SDLSN traži da se u pregovorima za novi kolektivni ugovor razgovara i o Zakonu o plaćama državnih službenika

SDLSN traži da se u pregovorima za novi kolektivni ugovor razgovara i o Zakonu o plaćama državnih službenika

SDLSN_www(SDLSN, 17. srpnja 2008.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH traži da se na dnevni red pregovora o novom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike stavi i Zakon o plaćama državnih službenika.
Naime, Pregovarački odbor Vlade RH za područje državnih službi uporno odbija sa sindikatima državnih službi pregovarati o dodacima na plaću državnih službenika, navodeći kako će pitanje plaća biti riješeno novim Zakonom o plaćama državnih službenika.

Vlada RH odbija sa sindikatima državnih službi pregovarati o dodacima na plaću pod izlikom da će se plaće riješiti Zakonom o plaćama državnih službenika. Istovremeno njezini ministri potpisuju kolektivne ugovore i dodatke kojima se reguliraju plaće do donošenja Zakona o plaćama u javnim službama.
Vlada RH odbija sa sindikatima državnih službi pregovarati o dodacima na plaću pod izlikom da će se plaće riješiti Zakonom o plaćama državnih službenika. Istovremeno njezini ministri potpisuju kolektivne ugovore i dodatke kojima se reguliraju plaće do donošenja Zakona o plaćama u javnim službama.

dodaci_kultura_final

SDLSN ovakav stav Pregovaračkog odbora Vlade smatra neprihvatljivim jer između kolektivnog ugovora i zakona o plaćama vrijedi zakon spojenih posuda.

Propuštanje rješavanja zaostajanja plaća u državnim službama kolektivnim ugovorom zbog ničim potkrijepljenog obećanja da će se one riješiti na kvalitetniji način novim zakonom o plaćama, sindikati državnih službi si ne mogu dozvoliti.
Prema zadnjoj verziji Zakona o plaćama kojom SDLSN raspolaže, početni koeficijent za službenike sa SSS od 0,90 i ukidanje dodatka za minuli rad sigurno nisu rješenja koja će poboljšati materijalni položaj državnih službenika.
Tim više što je stav Pregovaračkog odbora Vlade da se ne pregovara o dodacima na plaću do donošenja Zakona o plaćama državnih službenika protivan praksi njezinih ministara da u javnim službama sklapaju kolektivne ugovore i sporazume kojima se ugovaraju dodaci na plaće i prijelazna rješenja do donošenja Zakona o plaćama u javnim službama.

Ministar Šuker državnim službenicima sa SSS, koji čine preko 70 posto zaposlenih u državnoj upravi, "nudi" početni koeficijent od 0,90. U kulturi od 1. kolovoza 2007. godine već imaju koeficijente 0,94 i 0,97, a u drugim javnim službama paušalne dodatke za sve zaposlene. Trebaju li mu zato državni službenici biti zahvalni?
Ministar Šuker državnim službenicima sa SSS, koji čine preko 70 posto zaposlenih u državnoj upravi, “nudi” početni koeficijent od 0,90. U kulturi od 1. kolovoza 2007. godine već imaju koeficijente 0,94 i 0,97, a u drugim javnim službama paušalne dodatke za sve zaposlene. Trebaju li mu zato državni službenici biti zahvalni?

Tako je ministar kulture Božo Biškupić potpisao dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna, koji su koeficijenti radnih mjesta povećani za 10 i više posto pa su tako službenici sa SSS s koeficijenta 0,85 i 0,88 “skočili” na 0,94 i 0,97, dok se za državne službenike sa SSS i koeficijentom 0,85 i 0,88 u Zakonu o plaćama predviđa početni koeficijent 0,90.
Ako Vlada RH misli da će sindikati državnih službi pristati na rješenja kojima im se plaće «povećavaju» ispod razine onoga što službenici u javnim službama ostvaruju već od 1. kolovoza 2007. godine, onda ćemo morati upitati svoje članstvo možemo li pod takvim uvjetima nastaviti pregovore, smatra SDLSN.

Sindikat traži da se u pregovorima o kolektivnom ugovoru razgovara i o Zakonu o plaćama državnih službenika

hina_print_logoZAGREB, 17. srpnja 2008. (Hina) – Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas da se na dnevni red pregovora o novom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike stavi i Zakon o plaćama državnih službenika.

Vladin pregovarački odbor za područje državnih službi uporno odbija pregovarati sa sindikatima o dodacima na plaću državnih službenika, navodeći da će pitanje plaća biti riješeno novim Zakonom o plaćama državnih službenika, kaže se u priopćenju sindikata.

Sindikat to smatra neprihvatljivim jer između kolektivnog ugovora i Zakona o plaćama vrijedi zakon spojenih posuda.

Zadnja verzija Zakona o plaćama kojom sindikat raspolaže predviđa početni koeficijent za službenike sa SSS od 0,90 i ukidanje dodatka za minuli rad, što nisu rješenja koja će poboljšati materijalni položaj državnih službenika.

Tim više što je Vladino stajalište da se ne pregovara o dodacima na plaću do donošenja Zakona o plaćama državnih službenika protivan praksi njezinih ministara da u javnim službama sklapaju kolektivne ugovore i sporazume kojima se ugovaraju dodaci na plaće i prijelazna rješenja do donošenja Zakona o plaćama u javnim službama.

Tako je ministar kulture Božo Biškupić potpisao dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna, kojim su koeficijenti radnih mjesta povećani za 10 i više posto, upozorava sindikat.

Tako su službenici sa SSS-om s koeficijenta 0,85 i 0,88 skočili na 0,94 i 0,97, dok se za državne službenike sa SSS-om i koeficijentom 0,85 i 0,88 u Zakonu o plaćama predviđa početni koeficijent 0,90.

Ako Vlada misli da će sindikati državnih službi pristati da im plaće rastu ispod razine onoga što službenici u javnim službama ostvaruju već od 1. kolovoza 2007. godine, tada ćemo morati upitati članstvo možemo li pod takvim uvjetima nastaviti pregovore, kaže se u priopćenju.

O plaćama državnih službenika

ZPDS_HRT170708(HRT) Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je da se na dnevni red pregovora o novom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike stavi i Zakon o plaćama državnih službenika.

Vladin pregovarački odbor za područje državnih službi uporno odbija pregovarati sa sindikatima o dodacima na plaću državnih službenika, navodeći da će pitanje plaća biti riješeno novim Zakonom o plaćama državnih službenika, kaže se u priopćenju sindikata. Sindikat to smatra neprihvatljivim jer između kolektivnog ugovora i Zakona o plaćama vrijedi zakon spojenih posuda.

Zadnja verzija Zakona o plaćama kojom sindikat raspolaže predviđa početni koeficijent za službenike sa SSS od 0,90 i ukidanje dodatka za minuli rad, što nisu rješenja koja će poboljšati materijalni položaj državnih službenika.

Ako Vlada misli da će sindikati državnih službi pristati da im plaće rastu ispod razine onoga što službenici u javnim službama ostvaruju već od 1. kolovoza 2007. godine, tada ćemo morati upitati članstvo možemo li pod takvim uvjetima nastaviti pregovore, kaže se u priopćenju.

zpds_VJ170708

Sindikat traži raspravu o plaćama državnih službenika
Sindikat traži da se u pregovorima o kolektivnom ugovoru razgovara i o Zakonu o plaćama državnih službenika

MojPosao

Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je da se na dnevni red pregovora o novom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike stavi i Zakon o plaćama državnih službenika.

Vladin pregovarački odbor za područje državnih službi uporno odbija pregovarati sa sindikatima o dodacima na plaću državnih službenika, navodeći da će pitanje plaća biti riješeno novim Zakonom o plaćama državnih službenika, kaže se u priopćenju sindikata.

Sindikat to smatra neprihvatljivim jer između kolektivnog ugovora i Zakona o plaćama vrijedi zakon spojenih posuda.

Niske plaće
Zadnja verzija Zakona o plaćama kojom sindikat raspolaže predviđa početni koeficijent za službenike sa SSS od 0,90 i ukidanje dodatka za minuli rad, što nisu rješenja koja će poboljšati materijalni položaj državnih službenika.

Tim više što je Vladino stajalište da se ne pregovara o dodacima na plaću do donošenja Zakona o plaćama državnih službenika protivan praksi njezinih ministara da u javnim službama sklapaju kolektivne ugovore i sporazume kojima se ugovaraju dodaci na plaće i prijelazna rješenja do donošenja Zakona o plaćama u javnim službama. (Hina)