SDLSN RH traži ispravnu primjenu Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima

Zagreb, 22. rujna 2023. – SDLSN RH je od Ministarstva pravosuđa i uprave i Uprave za službenički sustav zatražio ispravnu primjenu Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima od 25. kolovoza 2023.

Prema informacijama koje smo primili od naših članova utvrdili smo da se dodatak na plaću temeljem navedene Odluke ne isplaćuje jednako svim državnim službenicima i namještenicima.

Naime, određeni dodaci na plaću na koje službenici i namještenici u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima imaju pravo temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, poput povećanja koeficijenta složenosti poslova za radni staž, tretiraju se kao dodatak utvrđen posebnim propisom ili sporazumom, te im se isplaćuje samo razlika dodatka do deset posto. Npr. ako službenik ima pravo na dodatak za radni staž u visini četiri posto, isplaćuje mu se dodatak temeljem Odluke samo u visini šest posto.

Takvu primjenu Odluke smatramo diskriminatornom u odnosu na policijske službenike, službenike pravosudne policije i službenike Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave kojima se dodatak na plaću isplaćuje u punom iznosu od pet ili deset posto, ovisno o koeficijentu složenost poslova, uz sve dodatke koje ostvaruju temeljem posebnih propisa ili sporazuma.

VEZANO:
Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima