SDLSN upozorio Državno odvjetništvo na “sindikalnu” prijevaru

SDLSN upozorio Državno odvjetništvo na “sindikalnu” prijevaru

sdlsn_www220(SDLSN, 2. prosinca 2008.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozoren je ovih dana od službenika i namještenika u pravosuđu na činjenicu da je Sindikat zaposlenih u pravosuđu Republike Hrvatske putem svojih sindikalnih povjerenika zaposlenicima dostavio zahtjeve za mirno rješenje spora radi isplate dodatka na osnovnu plaću za topli obrok, odnosno stalnog dodatka na plaću.

Zahtjevi za mirno rješenje spora izrađeni su za svakog službenika poimence, odnosno službenici kojima su dostavljeni upućuju se na samostalno podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora, te na daljnje moguće vođenje sudskog postupka.

tobrok_vukovic_okvirPri tome Sindikat zaposlenih u pravosuđu Republike Hrvatske nije ponudio svojim i potencijalnim članovima da im, sukladno odredbi članka 13. Statuta SZPRH, pruži besplatnu pravnu pomoć temeljem punomoći u pokrenutim postupcima pred općinskim državnim odvjetništvima i tako odgovara za ishod pokrenutih postupaka, već je vođenje sudskih postupaka i moguće posljedice negativnog ishoda prebacio na podnositelje.

Budući da se radi o postupcima koji se pokreću radi isplate stalnog dodataka na osnovnu plaću, tj. dodatka za topli obrok, koji je kao stalni dodatak posljednji puta ugovoren u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike iz 2000. godine te ga kao takvog nema od Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zaključenog 13. prosinca 2001. godine, postavlja se pitanje opravdanosti potraživanja i posljedično tome štete za podnositelje u obliku parničnog troška koji će morati snositi svaki službenik ponaosob, a ne Sindikat zaposlenih u pravosuđu Republike Hrvatske, koji bi, s obzirom na vrijednost spora, u slučaju pokretanja sudskog postupka, iznosio minimalno 2.000,00 kuna.

Ovakvim postupkom Sindikata zaposlenih u pravosuđu Republike Hrvatske, odnosno njegov predsjednik Leonardo Barba, doveo je u zabludu službenike kojima je ponuđeno podnošenje individualnih zahtjeva za mirno rješenje spora da imaju pravo na isplatu dodatka na osnovnu plaću u vidu stalnog dodatka, tj. dodatka za topli obrok, u svrhu promidžbe Sindikata i pridobivanja novih članova te u konačnici imovinske koristi.

tobrok_KZ224

S obzirom da se na zaposlene u pravosuđu vrši pritisak da zahtjeve za mirenje podnesu što prije, jer da će u suprotnome nastupiti zastara potraživanja, Sindikat je o svemu obavijestio i glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića u obliku kaznene prijave za prijevaru iz članka 224. Kaznenog zakona te zamolio Državno odvjetništvo da o kaznenoj prijavi odluči u najkraćem mogućem roku, kako ne bi nastala veća šteta po službenike koji su dovedeni u zabludu o pravu na stalni dodatak i mogućnosti njegova ostvarivanja u postupku mirenja, odnosno sudskom postupku.