SDLSN: Štrajk carinika posljedica izbjegavanja Vlade da ozbiljno pregovara sa socijalnim partnerima

SDLSN: Štrajk carinika posljedica izbjegavanja Vlade da ozbiljno pregovara sa socijalnim partnerima

(SDLSN, 8. srpnja) “Bijeli štrajk” u organizaciji Carinskog sindikata Hrvatske koji se danas održava u dijelu carinskih službi posljedica je izbjegavanja Vlade da ozbiljno pregovara sa socijalnim partnerima i konačno na dnevni red stavi pitanje plaća državnih službenika i namještenika.

Nespremnost da se ovo pitanje rješava za pregovaračkim stolom i to sa reprezentativnim pregovaračkim odborom sindikata državnih službi u kojem se nalazi i CSH za posljedicu ima sindikalne akcije kakvoj smo svjedoci danas.

Državni službenici, pa tako i carinici s VSS i koeficijentom mogu tek pred  mirovinu ostvariti prosječnu plaću u RH od 4.300,00 kuna
Državni službenici, pa tako i carinici s VSS i koeficijentom mogu tek pred mirovinu ostvariti prosječnu plaću u RH od 4.300,00 kuna

Izbjegavanjem pregovora o izjednačavanju položaja zaposlenika u državnim službama sa statusom djelatnika javnih službi ili zaposlenih u javnim poduzećima Vlada je ohrabrila sindikate koji djeluju u službama vitalnim za osiguranje fizičke i pravne sigurnosti građana i nesmetan protok ljudi, roba i usluga da važnost svojih službi iskoriste za pritisak radi ispunjenja opravdanih zahtjeva za unaprjeđenjem položaja državnih službenika.

SDLSN nije pozvao svoje članove u Carinskoj upravi da se pridruže “bijelom štrajku” CSH jer još uvijek vjeruje u mogućnost rješavanja pitanja zaostajanja plaća državnih službenika ne samo za onima u javnim službama, već i za državnim prosjekom, za pregovaračkim stolom.

Međutim, ukoliko Vlada na idućem sastanku pregovaračkih odbora predviđenom za desetak dana ne započne stvarni socijalni dijalog i zajedno sa sindikatima državnih službi ne utvrdi dinamiku i vremenski utvrđene pomake u poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u svim državnim službama radi njihovog izjednačavanja s ostalim proračunskim korisnicima, uskoro bi se mogla suočiti sa prosvjedima daleko širih razmjera od “bijelog štrajka” u Carini.

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: ZA ŠTRAJK CARINIKA KRIVA JE VLADA

hina_logo

ZAGREB, 8. srpnja 2005. (Hina) –  Za današnji štrajk carinika kriva je Vlada jer izbjegava ozbiljne pregovore sa socijalnim partnerima na kojima bi napokon na dnevni red došlo pitanje plaća državnih službenika i namještenika, ocjenjuje u priopćenju Sindikat državnih službenika i namještenika.
Državni službenici, pa tako i carinici s visokom stručnom spremom, mogu tek pred mirovinu ostvariti prosječnu plaću u Hrvatskoj od 4.300 kuna, tvrdi sindikat.
Izbjegavanjem pregovora o izjednačavanju položaja zaposlenih u državnim službama i djelatnika javnih službi ili javnih poduzeća, Vlada je ohrabrila sindikate u službama od posebne važnosti za funkcioniranje države da važnost svojih službi iskoriste za pritisak radi ispunjenja opravdanih zahtjeva.
Sindikat državnih službenika nije pozvao svoje članove u Carinskoj upravi da se pridruže štrajku jer još uvijek vjeruje u mogućnost rješavanja pitanja plaća za pregovaračkim stolom.
No, ako Vlada na idućem sastanku za desetak dana ne započne stvarni socijalni dijalog i zajedno sa sindikatima ne utvrdi dinamiku i rokove za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u državnim službama, uskoro bi se mogla suočiti s prosvjedima daleko širih razmjera od “bijelog štrajka” u Carini, upozorava se u priopćenju.
(Hina) pp/xmd ymd

HRT_logo8. srpnja – Za štrajk carinika kriva je Vlada jer izbjegava ozbiljne pregovore sa socijalnim partnerima na kojima bi napokon na dnevni red došlo pitanje plaća državnih službenika i namještenika, ocjenjuje u priopćenju Sindikat državnih službenika i namještenika.

Izbjegavanjem pregovora o izjednačavanju položaja zaposlenih u državnim službama i djelatnika javnih službi ili javnih poduzeća, Vlada je ohrabrila sindikate u službama od posebne važnosti za funkcioniranje države da važnost svojih službi iskoriste za pritisak radi ispunjenja opravdanih zahtjeva.

Sindikat državnih službenika nije pozvao svoje članove u Carinskoj upravi da se pridruže štrajku jer još uvijek vjeruje u mogućnost rješavanja pitanja plaća za pregovaračkim stolom. No, ako Vlada na idućem sastanku za desetak dana ne počne stvarni socijalni dijalog i zajedno sa sindikatima ne utvrdi dinamiku i rokove za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u državnim službama, uskoro bi se mogla suočiti s prosvjedima daleko širih razmjera od bijelog štrajka u Carini, upozorava se u priopćenju. (H/ia)