenovanih pomoćnika ministara, ali drži da tu ne treba stati i predlaže dodatne mjere koje bi zaista trebale stvoriti preduvjete za depolitiziranu i profesionalnu državnu službu.

SDLSN smatra kako treba ograničiti broj državnih tajnika po ministarstvu, na način da se na razini ministarstva može imenovati samo jedan državni tajnik, uz izuzetak Ministarstva unutarnjih poslova, koje samo predstavlja gotovo polovinu državne uprave.

Time bi se broj politički imenovanih osoba u ministarstvima smanjio za više od dvije trećine.


… danas se kandidati za rad u pisarnici biraju u postupku koji je stroži od postupka koji je rezerviran za najviše rukovodeće službenike, ističe SDLSN

 

Ravnatelji, kao čelnici uprava unutar ministarstava i najodgovorniji rukovodeći službenici čiji se rad ocjenjuje, trebali bi se birati na javnom natječaju koji bi uključivao testiranje, psihološku procjenu te intervju pred neovisnom stručnom komisijom, uz ad hoc nasumično računalno generiranje ispitnih pitanja kao mjeru predostrožnosti.

Sindikat podsjeća da je izbor najboljih kandidata za najviša rukovodeća mjesta u državnoj službi pojednostavljen do te mjere da ne osigurava jednake standarde provjere njihove stručnosti i znanja kao u slučaju ostalih službenika, što dovodi u pitanje njihov o(p)stanak na rukovodećim pozicijama nakon promjene vlasti.

Smanjenjem broja državnih dužnosnika proširio bi se broj najviših rukovoditelja podvrgnutih ocjenjivanju, koje bi u njihovom slučaju trebalo ovisiti ne samo o blagonaklonosti ministara i državnih tajnika, već i objektivnih rezultata rada na razini upravnog područja kojim rukovode te ocjeni od strane hijerarhijski podređenih službenika.

Njihove ocjene bi također trebale ući u kvotu ocjena kojom se predviđa da će najbolje ocjene moći „zaslužiti“ osam posto službenika, „vrlo“ dobre ocjene 17 posto službenika, dok bi 75 posto ostalih službenika bilo obuhvaćeno prosječnim i najslabijim ocjenama.

Pri tome bi trebalo osigurati jednaku distribuciju ocjena na svim razinama, kako najviše ocjene ne bi bile rezervirane za najviše rukovoditelje, već bi za njih mogli konkurirati i službenici na nižim razinama, koji postižu iznadprosječne rezultate rada.

Novi sustav ocjenjivanja trebalo bi pratiti i vrednovati neovisno vanjsko tijelo sastavljeno od predstavnika državnih tijela, službenika, sindikata, akademske zajednice i poslodavaca i građana kao korisnika njihovih usluga, s ciljem utvrđivanja utjecaja ocjenjivanja i posljedičnog povećanja ili smanjenja plaće službenika na razinu učinkovitosti državne uprave.

Depolitizacija državne uprave ne može se svesti na ukidanje pomoćnika ministara od strane HDZ-ovih i državnih tajnika od SDP-om predvođenih vlada, već izgrađivanjem ljudskih potencijala koje čine od politike neovisno izabrani najbolji kandidati za najodgovornija radna mjesta u državnoj službi, čiji ostanak u službi neće ovisiti o promjeni vlasti, već rezultatima rada, stoji u priopćenju koje potpisuje Siniša Kuhar, glavni tajnik sindikata.

 

SDLSN predlaže mjere za stvarnu depolitizaciju državne uprave

(SDLSN, 24. rujna 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske pozdravlja najavljenu depolitizaciju državne uprave i ukidanje pozicija politički imenovanih pomoćnika ministara, ali drži da tu ne treba stati i predlaže dodatne mjere koje bi zaista trebale stvoriti preduvjete za depolitiziranu i profesionalnu državnu službu.

SDLSN smatra kako treba ograničiti broj državnih tajnika po ministarstvu, na način da se na razini ministarstva može imenovati samo jedan državni tajnik, uz izuzetak Ministarstva unutarnjih poslova, koje samo predstavlja gotovo polovinu državne uprave.

Time bi se broj politički imenovanih osoba u ministarstvima smanjio za više od dvije trećine.

Ravnatelji, kao čelnici uprava unutar ministarstava i najodgovorniji rukovodeći službenici čiji se rad ocjenjuje, trebali bi se birati na javnom natječaju koji bi uključivao testiranje, psihološku procjenu te intervju pred neovisnom stručnom komisijom, uz ad hoc nasumično računalno generiranje ispitnih pitanja kao mjeru predostrožnosti.

Sindikat podsjeća da je izbor najboljih kandidata za najviša rukovodeća mjesta u državnoj službi pojednostavljen do te mjere da ne osigurava jednake standarde provjere njihove stručnosti i znanja kao u slučaju ostalih službenika, što dovodi u pitanje njihov o(p)stanak na rukovodećim pozicijama nakon promjene vlasti.

… danas se kandidati za rad u pisarnici biraju u postupku koji je stroži od postupka koji je rezerviran za najviše rukovodeće službenike (za uvećanje klikni na sliku)

 

Smanjenjem broja državnih dužnosnika proširio bi se broj najviših rukovoditelja podvrgnutih ocjenjivanju, koje bi u njihovom slučaju trebalo ovisiti ne samo o blagonaklonosti ministara i državnih tajnika, već i objektivnih rezultata rada na razini upravnog područja kojim rukovode te ocjeni od strane hijerarhijski podređenih službenika.

Njihove ocjene bi također trebale ući u kvotu ocjena kojom se predviđa da će najbolje ocjene moći „zaslužiti“ osam posto službenika, „vrlo“ dobre ocjene 17 posto službenika, dok bi 75 posto ostalih službenika bilo obuhvaćeno prosječnim i najslabijim ocjenama.

Pri tome bi trebalo osigurati jednaku distribuciju ocjena na svim razinama, kako najviše ocjene ne bi bile rezervirane za najviše rukovoditelje, već bi za njih mogli konkurirati i službenici na nižim razinama, koji postižu iznadprosječne rezultate rada.

Novi sustav ocjenjivanja trebalo bi pratiti i vrednovati neovisno vanjsko tijelo sastavljeno od predstavnika državnih tijela, službenika, sindikata, akademske zajednice i poslodavaca i građana kao korisnika njihovih usluga, s ciljem utvrđivanja utjecaja ocjenjivanja i posljedičnog povećanja ili smanjenja plaće službenika na razinu učinkovitosti državne uprave.

Depolitizacija državne uprave ne može se svesti na ukidanje pomoćnika ministara od strane HDZ-ovih i državnih tajnika od SDP-om predvođenih vlada, već izgrađivanjem ljudskih potencijala koje čine od politike neovisno izabrani najbolji kandidati za najodgovornija radna mjesta u državnoj službi, čiji ostanak u službi neće ovisiti o promjeni vlasti, već rezultatima rada. S. Kuhar