SDLSN: Vlada odgovorna za broj državnih tijela, zapošljavanje i strukturu kadrova

SDLSN Vlada odgovorna za broj državnih tijela, zapošljavanje i strukturu kadrova

kosor_vlada

Pored činjenice da nema opravdanja za nepostojanje podataka o broju i kvalifikacijskoj strukturi državnih službenika i namještenika, Sindikat upozorava i na to da se zapošljavanje u državnim tijelima vrši sukladno planu prijama u državnu službu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, tako da za stanje popunjenosti radnih mjesta i kvalifikacijsku strukturu odgovornost snosi isključivo Vlada kao poslodavac

sdlsn_www220(SDLSN, 31. srpnja 2009.) Gospodarska kriza i više ili manje argumentirana kritika javnosti o prekobrojnoj administraciji ponukali su Vladu da se konačno ozbiljnije posveti problemu strukture i broja kadrova u državnoj službi.
Vlada je, kako to obično čini u takvim situacijama, zabranila novo zapošljavanje u tijelima državne uprave i odlučila prebrojati koliko i kakvih državnih tijela i u njima zaposlenih državnih službenika i namještenika ima, kako bi utvrdila gdje ima viška, a gdje manjka zaposlenih, jedne premjestila, a druge otpustila.

Središnji popis državnih službenika uspostavlja se od 2001. godine

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH pozdravlja odlučnost Vlade da konačno pobroji službenike i namještenike kojima je poslodavac, ali istovremeno sa žaljenjem konstatira činjenicu da se u državnoj upravi upravljanjem ljudskim potencijalima ozbiljnije bavi od krize do krize te da s tim podacima već ne raspolaže, posebice stoga što je Odlukom o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave (COP I HRM TDU) iz 2006. godine, nakon 1. srpnja 2007. to trebalo biti moguće pritiskom na gumb računala.

broj_dsin_gumb2

Da sustav čije ime zvuči poput kratice svemirskog programa, COP I HRM TDU, nije proradio razvidno je iz odluke Vlade kojom naređuje ručno prebrojavanje i analizu kvalifikacijske strukture zaposlenih u državnim tijelima, a koliko novca za njegovu uspostavu je dosad potrošeno javnost tek treba doznati.

broj_DSiN_Vlada_Fina

Vlada bi te podatke mogla dobiti i od bivšeg Središnjeg državnog ureda za upravu, a sadašnjeg Ministarstva uprave, budući da, sukladno odredbi članka 140. Zakona o državnim službenicima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine, to tijelo vodi središnji popis državnih službenika i namještenika.

Prije toga, po Zakonu o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. središnji popis trebalo je voditi Ministarstvo uprave.

Međutim, kada je Sindikat 2007. godine zatražio podatke o broju, kvalifikacijskoj, dobnoj i spolnoj strukturi državnih službenika i namještenika, dobio je podatak o 49.091 državnih službenika i 2.473 državnih namještenika, od kojih je u središnjim tijelima državne uprave njih 14.724 ima VSS, 6.785 VŠS i 35.621 SSS.

broj_dsin_palaric

Što se tiče podataka o dobnoj i spolnoj strukturi, državni tajnik Palarić odgovorio nam je “ostale tražene podatke nismo u mogućnosti dostaviti jer je središnji popis državnih službenika i namještenika još u izradi”.

Sindikat traži sustavnu brigu o kadrovima

Na potrebu sustavnog upravljanja kadrovima i uspostave javno dostupnih evidencija o broju zaposlenih u državnoj upravi Sindikat upozorava već godinama, a kao rezultat tog nastojanja na prijedlog SDLSN  29. lipnja 2007. godine, dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, ugovorena je uspostava zajedničkog radnog tijela koje je jednom godišnje trebalo razmatrati stanje u državnim službama u cilju poboljšanja rada državnih službi i predlagati mjere u svezi sa:
• strukturom kadrova u državnim tijelima s obzirom na potreban broj službenika i namještenika, obrazovnu strukturu i posebna znanja i vještine koja se od njih očekuju;
• socijalno odgovornim upravljanjem ljudskim resursima u cilju podizanja optimalnog broja i strukture kadrova uz uvažavanje stečenih prava postojećih službenika i namještenika, na način kojim će se u najvećoj mjeri koristiti mogućnosti edukacije i stručnog osposobljavanja, kao i odgovarajućih oblika zbrinjavanja neodgovarajućih kadrova, odnosno viška zaposlenih;
•  zajedničkim promicanjem profesionalnih i etičkih vrijednosti, kao i izvrsnosti u radu državnih službi s ciljem podizanja razine svijesti o državnoj upravi kao servisu u službi građana.
Nažalost, iako je ovo tijelo trebalo uspostaviti u roku od dva mjeseca, ono dosad nije uspostavljeno.

ku_dsin_cl75

Pored činjenice da nema opravdanja za nepostojanje podataka o broju i kvalifikacijskoj strukturi državnih službenika i namještenika, Sindikat upozorava i na to da se zapošljavanje u državnim tijelima vrši sukladno planu prijama u državnu službu (koji, uzgred, za ovu godinu nije ni donijet) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, tako da za stanje popunjenosti radnih mjesta i kvalifikacijsku strukturu odgovornost snosi isključivo Vlada kao poslodavac.

Slovenija podatke o broju državnih službenika objavljuje redovito

Za razliku od hrvatske državne uprave, koja dosad nije uspostavila jedinstvenu i javnosti dostupnu evidenciju broja zaposlenih u državnim tijelima, a podatke o broju zaposlenih u MUP-u dosad nije objavljivala jer su imali status državne tajne, naši susjedi Slovenci takve podatke objavljuju na Internetu, a to je možda i jedan od razloga zbog kojih oni jesu, a mi nismo u EU.

slo_broj_DSiN

Također, Sindikat predlaže da Vlada utvrdi i kvalifikacijsku strukturu i broj državnih dužnosnika, posebice državni tajnika koji su uvedeni umjesto zamjenika ministara kojih je bilo 34, a danas ima oko 70 državnih tajnika.

Pročitajte još…