SDLSN protiv stihijske rotacije u Carinskoj službi

SDLSN protiv stihijske rotacije u Carinskoj službi

SDLSN_www(SDLSN, 27. rujna) Jednu trećinu od oko 1800 carinskih službenika u carinskim ispostavama ovih dana očekuje periodična promjena radnog mjesta unutar iste ili druge ustrojstvene jedinice Carinske uprave.

Ovakva rotacija carinskih službenika propisana je Zakonom o carinskoj službi kao pravilo, a promjene mjesta rada trebale bi se provoditi sukladno Periodičnom programu promjene mjesta rada carinskih službenika kojeg donosi ravnatelj Carinske uprave.

carina_znakMeđutim, dosad se takva masovna promjena mjesta rada nije provodila, izuzev u slučaju kadrovskih promjena na čelu Carinske uprave, kada je dolazak prvog dužnosnika značio i rotaciju rukovodećeg kadra.

Sindikat zamjera ravnatelju Mladenu Barišiću što se rotacija provodi temeljem naputka Središnjeg ureda Carinske uprave u kojem se poziva na Prijedlog Periodičnog programa promjene mjesta rada carinskih službenika, premda on nije priložen, a da se istovremeno ne znaju kriteriji po kojima se službenici rotiraju.

Naputak određuje jedino da rotacijom treba obuhvatiti 1/3 carinskih službenika raspoređenih u carinske ispostave i to na period od 6 mjeseci, počam od 1. listopada ove do 31. ožujka 2008. godine, te da promjena mora obuhvatiti ravnomjerno sve službenike.

Sindikat smatra da odluka o rotaciji koja bi trebala zahvatiti više stotina carinskih službenika predstavlja promjene u organizaciji i načinu rada Carinske uprave o kojoj je, kao odluci važnoj za položaj državnih službenika, poslodavac trebao konzultirati Sindikat što, međutim nije učinio.

Stoga Sindikat traži da Carinska uprava, sukladno obvezi iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, upozna socijalne partnere s Periodičnim programom promjene mjesta rada carinskih službenika prije nego što se on počne provoditi, kako bi se na njega mogao očitovati u roku od osam dana kako je predviđeno kolektivnim ugovorom.

Pri tome se ne dovodi u pitanje potreba rotacije u carinskoj službi kao mjera prevencije i sprječavanja korupcije i bolje osposobljenosti carinskih službenika za rad u službi, ali se traži da se ona provodi sustavno i sukladno pozitivnim propisima i kolektivnom ugovoru.