SDLSN predložio ocjenu ustavnosti i zakonitosti Vladine odluke o zabrani novog zapošljavanja

SDLSN predložio ocjenu ustavnosti i zakonitosti Vladine odluke o zabrani novog zapošljavanja

namjestenici_znak

Sindikat okolnost da se odlukama Vlade Republike Hrvatske naizgled kratkotrajno i privremeno, a u stvarnosti dugoročno, suspendiraju ustavne i zakonske odredbe drži naročito opasnom po pravni poredak, jer se njima vladavina prava podvrgava obrnutoj hijerarhiji pravnih propisa, u kojoj su Ustav i zakoni manje vrijedni od odluka izvršne vlasti

(SDLSN, 2. prosinca 2014.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH uputio je danas Ustavnom sudu RH prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske.

sdlsn_www220U prijedlogu SDLSN konstatira kako Vlada Republike Hrvatske ima dugu tradiciju zabranjivanja novog zapošljavanja u državnim i javnim službama.
Tako je i posljednja odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika samo naslijedila Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN 153/09) iz 2009. godine.
Prethodna Odluka iz 2009. godine generalno je zabranjivala zapošljavanje državnih službenika i namještenika, ali i predviđala da se, iznimno, dozvoljava „zapošljavanje na radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog prestanka službe državnog službenika ili rada namještenika ukoliko nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih državnih službenika i namještenika”.
Važećom Odlukom se, međutim, takva mogućnost (iznimka) regulira na način da u slučajevima u kojima se obavljanje poslova radnog mjesta namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu ne može osigurati preraspodjelom poslova između postojećih namještenika, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga u skladu s važećim propisima, čime angažiranje vanjskih pružatelja usluga u ovakvim slučajevima postaje obvezujuće pravilo.
Ovakvom Odlukom, koja ima karakter općeg propisa i, kako pokazuje primjer Odluke iz 2009. godine, u pravilu predstavlja akt s višegodišnjim trajanjem, onemogućava se zapošljavanje državljanima Republike Hrvatske kao fizičkim osobama koje istovremeno nisu i gospodarski subjekti (poduzetnici), u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske na poslovima radnih mjesta namještenika.
Istovremeno, njome se obavljanje takvih poslova povjerava gospodarskim subjektima koji jedini udovoljavaju definiciji vanjskih pružatelja usluga, a što je razvidno iz odredbe članka 3. stavka 5. Zakona o državnim službenicima, koja govori o iznimnoj mogućnosti povjeravanja pomoćno-tehničkih i ostalih poslova „vanjskim pružateljima usluga u skladu s propisima o javnoj nabavi”.
Dakle, Odlukom se na neograničeno vrijeme, „pro futuro”, zabranjuje obavljanje pomoćno-tehničkih i ostalih poslova čije se obavljanje ne može osigurati preraspodjelom preostalih zaposlenika po namještenicima, bilo kao zaposlenicima na neodređeno ili određeno vrijeme, već isključivo po gospodarskim subjektima, koji jedini mogu biti vanjski pružatelji usluga.
To znači da će u razdoblju primjene Odluke umirovljenje ili prestanak rada namještenika nužno rezultirati angažiranjem vanjskih pružatelja usluga, koji će se tako naći u položaju privilegiranog posloprimca, suprotno citiranoj odredbi Ustava koja govori o mogućnosti prijma državljana Republike Hrvatske u javne službe pod jednakim uvjetima, kao i odredbi Zakona o državnim službenicima koja govori o namještenicima kao zaposlenicima državnih tijela, koji u pravilu obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove u državnim tijelima.
Ovime se pomoćno-tehnički i ostali poslovi koji su, sukladno Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o državnim službenicima, izvorno poslovi koji se obavljaju po namještenicima, pretvaraju u poslove koje mogu obavljati isključivo gospodarski subjekti.
Sindikat okolnost da se odlukama Vlade Republike Hrvatske naizgled kratkotrajno i privremeno, a u stvarnosti dugoročno, suspendiraju ustavne i zakonske odredbe drži naročito opasnom po pravni poredak, jer se njima vladavina prava podvrgava obrnutoj hijerarhiji pravnih propisa, u kojoj su Ustav i zakoni manje vrijedni od odluka izvršne vlasti.

Ono što je također interesantno jest to da Vlada RH Odlukom o zabrani zapošljavanja čini istu, premda dijametralno suprotnu, stvar koju spočitava sindikalnoj referendumskoj inicijativi za donošenje zakona kojim bi se onemogućilo izdvajanje pomoćnih i neosnovnih djelatnosti iz državnih i javnih službi – zabranjuje bilo kome osim privatnim poduzetnicima obavljanje takvih poslova.

No, s jednom bitnom razlikom – Vlada već sada krši pozitivne propise jer, za razliku od sindikalne referendumske incijative, njezina odluka već proizvodi pravne učinke. S. Kuhar

Pročitajte još…