SDLSN: Vladina uredba povlašćuje rukovodeće službenike

ruksluz_vl150211

Zapošljavanje za većinu državnih službenika predviđa ozbiljno testiranje – osim uobičajene provjere znanja upravnog područja za koje se raspisao natječaj te ustrojstva RH, dodatno se provjerava  znanje stranog jezika, rada na računalu te razgovor, od kojih se svaka faza posebno boduje, pa se do pet najboljih kandidata upućuje, ako je za određeno mjesto potrebno, na psihološku procjenu.

vl_logo180909Međutim, za rukovodeću funkciju u državnoj službi dovoljno je malo porazgovarati s komisijom ili čelnikom državnog tijela, uz “zeleno svjetlo” sigurnosnih službi. Iako Zakon o državnim službenicima za sve predviđa obvezu testiranja, Vlada je izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi javnog natječaja obveze testiranja oslobodila baš najodgovornije službenike u državnoj upravi.

– Uredba je neustavna i nezakonita jer povlašćuje rukovodeće i diskriminira sve ostale državne službenike – upozorava Siniša Kuhar, glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Vlada je uredbom propisala da se imenovanje tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije te predstojnika ured državne uprave provodi na temelju javnog natječaja. Međutim, uredbom se istodobno ne propisuje obveza testiranja, provjere posebnih znanja, psihološke procjene i sastavljanja rang-ljestvice kandidata, kao kad su u pitanju “obični” državni službenici, niti broj članova i sastav komisije za provedbu javnog natječaja. Dovoljno je udovoljiti formalnim uvjetima i proći razgovor “radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu”.

– Ispada da najodgovornije i najsloženije poslove u državnoj službi mogu obavljati službenici nakon neformalnog i relaksirajućeg razgovora s komisijom, odnosno osobe neprovjerene kompetentnosti u koje vlast jedino može biti sigurna kad je riječ o tome da će tajne kojima budu imali pristup ostati sačuvane – ustvrdio je Kuhar. Sindikat se pita: otkud Vlada crpi pravni temelj po kojem je spornom uredbom rukovodeće službenike oslobodila postupka testiranja, a ostale provjere i procjene uredila bitno neformalnije od onih koje se odnose na ostale službenike?

Stoga od Vlade traži usklađivanje uredbe sa Zakonom o državnim službenicima, a istodobno će i Ustavnom sudu predložiti pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti te uredbe.

Sindikat: Rukovodeći državni službenici – povlašteni

Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi neustavna je i nezakonita jer povlašćuje rukovodeće i diskriminira sve ostale državne službenike, upozorio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske.

monitor_hrVlada je tom uredbom propisala da se imenovanje rukovodećih državnih službenika – tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, te predstojnika ureda državne uprave, provodi na temelju javnog natječaja, navodi sindikat u priopćenju.

Međutim, kad su u pitanju rukovodeći službenici, Uredbom se ne propisuje obveza testiranja, provjere posebnih znanja, psihološke procjene i sastavljanja rang liste kandidata, kao kad su u pitanju obični državni službenici, niti broj članova i sastav komisije za provedbu javnog natječaja.

Za imenovanje rukovodećih službenika dovoljno je udovoljiti formalnim uvjetima i proći intervju (razgovor) “radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu”.

Iako zakon za sve službenike predviđa obvezu testiranja, Vlada je izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi javnog natječaja obveze testiranja oslobodila baš najodgovornije službenike u državnoj upravi, ističe sindikat.

Tako ispada da najodgovornije i najsloženije poslove u državnoj službi mogu obavljati službenici koji su malo “pročavrljali” s komisijom ili čelnikom državnog tijela, te prošli sigurnosnu provjeru, odnosno osobe neprovjerene kompetentnosti u koje vlast jedino može biti sigurna da će tajne kojima budu imali pristup ostati sačuvane.

Zbog toga sindikat od Vlade traži usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnim službenicima, a istovremeno će Ustavnom sudu predložiti pokretanje postupka njene ocjene ustavnosti i zakonitosti, kaže se u priopćenju. (H)

ruksluz_zzine150211

ruksluz_oko150211

ZAGREB, 15. veljače 2011.  – Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi neustavna je i nezakonita jer povlašćuje rukovodeće i diskriminira sve ostale državne službenike, upozorio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske.

oko_logoVlada je tom uredbom propisala da se imenovanje rukovodećih državnih službenika – tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, te predstojnika ureda državne uprave, provodi na temelju javnog natječaja, navodi sindikat u priopćenju.

Međutim, kad su u pitanju rukovodeći službenici, Uredbom se ne propisuje obveza testiranja, provjere posebnih znanja, psihološke procjene i sastavljanja rang liste kandidata, kao kad su u pitanju obični državni službenici, niti broj članova i sastav komisije za provedbu javnog natječaja.

Za imenovanje rukovodećih službenika dovoljno je udovoljiti formalnim uvjetima i proći intervju (razgovor) “radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu”.

Iako zakon za sve službenike predviđa obvezu testiranja, Vlada je izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi javnog natječaja obveze testiranja oslobodila baš najodgovornije službenike u državnoj upravi, ističe sindikat.

Tako ispada da najodgovornije i najsloženije poslove u državnoj službi mogu obavljati službenici koji su malo “pročavrljali” s komisijom ili čelnikom državnog tijela, te prošli sigurnosnu provjeru, odnosno osobe neprovjerene kompetentnosti u koje vlast jedino može biti sigurna da će tajne kojima budu imali pristup ostati sačuvane.

Zbog toga sindikat od Vlade traži usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnim službenicima, a istovremeno će Ustavnom sudu predložiti pokretanje postupka njene ocjene ustavnosti i zakonitosti, kaže se u priopćenju. (PortalOko)

SDLSN Vladina uredba povlašćuje rukovodeće službenike

intervju

Zakon o državnim službenicima propisuje da se popunjavanje službeničkih radnih mjesta putem javnog natječaja vrši na temelju rezultata pokazanih na testiranju, ali uredba Vlade koja regulira provedbu javnog natječaja uopće ne predviđa testiranje rukovodećih službenika koje imenuje Vlada. Sindikat se stoga pita rade li oni “na crno” u državnoj službi?

(SDLSN, 15. veljače 2011.) Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi neustavna je i nezakonita jer povlašćuje rukovodeće i diskriminira sve ostale državne službenike.

sdlsn_www220Vlada je ovom uredbom propisala da se imenovanje rukovodećih državnih službenika – tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije te predstojnika ured državne uprave provodi na temelju javnog natječaja.
Međutim, kad su u pitanju rukovodeći službenici, Uredbom se ne propisuje obveza testiranja, provjere posebnih znanja, psihološke procjene i sastavljanja rang liste kandidata, kao kad su u pitanju “obični” državni službenici, niti broj članova i sastav komisije za provedbu javnog natječaja.
Prema Uredbi, za imenovanje rukovodećih službenika dovoljno je udovoljiti formalnim uvjetima i proći intervju (razgovor) “radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu”.
Nakon ovog razgovora čelnik tijela predlaže Vladi kandidata za imenovanje, koja ga imenuje nakon što se za njega provede sigurnosna provjera.

ruksluz_prijam390

…iako Zakon (vidi gore) za sve službenike predviđa obvezu testiranja, Vlada je izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi javnog natječaja (vidi dolje) obveze testiranja oslobodila baš najodgovornije službenike u državnoj upravi…

ruksluz_uredba390

Tako ispada da najodgovornije i najsloženije poslove u državnoj službi mogu obavljati službenici koji su malo “pročavrljali” s komisijom ili čelnikom državnog tijela i sigurnosne službe su utvrdile što već utvrđuju tijekom sigurnosne provjere, odnosno osobe neprovjerene kompetentnosti u koje vlast jedino može biti sigurna da će tajne kojima budu imali pristup ostati sačuvane.
Suprotno prilično neformalnom i relaksirajućem postupku odabira kandidata za najviša rukovodeća mjesta u državnoj službi, “obični” službenici moraju proći testiranje, provjeru znanja stranog jezika od strane profesora stranog jezika, testiranje znanja rada na računalu te intervju, a svaka se od ovih “faza” postupka posebno boduje.
Nakon toga se do pet najboljih kandidata upućuje na psihološku procjenu, ukoliko je to propisano pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.

Budući da je Zakonom o državnim službenicima propisano da se izbor kandidata kojima će se popuniti slobodna radna mjesta putem javnog natječaja obavlja na temelju njihovih stručnih sposobnosti, vještina, stečenog radnog iskustva u struci, rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu te rezultata pokazanih na testiranju, Sindikat se pita otkud Vlada crpi pravni osnov po kojem je spornom uredbom rukovodeće službenike oslobodila postupka testiranja, a ostale provjere i procjene uredila bitno neformalnije od onih koje se odnose na ostale službenike.

Zbog toga Sindikat od Vlade traži usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnim službenicima, a istovremeno će i Ustavnom sudu predložiti pokretanje postupka njene ocjene ustavnosti i zakonitosti.

Pročitajte još…