SDLSN: Vratite novac za prijevoz ili slijede tužbe!

prijevoz_nacional190510_nas

Pokušaj Vlade da suprotno odredbama Kolektivnog ugovora (KU) za državne službenike i namještenike uštedi novac za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla svoj bi epilog uskoro mogao imati na sudu, najavio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske.

nacional200Vlada je 7. prosinca prošle godine putem svojih predstavnika u Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU-a nametnula tumačenje po kojem su službenici koji koriste međumjesni prijevoz za dolazak na posao uskraćeni za trošak prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada.

To joj je omogućio Pravilnik o radu komisije kojim je propisano da u slučaju podijeljenog broja glasova članova komisije odlučuje glas njezina predsjednika, a sporno tumačenje donijeto je u trenutku kad je na čelo komisije došla predstavnica Vlade, nakon što su tri Vladina člana komisije glasala “za”, a tri sindikalna člana “protiv”.

No, kako odredbe KU-a koje govore o tumačenju njegovih odredbi propisuju da komisija odluke donosi većinom glasova, a u slučaju donošenja spornog tumačenja od 7. prosinca glasovi su bili podijeljeni “tri protiv tri”, očito je došlo do povrede KU-a.

Pritom nije važno što to omogućuju odredbe Pravilnika o radu komisije jer taj pravilnik nije usklađen s odredbama KU-a, a članovi komisije nemaju pravo mijenjanja njegovih odredbi, smatra sindikat.

Budući da tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca nije donijeto na način propisan KU-om, odnosno većinom glasova, ostaje na snazi dotadašnje tumačenje, a to znači da je uskrata dijela troška prijevoza na posao i s posla nezakonita.

Stoga sindikat traži od Vlade povrat uskraćenih troškova prijevoza i dopunu KU-a kojom bi se razrješenje spornih situacija u slučaju podijeljenog broja glasova povjerilo neovisnom pravnom stručnjaku.

Ako se to ne dogodi, zadnju riječ imat će pravosuđe, a Vlada dosad nije naučila da nezakonita uskrata materijalnih prava kad – tad dođe na naplatu, i to s kamatama, kaže se u priopćenju.

prijevoz_business190510

Vlada je 7. prosinca prošle godine putem svojih predstavnika u Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU-a nametnula tumačenje po kojem su službenici koji koriste međumjesni prijevoz za dolazak na posao uskraćeni za trošak prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada.

prijevoz_business190510_okvTo joj je omogućio Pravilnik o radu komisije kojim je propisano da u slučaju podijeljenog broja glasova članova komisije odlučuje glas njezina predsjednika, a sporno tumačenje donijeto je u trenutku kad je na čelo komisije došla predstavnica Vlade, nakon što su tri Vladina člana komisije glasala “za”, a tri sindikalna člana “protiv”.

No, kako odredbe KU-a koje govore o tumačenju njegovih odredbi propisuju da komisija odluke donosi većinom glasova, a u slučaju donošenja spornog tumačenja od 7. prosinca glasovi su bili podijeljeni “tri protiv tri”, očito je došlo do povrede KU-a.

Pritom nije važno što to omogućuju odredbe Pravilnika o radu komisije jer taj pravilnik nije usklađen s odredbama KU-a, a članovi komisije nemaju pravo mijenjanja njegovih odredbi, smatra sindikat.

business_logoBudući da tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca nije donijeto na način propisan KU-om, odnosno većinom glasova, ostaje na snazi dotadašnje tumačenje, a to znači da je uskrata dijela troška prijevoza na posao i s posla nezakonita.

Stoga sindikat traži od Vlade povrat uskraćenih troškova prijevoza i dopunu KU-a kojom bi se razrješenje spornih situacija u slučaju podijeljenog broja glasova povjerilo neovisnom pravnom stručnjaku.

Ako se to ne dogodi, zadnju riječ imat će pravosuđe, a Vlada dosad nije naučila da nezakonita uskrata materijalnih prava kad – tad dođe na naplatu, i to s kamatama, kaže se u priopćenju.

prijevoz_PD190510

Pokušaj Vlade da suprotno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike uštedi novac namijenjen naknadi troškova prijevoza na posao i povratak s posla svoj bi epilog uskoro mogao imati na sudu, stoji u današnjem priopćenju Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN).

pd_logo_noviVlada je 7. prosinca prošle godine putem svojih predstavnika u Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nametnula tumačenje prema kojem su službenici koji koriste međumjesni prijevoz za dolazak na posao uskraćeni za trošak prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada. To joj je omogućio Pravilnik o radu komisije kojim je propisano da u slučaju podijeljenog broja glasova članova komisije odlučuje glas njezina predsjednika, a sporno tumačenje donijeto je u trenutku kad je predsjednikom komisije postala predstavnica Vlade, nakon što su tri Vladina člana komisije glasala “za”, a tri člana iz reda sindikata “protiv”.

U priopćenju se spominje i da je o istom pitanju komisija 27. studenoga 2008. donijela tumačenje prema kojem službenici imaju pravo na trošak prijevoza i u mjestu stanovanja koje je različito od mjesta rada i to jednoglasno, odnosno sa šest glasova “za” i ni jedan glas “protiv”. “Ne ulazeći u motive zbog kojih su predstavnici Vlade u komisiji promijenili svoje stručno stajalište o tome kada se i kome priznaju troškovi prijevoza na posao, njihova naizgled formalno besprijekorna akcija nametanja tumačenja u trenutku kad odlučuje glas predsjedavajućeg komisije ipak ima rupu koja bi Vladu mogla skupo stajati”, ističe se u priopćenju.

Naime, kako se dalje navodi, odredbe Kolektivnog ugovora koje govore o tumačenju njegovih odredbi propisuju da komisija za njegovo tumačenje ima šest članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, da donosi pravilnik o radu te da se odluke donose većinom glasova. Budući da u slučaju donošenja spornog tumačenja od 7. prosinca 2009. i glasovanja tri člana komisije “za” i tri “protiv” komisija nije imala potrebnu većinu glasova za donošenje odluke, odnosno tumačenja, očito je da je došlo do povrede Kolektivnog ugovora, odnosno njemu suprotnog tumačenja, poručuju iz Sindikata.

“Činjenica da je ovo pitanje regulirano Pravilnikom o radu komisije na način da u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije znači samo to da Pravilnik o radu komisije nije usklađen s odredbama Kolektivnog ugovora i ništa više, budući da članovi komisije nemaju pravo mijenjanja njegovih odredbi, odnosno ovlaštenje pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi da u okviru komisije dogovaraju rješenja koja nisu propisana Kolektivnim ugovorom”, stoji u priopćenju.

Budući da tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca 2009. nije donijeto na način propisan Kolektivnim ugovorom, odnosno većinom glasova, ostaje na snazi tumačenje od 27. studenoga 2008. koje je komisija donijela jednoglasno – većinom glasova, kažu u SDLSN-u. To znači da je uskrata dijela troška prijevoza na posao i s posla koja je uslijedila temeljem tumačenja Zajedničke komisije 7. prosinca 2009. nezakonita, odnosno suprotna Kolektivnom ugovoru, zbog čega SDLSN od Vlade traži povrat uskraćenih troškova prijevoza i dopunu kolektivnog ugovora kojom bi se razrješenje spornih situacija u slučaju podijeljenog broja glasova povjerilo neovisnom pravnom stručnjaku.

“Ukoliko se to ne dogodi, zadnju riječ imati će pravosuđe, a to je uvijek najskuplja varijanta, koja, nažalost, dosad Vladu nije naučila da nezakonita uskrata materijalnih prava kad – tad dođe na naplatu i to s kamatama”, zaključuje se u priopćenju.
(pd)

prijevoz_seebiz190510

Vlada je 7. prosinca prošle godine putem svojih predstavnika u Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU-a nametnula tumačenje po kojem su službenici koji koriste međumjesni prijevoz za dolazak na posao uskraćeni za trošak prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada.

SEEbiz_logoTo joj je omogućio Pravilnik o radu komisije kojim je propisano da u slučaju podijeljenog broja glasova članova komisije odlučuje glas njezina predsjednika, a sporno tumačenje donijeto je u trenutku kad je na čelo komisije došla predstavnica Vlade, nakon što su tri Vladina člana komisije glasala “za”, a tri sindikalna člana “protiv”.

No, kako odredbe KU-a koje govore o tumačenju njegovih odredbi propisuju da komisija odluke donosi većinom glasova, a u slučaju donošenja spornog tumačenja od 7. prosinca glasovi su bili podijeljeni “tri protiv tri”, očito je došlo do povrede KU-a.

Pritom nije važno što to omogućuju odredbe Pravilnika o radu komisije jer taj pravilnik nije usklađen s odredbama KU-a, a članovi komisije nemaju pravo mijenjanja njegovih odredbi, smatra sindikat.

Budući da tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca nije donijeto na način propisan KU-om, odnosno većinom glasova, ostaje na snazi dotadašnje tumačenje, a to znači da je uskrata dijela troška prijevoza na posao i s posla nezakonita.

Stoga sindikat traži od Vlade povrat uskraćenih troškova prijevoza i dopunu KU-a kojom bi se razrješenje spornih situacija u slučaju podijeljenog broja glasova povjerilo neovisnom pravnom stručnjaku.

Ako se to ne dogodi, zadnju riječ imat će pravosuđe, a Vlada dosad nije naučila da nezakonita uskrata materijalnih prava kad – tad dođe na naplatu, i to s kamatama, kaže se u priopćenju.

Sindikat prijeti Vladi tužbom zbog uskrate troškova prijevoza državnim službenicima

hina_logo

ZAGREB, 19. svibnja 2010. (Hina) – Pokušaj Vlade da suprotno odredbama Kolektivnog ugovora (KU) za državne službenike i namještenike uštedi novac za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla svoj bi epilog uskoro mogao imati na sudu, najavio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske.

Vlada je 7. prosinca prošle godine putem svojih predstavnika u Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU-a nametnula tumačenje po kojem su

službenici koji koriste međumjesni prijevoz za dolazak na posao uskraćeni za trošak prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada.

pregovoriTo joj je omogućio Pravilnik o radu komisije kojim je propisano da u slučaju podijeljenog broja glasova članova komisije odlučuje glas njezina predsjednika, a sporno tumačenje donijeto je u trenutku kad je na čelo komisije došla predstavnica Vlade, nakon što su tri Vladina člana komisije glasala “za”, a tri sindikalna člana “protiv”.

No, kako odredbe KU-a koje govore o tumačenju njegovih odredbi propisuju da komisija odluke donosi većinom glasova, a u slučaju donošenja spornog tumačenja od 7. prosinca glasovi su bili podijeljeni “tri protiv tri”, očito je došlo do povrede KU-a.

Pritom nije važno što to omogućuju odredbe Pravilnika o radu komisije jer taj pravilnik nije usklađen s odredbama KU-a, a članovi komisije nemaju pravo mijenjanja njegovih odredbi, smatra sindikat.

Budući da tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca nije donijeto na način propisan KU-om, odnosno većinom glasova, ostaje na snazi dotadašnje tumačenje, a to znači da je uskrata dijela troška prijevoza na posao i s posla nezakonita.

Stoga sindikat traži od Vlade povrat uskraćenih troškova prijevoza i dopunu KU-a kojom bi se razrješenje spornih situacija u slučaju podijeljenog broja glasova povjerilo neovisnom pravnom stručnjaku.

Ako se to ne dogodi, zadnju riječ imat će pravosuđe, a Vlada dosad nije naučila da nezakonita uskrata materijalnih prava kad – tad dođe na naplatu, i to s kamatama, kaže se u priopćenju.

SDLSN: Vratite novac za prijevoz ili slijede tužbe!

Jednostrana revizija kolektivnog ugovora Vladu bi mogla skupo koštati

sud

(SDLSN, 19. svibnja 2010.) Pokušaj Vlade da suprotno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike uštedi novac namijenjen naknadi troškova prijevoza na posao i povratak s posla svoj bi epilog uskoro mogao imati na sudu.
sdlsn_www220Podsjećamo, Vlada je 7. prosinca prošle godine putem svojih predstavnika u Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nametnula tumačenje prema kojem su službenici koji koriste međumjesni prijevoz za dolazak na posao uskraćeni za trošak prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada.
To joj je “omogućio” Pravilnik o radu komisije kojim je propisano da u slučaju podijeljenog broja glasova članova komisije odlučuje glas njezina predsjednika, a sporno tumačenje donijeto je u trenutku kad je predsjednikom komisije postala predstavnica Vlade, nakon što su tri Vladina člana komisije glasala “za”, a tri člana iz reda sindikata “protiv”.
Za spomenuti je i to da je o istom pitanju komisija 27. studenoga 2008. godine komisija donijela tumačenje prema kojem službenici imaju pravo na trošak prijevoza i u mjestu stanovanja koje je različito od mjesta rada i to jednoglasno, odnosno sa šest glasova “za” i ni jedan glas “protiv”.

prijevoz_zk071209

Ishod glasovanja članova Zajedničke komisije 7. prosinca 2009. godine bio je neriješen – tri “za” i tri “protiv” (gore), dok je tumačenje od 27. studenoga 2008. godine donijeto jednoglasno sa šest glasova “za”, odnosno potrebnom večinom glasova (dolje)

prijevoz_zk271108

Ne ulazeći u motive zbog kojih su predstavnici Vlade u komisiji promijenili svoje “stručno” stajalište o tome kada se i kome priznaju troškovi prijevoza na posao, njihova naizgled formalno besprijekorna akcija nametanja tumačenja u trenutku kad odlučuje glas predsjedavajućeg komisije ipak ima “rupu” koja bi Vladu mogla skupo stajati.

Naime, odredbe Kolektivnog ugovora koje govore o tumačenju njegovih odredbi propisuju da komisija za njegovo tumačenje ima šest članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, da donosi pravilnik o radu te da se odluke donose većinom glasova.
Budući da u slučaju donošenja spornog tumačenja od 7. prosinca 2009. godine i glasovanja tri člana komisije “za” i tri “protiv” komisija nije imala potrebnu većinu glasova za donošenje odluke, odnosno tumačenja, očito je da je došlo do povrede Kolektivnog ugovora, odnosno njemu suprotnog tumačenja.

ku_zk

Kolektivni ugovor propisuje da šesteročlama Zajednička komisija svoje odluke donosi većinom glasova. Dakle, s najmanje 4 glasa “za”. Odredbe ugovora ne predviđaju mogućnost da u slučaju neodlučenog ishoda glasovanja komisija može donositi odluke…

Činjenica da je ovo pitanje “regulirano” Pravilnikom o radu komisije na način da u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije znači samo to da Pravilnik o radu komisije nije usklađen s odredbama Kolektivnog ugovora i ništa više, budući da članovi komisije nemaju pravo mijenjanja njegovih odredbi, odnosno ovlaštenje pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi da u okviru komisije dogovaraju rješenja koja nisu propisana Kolektivnim ugovorom.
Budući da tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca 2009.g. nije donijeto na način propisan Kolektivnim ugovorom, odnosno većinom glasova, ostaje na snazi tumačenje od 27. studenoga 2008. godine koje je komisija donijela jednoglasno – većinom glasova.
To znači da je uskrata dijela troška prijevoza na posao i s posla koja je uslijedila temeljem tumačenja Zajedničke komisije 7. prosinca 2009. godine nezakonita, odnosno suprotna Kolektivnom ugovoru, zbog čega SDLSN od Vlade traži povrat uskraćenih troškova prijevoza i dopunu kolektivnog ugovora kojom bi se razrješenje spornih situacija u slučaju podijeljenog broja glasova povjerilo neovisnom pravnom stručnjaku.
Ukoliko se to ne dogodi, zadnju riječ imati će pravosuđe, a to je uvijek najskuplja varijanta, koja, nažalost, dosad Vladu nije naučila da nezakonita uskrata materijalnih prava kad – tad dođe na naplatu i to s kamatama.

Pročitajte još…