SDLSN RH I DIRH O AKTUALNOJ PROBLEMATICI U DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Dana 15. veljače 2021. u Državnom inspektoratu održan je sastanak predstavnika SDLSN RH s Glavnim državnim inspektorom i suradnicima. Teme sastanka bile su pitanja nepostupanja Državnog inspektorata sukladno mišljenju izraženom u rješenjima Odbora za državnu službu o rasporedu službenika temeljem čl. 132. Zakona o državnom inspektoratu, te  o obvezi polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita koja se nameće poljoprivrednim i turističkim inspektorima, unatoč tome što iz rješenja Odbora za državnu službu proizlazi da su ispite položili po prethodnim propisima. Teme sastanka bile su i dostava podataka sindikalnim povjerenicima, sistematski pregledi , te provođenje zaštite na radu u Državnom inspektoratu.

Predstavnice SDLSN RH izrazile su nezadovoljstvo svojih članova postupanjem Državnog inspektorata na način da se opetovano donose rješenja o rasporedu i rješenja o obvezi polaganja državnih stručnih ispita protivna mišljenju Odbora za državnu službu koji poništava rješenja DIRH-a, no Državni inspektorat ih u više navrata ponavlja. Pri tome je istaknut problem sanitarnih inspektora VŠS koji se raspoređuju na radna mjesta tržišnih inspektora II. vrste, dok su radna mjesta sanitarnih inspektora ostala nepopunjena.

Predstavnici Državnog inspektorata smatraju da bi Odbor trebao konačno riješiti stvar, umjesto da se predmeti vraćaju na ponovni postupak, te smatraju da bi raspored službenika VŠS na radno mjesto za koje je uvjet VSS predstavljao diskriminaciju, neovisno o tome što Zakon o držanom inspektoratu to omogućava pod uvjetima iz čl. 132. st. 1. Sindikat ne vidi diskriminaciju u toj odredbi, koja omogućava nastavak rada dugogodišnjim sanitarnim inspektorima VŠS koji su pred mirovinom. Utvrđeno je da je DIRH u slučaju nepostojanja radnih mjesta za koja ispunjavaju uvjete, te ljude mogao staviti na raspolaganje. Glavni državni inspektor rekao je da nije htio ljude ostaviti bez posla. Predstavnici Sindikata smatraju da je sa Sindikatom trebalo razmotriti i tu opciju jer raspored sanitarnih inspektora na radna mjesta tržišnih ne odgovara potrebama službe, te bi neki od njih s obzirom na blizinu mirovine prihvatili stavljanje na raspolaganje, odnosno prestanak službe.

Državni inspektorat najavio je rješenje sporne situacije na način da će u trećem kvartalu ove godine predložiti izmjene Zakona o državnom inspektoratu na način da se briše čl. 132. st. 1. i da se predvide radna mjesta sanitarnih inspektora II. vrste. Tako će se stvoriti mogućnost rasporeda službenika u skladu s potrebama službe.

Predstavnici DIRH-a u odnosu na problem polaganja državnih stručnih ispita istaknuli su da je većina službenika upućenih na polaganje taj ispit položila, neovisno o podnesenim žalbama, te da se radi o manjem broju ljudi koji se i dalje žale.

Predstavnici Sindikata odgovorili su da su ljudi povrijeđeni time što ih se nakon više desetljeća rada upućuje na ponovno polaganje ispita koji su položili, a što je i Odbor potvrdio uvažavajući njihove žalbe. Glavni državni inspektor smatra da bi Odbor trebao to riješiti konačnim rješenjima, te meritorno odlučiti.

Dogovoreno je da će DIRH sindikalnim povjerenicima pravodobno dostavljati dokumentaciju , osim one koja uključuje osobne podatke nečlanova Sindikata.

Utvrđeno je da u DIRH-u postoji služba zaštite na radu te se sindikalni povjerenici upućuju da se slobodno obrate toj službi.

DIRH u ožujku 2021. raspisuje javnu nabavu za provođenje sistematskih pregleda svojih službenika i namještenika.