SDLSN stranačkim klubovima dostavio primjedbe na Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

SDLSN zastupnicima dostavio primjedbe na Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

sabor390

(SDLSN, 28. srpnja 2009.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske dostavio je danas zastupnicima Hrvatskog sabora svoje očitovanje na prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

sdlsn_www220Nakon jučerašnjeg sudjelovanja predstavnika SDLSN u raspravi koja se o Zakonu vodila u saborskom Odboru lokalne i područne (regionalne) Sindikat je svoje stavove učinio dostupnima i zainteresiranim saborskim zastupnicima.
Pored primjedbi na Zakon, Sindikat je saborskim zastupnicima dostavio i stručni članak redovitog profesora na katedri za Upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Koprića, u kojem su predloženi modeli određivanja osnovice za plaću i rasponi koeficijenata lokalnih službenika.

229_2_09_SDLSN390

Profesor Koprić predlaže da u određivanju osnovice sudjeluju same jedinice lokalne i područne samouprave, tako da unutar okvira određenih zakonom same autonomno određuju osnovicu, bilo odlukama svoji tijela, bilo putem kolektivnog pregovaranja, odnosno na temelju kolektivnih ugovora sklopljenih sa sindikatima.
Koprić smatra da bi se time osigurala visoka razina autonomije, poštovanje uloge sindikata lokalnih službenika i Ustavom utvrđene odgovornosti države za stanje na čitavom državnom području.

LS_Ivan_Kopric_osnovica

Pored ovog članka Sindikat je saborskim zastupnicima dostavio i izvadak iz izvješća EPSU-a, međunarodne sindikalne udruge koje je član, o dostignutim standardima na području kolektivnog pregovaranja o plaći i uvjetima rada na području EU, dokazujući time da praksa uređenja osnovice zakonskim dekretom i isključivanje jedinica lokalne i područne samouprave i sindikata iz procesa utvrđivanja osnovice nije rješenje koje predlaže akademska zajednica niti je ono praksa na području EU.

Pročitajte još…