SDLSN RH predlaže povećanje mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zagreb, 19. travnja 2022. – SDLSN RH je uputio Ministarstvu financija, saborskom Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, te klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radi umanjenja posljedica inflacije, SDLSN RH predlaže povećanje mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Umjesto sada propisanih 20 posto, predlaže da masa sredstava za plaće iznosi do 30 posto prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini.
Predlaže se i da prihodi ostvareni s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija više ne predstavljaju osnovu za umanjenje mase sredstava za plaće.