SDLSN traži optimiziranje broja zaposlenih u zatvorima

Godišnje izvješće o stanju u zatvorskom sustavu za 2014. godinu
SDLSN traži optimiziranje broja zaposlenih u zatvorskom sustavu

Uštede u zatvorskom sustavu, ali i podizanje razine sigurnosti, mogli bi se ostvariti optimiziranjem broja zaposlenika u odnosu na broj korisnika zatvorskog sustava, što paušalna restriktivna politika Vlade na području zapošljavanja u javnoj upravi trenutačno onemogućava

zatvor_ruke

(SDLSN, 23. srpnja 2015.) Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2014. godinu.
Iako se izvješće samo u manjem dijelu bavi zaposlenicima ustrojstvenih jedinica Uprave za zatvorski sustav, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske posebno izdvaja činjenicu da je sustavu zaposleno 2694 službenika i namještenika, što je za 1310 manje od sistematiziranog broja od 4004 izvršitelja na 1259 različitih radnih mjesta, odnosno predstavlja popunjenost radnih mjesta od 67,28 posto.

sdlsn_www220U Izvješću se navodi kako je usporedo s padom broja zatvorenika (6068 zatvorenika u odnosu na 6862 u 2013 godini) smanjena i potreba za prekovremenim radom kojeg je u 2014. godini ostvareno 95.240 sati.
Sindikat upozorava da, iako se podjelom broja sati prekovremenog rada s brojem zaposlenika dobiva nešto više od 35 sati prekovremenog rada godišnje po zaposlenom, opterećenje u pogledu prekovremenog rada nije jednako raspoređeno i uglavnom se odnosi na 1617 zaposlenih u odjelu osiguranja.
Kad se u obzir uzme činjenica da zaposlenici u godini s posla izbivaju otprilike mjesec dana po osnovi godišnjeg odmora te da je 624 muškaraca i 385 žena provelo na bolovanju dodatnih mjesec dana, broj stvarno odrađenih prekovremenih sati po glavi zaposlenika koji su obuhvaćeni prekovremenim radom dodatno raste.
Stoga ne treba biti stručnjak medicine rada pa zaključiti kako su pripadnici jedne izrazito stresne i po zdravlje rizične profesije, zbog koje uživaju i beneficirani radni staž, izloženi prekomjernim radnim naporima koji po njihovo zdravlje i zatvorski sustav imaju i mogu imati neželjene posljedice.
One se očituju u povećanju zdravstvenih rizika, povećanoj stopi bolovanja, povećanim izdacima za plaće zbog prekovremenog rada koji je skuplji od redovnog i utjecaju na razinu sigurnosti u zatvorskom okruženju u kojem i najmanji pad koncentracije pravosudnog policajca zbog premora može rezultirati nesagledivim sigurnosnim posljedicama.

Sindikat stoga zaključuje kako bi se uštede u zatvorskom sustavu, ali i podizanje razine sigurnosti, mogli ostvariti optimiziranjem broja zaposlenika u odnosu na broj korisnika zatvorskog sustava, što paušalna restriktivna politika Vlade na području zapošljavanja u javnoj upravi trenutačno onemogućava.
Također, Sindikat skreće pozornost kako je tijekom 2014. godine pokrenuto 34 postupka zbog teške povrede službene dužnosti te da je u 12 postupaka izrečena novčana kazna, u 8 postupaka su donesene oslobađajuće odluke, 26 postupaka je nedovršeno, a u 2 postupka je izrečena kazna prestanka državne službe, suprotno u javnosti uvriježenom stajalištu kako je u državnoj službi nemoguće dobiti otkaz. S. Kuhar