SDLSN traži nastavak pregovora o plaćama zaposlenih u pravosudnim tijelima

Zagreb, 18. svibnja 2021. – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH uputio je ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. Slijedom dostavljenog, SDLSN je zatražio i što hitnije održavanje zajedničkog sastanka na kojemu bi raspravili prijedlog.

Među ostalim, prijedlogom je obuhvaćeno uvećanje koeficijenata složenosti poslova najniže rangiranih radnih mjesta gdje koeficijent u umnošku s osnovicom za izračun plaće u državnoj službi predstavlja iznos manji od Uredbom zajamčene minimalne plaće. Prijedlogom je obuhvaćeno i uvećanje koeficijenata za informatička radna mjesta u pravosudnom sustavu (uključuje informatičare na pravosudnim tijelima i informatičare u MPU), te uvećanje koeficijenata za one službenike i namještenike u pravosudnim tijelima koji nisu bili obuhvaćeni povećanjem od 1. rujna 2019. godine.

Predstavnici SDLSN-a su prije mjesec dana već održali jedan sastanak s resornim ministrom o istim temama. Ministar je tom prilikom izrazio sklonost uređenju cjelokupnog sustava, dok je sindikalna strana iskazala razumijevanje za teškoće u državnome proračunu, no inzistirala na legitimnim očekivanjima postavljenim u procesu mirenja iz 2019. godine kada je povećanjem koeficijenata 9 posto bio obuhvaćen samo dio referenata u pravosuđu.

SDLSN: DRUGA FAZA PREGOVORA O PLAĆAMA U PRAVOSUĐU

Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL