SDLSN: TRAŽI SE REAKCIJA PRAVNE DRŽAVE ZBOG NEZAKONITOG POSTUPANJA MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I VEZA

SDLSN: TRAŽI SE REAKCIJA PRAVNE DRŽAVE ZBOG NEZAKONITOG POSTUPANJA MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I VEZA

pravda(SDLSN, 30. lipnja 2003) Zbog nezakonitog postupanja odnosno sprječavanja namještenika Ministarstva pomorstva, prometa i veza da koriste godišnji odmor sukladno rješenjima o korištenju godišnjeg odmora koja su im ranije uručena, Sindikat je zatražio inspekcijski nadzor Uprave za poslove opće uprave, upravne inspekcije i građanska stanja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. Zbog činjenice da, po nalogu tajnika Ministarstva Marka Šarića, neposredno nadređeni namještenike koji su na godišnjem odmoru nazivaju i prijete otkazima ukoliko se ne vrate na posao, tražili smo žurno postupanje od pomoćnika ministra Slobodana Ljubišića. Dopis Sindikata možete pročitati pod opširnije…

Naš znak: 48-8/03
U Zagrebu, 27. lipnja 2003.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Uprava za poslove opće uprave, upravne
inspekcije i građanska stanja
n/r pomoćnika ministra
g. Slobodana Ljubišića

PREDMET: Nezakonito postupanje u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza,
– inspekcijski nadzor, traži se

Poštovani,
obraćamo Vam se, sukladno članku 123. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, zbog nezakonitog postupanja odgovornih u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. Naime, Ministarstvo je zaposlenicima službi održavanja, čišćenja i restorana društvene prehrane, privatizacija kojih je u tijeku, izdalo rješenja o korištenju godišnjih odmora (preslika rješenja u privitku), na temelju plana godišnjih odmora službenika i namještenika Ministarstva pomorstva, prometa i veza za 2003. godinu. Međutim, kada su zaposlenici zatražili korištenje godišnjih odmora sukladno rješenju koje im je uručeno, tajnik ministarstva je zabilješkom na zamolbi zabranio korištenje godišnjeg odmora (vidi privitak). Budući da nije došlo do izmjene plana godišnjih odmora u Ministarstvu, niti su rješenja o godišnjim odmorima poništena, neki se djelatnici već nalaze na godišnjem odmoru sukladno rješenju o korištenju godišnjeg odmora. S tim u svezi informirani smo da se na njih, po nalogu tajnika ministarstva, putem telefona vrši pritisak da se vrate na posao ili će im se uručiti otkaz zbog neopravdanog izostanka s posla. No nitko od njih nije primio odluku o odgodi odnosno prekidu godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova.

S obzirom na činjenicu da se zaposlenicima koji se nalaze na godišnjem odmoru sukladno rješenju o korištenju godišnjeg odmora prijeti otkazom, te da su nam se zbog toga obratili za pomoć, molimo Vas da žurno provedete inspekcijski nadzor u svezi s opisanim postupanjem odgovornih osoba u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza.  

TAJNIK
Siniša Kuhar
Privitak:
– kao u tekstu