SDLSN Svi kandidati izabrani na javnom natječaju imaju pravo na prijam u državnu službu

SDLSN Svi kandidati izabrani na javnom natječaju imaju pravo na prijam u državnu službu

kandidati

Nezakonito i dnevno politički motivirano poništenje rezultata javnih natječaja dovodi u pitanje Zakonom o državnim službenicima propisanu proceduru prijama u državnu službu i ravnopravnost građana kada je u pitanju dostupnost radnih mjesta u državnoj upravi te stoga predstavlja ozbiljno narušavanje načela zakonitosti u državnoj službi

(SDLSN, 13. listopada 2009.) S obzirom na učestala reagiranja medija u svezi sa zabranom novog zapošljavanja u državnoj službi Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorava da Ustav Republike Hrvatske svakom hrvatskom državljaninu daje pravo pod jednakim uvjetima biti primljenim u javne službe.
sdlsn_www220S time u svezi SDLSN smatra da građani koji su kao kandidati izabrani na javnom natječaju za prijam u državnu službu imaju pravo na zapošljavanje u državnim tijelima, neovisno o odluci Vlade o zabrani novog zapošljavanja.
Naime, Zakon o državnim službenicima i Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja obustavu postupka prijama predviđaju jedino u slučaju da se na natječaj nije prijavio dovoljan broj kandidata ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenim testiranjima.
Prema tome, odluka Vlade o zabrani novog zapošljavanja ne može se odnositi na već provedene javne natječaje za prijam u državnu službu, već isključivo na nemogućnost raspisivanja novih javnih natječaja.

ds_prijam_ZDS_final

Nezakonitim poništenjem rezultata natječaja Vlada bi stvorila situaciju u kojoj bi hrvatskim građanima bio onemogućen rad u državnim tijelima pod jednakim uvjetima.
Radi se o osobama koje su prošle dugotrajna i opsežna testiranja, provjeru posebnih znanja, intervju te psihološku procjenu i, što je najvažnije, zadovoljile sve zakonom predviđene uvjete za prijam u državnu službu, a mnoge od njih prestale su tražiti drugo zaposlenje, zbog čega im je nanijeta materijalna šteta.
SDLSN napominje kako iza svakog javnog natječaja zapravo stoji Vlada, budući da se oni provode temeljem uredbi o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela koje donosi Vlada, kao i pravilnika o unutarnjem redu za koje suglasnost daje Ministarstvo uprave i poziva Vladu da svojim postupcima ne stvara pravnu nesigurnost.
Nezakonito i dnevno politički motivirano poništenje rezultata javnih natječaja dovodi u pitanje Zakonom o državnim službenicima propisanu proceduru prijama u državnu službu i ravnopravnost građana kada je u pitanju dostupnost radnih mjesta u državnoj upravi te stoga predstavlja ozbiljno narušavanje načela zakonitosti u državnoj službi.