SDLSN s predstavnicima Ministarstva obrane o ukidanju uprava i ureda za obranu

SDLSN s predstavnicima Ministarstva obrane o ukidanju uprava i ureda za obranu

OdborMORH170110-(7)

(SDLSN, 27. siječnja 2010.) Predstavnici sindikalnog Odbora državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH imali su priliku iz prve ruke saznati detalje preustroja uprava i ureda za obranu koji je posljedica orijentacije Republike Hrvatske na sdlsn_www220profesionalnu vojsku, čime je prestala i potreba za mrežom uprava i ureda za obranu prilagođenoj sustavu obveznog vojnog roka koji je napušten.
Tajnik Ministar obrane Petar Barač nazočne je informirao o zakonskom temelju i sadržaju nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MORH-a.
Barač je naglasio kako je izmjenama Zakona o obrani iz prosinca prošle godine prestala važiti Odluka o sjedištu i području na kojima djeluju uprave i uredi za obranu i propisan je rok za donošenje uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

OdborMORH170110-(8)Prijedlogom nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane umjesto mreže županijskih uprava, ureda i odsjeka za obranu predviđaju se četiri područna odjela za poslove obrane i to Osijek, Zagreb, Rijeka i Split u kojima se ustrojavaju odsjeci vojne obveze, odsjeci općih poslova i odsjeci za poslove obrane.
Nakon donošenja Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, u roku od 15 dana ministar obrane dužan je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane uskladiti s odredbama Uredbe, što će u konačnici značiti i smanjenje broja zaposlenih, budući da se očekuje kako za oko 150 djelatnika više neće postojati mogućnost rasporeda prema novom ustroju.
Dio djelatnika rasporedit će se u okviru Ministarstva obrane i Oružanih snaga na nepopunjena radna mjesta, sukladno stručnoj spremi, dok će se preostali dio staviti na raspolaganje Vladi RH s ciljem raspoređivanja na radna mjesta unutar drugih državnih tijela, dok će oni za koje ne bude postojala mogućnost rasporeda unutar državne uprave dobiti otpremnine.
On je dodao i da je, kad su otpremnine u pitanju, važeća odluka o otpremninama za državne službenike i namještenike MORH I OSRH kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga bez obzira na njihovo smanjenje uzrokovano proračunskim sredstvima na poziciji Ministarstva još uvijek znantno povoljnija od otpremnina koje predviđa Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, a odnose se na ostale zaposlene u državnoj upravi.
OdborMORH170110-(4)Ravnatelj Uprave za ljudske resurse Nenad Smolčec naglasio je da se, kad su u pitanju uprave i uredi za obranu, radi o dijelu ustroja Ministarstva obrane koji predstavlja zadnji netaknuti ratni ustroj i podsjetio na dosad izvršeno smanjenje broja od 40.000 vojnika na 17.000, kao i na već izvršeno izdvajanje velikog broja službenika i namještenika u OSRH.
Podsjetio je da je u upravama i uredima za obranu sistematizirano oko 600 radnih mjesta, ali je stvarno popunjeno oko 400, koji broj, s obzirom na smanjeni opseg poslova  treba racionalizirati.
I u takvoj situaciji, rekao je Smolčec, odjelima i odsjecima za poslove obrane dodijeljeni su i neki novi poslovi, poput poslova privlačenja i promidžbe te dodao kako u sustavu postoji strukturalni nesrazmjer između sistematiziranih radnih mjesta i stručne spreme koju imaju postojeći djelatnici, tako da u nekim sredinama nedostaje VSS, VŠS pa čak i SSS, što će se, u najvećoj mogućoj mjeri, pokušati riješiti premještajima iz geografski najbližih mjesta unutar sustava.
Pri tome će se, istaknuo je Smolčec, voditi računa o socijalnim kriterijima, ali najveću težinu, sukladno Zakonu o državnim službenicima, će imati kriterij učinkovitosti rada, odnosno ocjena rada svakog pojedinog službenika.
Dodao je i kako će se preostali, ali i novi djelatnici, budući da sustav mora zapošljavati i nove, mlade kadrove – stručne suradnike, zbog bitno izmijenjene funkcije sustava i novih poslova koji su mu dodijeljeni, biti podvrgnuti redovnoj edukaciji i seminarima kako bi mogli udovoljiti potrebama novog ustroja.
“U sustavu se mijenja radna etika, a od svih zaposlenih traži se proaktivni pristup, kakav je i primjeren sustavu profesionalne vojske i dragovoljnog novačenja”, zaključio je Smolčec.

OdborMORH170110-(1)

U raspravi u kojoj su sudjelovali članovi Odbora i sindikalni povjerenici uprava i ureda za obranu, ukazano je na mogućnosti koje u zbrinjavanju viška djelatnika postoje u drugim državnim tijelima.
OdborMORH170110-(5)Tako je istaknut i primjer Požege u kojoj postoji višak od sedam djelatnika, a gdje se u okviru zatvorskog sustava osniva probacijski centar, u kojem bi se, eventualno, mogao zaposliti određeni broj djelatnika te je naglašeno kako racionalno upravljanje ljudskim resursima u sustavu državne uprave u znatnoj mjeri može amortizirati učinke preustroja uprava i ureda za obranu.
S time u svezi dogovorena je daljnja intenzivna suradnja Ministarstva obrane i Sindikata u cilju upoznavanja državnih tijela sa strukturom službenika i namještenika koji bi se mogli rasporediti na nepopunjena mjesta u drugim državnim tijelima te će se u tom smislu zatražiti međuresorni sastanak predstavnika MORH-a, Ministarstva uprave i Sindikata.

Naglašena je i činjenica kako u nekim drugim sustavima, poput Hrvatskih željeznica, postoje fondovi za otpremine za koje ima novaca, dok se u Ministarstvu obrane otpremnine smanjuju, iako se radi o ljudima koji su dali neprocjenjiv doprinos obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Prigovoreno je i činjenici da preustroj u dovoljnoj mjeri ne odražava kvalifikacijsku strukturu zaposlenih i upravilu se predviđa previše radnih mjesta sa VSS, koja se zatim ne mogu popuniti.

Činjenica je i da se u manjim sredinama, u kojima gotovo da i nema gospodarske aktivnosti, teško može očekivati novo zapošljavanje onih koji ostanu bez posla, posebice s obzirom na dobnu strukturu djelatnika od preko 45 godina života.

Pročitajte još…