SDLSN Vladi predlaže “outsourcing” dužnosnika, a ne namještenika

SDLSN Vladi predlaže “outsourcing” dužnosnika, a ne namještenika

outsourcing_illustration

“Outsourcingom” pomoćnih djelatnosti Vlada zasigurno neće poboljšati rad državnih tijela, ali bi “izdvajanjem” političkih postavljenih dužnosnika i njihovom zamjenom stručnjacima bez stranačke zastave stvorila pretpostavke za gospodarski oporavak

sdlsn_www220(SDLSN, 31. prosinca 2010.) Jučerašnjim Izvješćem o mjeri iz Plana gospodarskog oporavka Provedba natječaja za “outsourcing” pomoćnih djelatnosti Vlada RH pokazala je kako se plan o “konačnom rješenju” namješteničkog pitanja u državnim tijelima dosljedno provodi.

Naime, Izvješće sadrži podatke o dosad provedenom “outsourcingu” ili “izdvajanju” pomoćnih djelatnosti u državnim tijelima, kao i preporuku “svim tijelima državne uprave koja nisu u cijelosti proveli postupak “outsourcinga” daljnji nastavak outsourcinga

pomoćnih djelatnosti”, a “Ministarstvu unutarnjih poslova i Uredu za opće poslove hrvatskog Sabora i Vlade RH predlaže se da, zbog specifičnosti djelokruga poslova, nakon utvrđenih sigurnosnih rizika sačine plan prelaska na outsourcing pomoćnih djelatnosti”.

To znači da Vlada namjerava otkazati rad preostalim namještenicima i za obavljanje poslova čišćenja, održavanja, pripreme i podjele obroka te dostave angažirati “vanjske pružatelje usluga”, odnosno privatne tvrtke.

Sve to priprema se i provodi u situaciju u kojoj su Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o državnim službenicima poslovi u državnoj službi podijeljeni na one koje obavljaju službenici i one koji obavljaju namještenici, s mogućnošću da se ograničeni dio tih poslova (do dva posto mase sredstava za plaće) povjeri pružateljima usluga izvan državne službe i to temeljem ugovora o djelu.

Prema citiranim zakonima, pomoćno-tehničke poslove u državnim tijelima u pravilu obavljaju namještenici, a proračunski ograničen broj tih poslova može se povjeriti vanjskim pružateljima usluga isključivo temeljem ugovora o djelu.

Kako se ugovori o djelu ne mogu sklapati s tvrtkama, već isključivo fizičkim osobama, sve dosadašnje privatizacije pomoćnih djelatnosti u državnoj upravi zapravo su nelegalne i trebale bi biti predmetom inspekcijskih tijela, odnosno institucija pravne države.

Također, oni poslovi koji su i povjereni vanjskim pružateljima usluga – fizičkim osobama temeljem ugovora o djelu, u stvarnosti imaju karakter radnog odnosa i predstavljaju manipulaciju institutom ugovora o djelu.

Ministarstvo uprave je, doduše, pripremilo nacrt izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima koji predviđa neograničenu privatizaciju pomoćno-tehničkih poslova, ali on još uvijek nije usvojen ni kao prijedlog Vlade, niti je upućen u Sabor na donošenje.

Stoga je svojom preporukom i ohrabrivanjem državnih tijela da nastave s nezakonitim “outsourcingom” pomoćnih djelatnosti Vlada pokazala sposobnost provođenja u djelo zakona koji još nisu ni stupili na snagu.

Umjesto kršenja pravnog poretka Republike Hrvatske i “outsourcinga” pomoćnih djelatnosti kojim se zasigurno neće poboljšati rad državnih tijela, SDLSN Vladi predlaže “izdvajanje” političkih postavljenih dužnosnika i njihovu zamjenu stručnjacima bez stranačke zastave, čime bi se stvorile pretpostavke za pravi gospodarski oporavak.

Pročitajte još…