SDLSN: Zajednička komisija prekršila Kolektivni ugovor

SDLSN: Zajednička komisija prekršila Kolektivni ugovor

sdlsn_www220(SDLSN, 20. svibnja 2010.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH upozorio je danas predsjednicu Vlade Jadranku Kosor na činjenicu da je Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike donijela Pravilnik o radu komisije suprotan odredbi članka 118. Kolektivnog ugovora.

Pismo SDLSN prenosimo u cijelosti:

pismo390

Poštovana gospođo Predsjednice,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske u nekoliko Vam se navrata obraćao zbog jednostrane revizije važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (dalje: Kolektivni ugovor) u dijelu koji se odnosi na naknadu troškova prijevoza, koju je izvršila Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora (dalje: Komisija) 7. prosinca 2009. godine.

S time u svezi obavješćujemo Vas da je sporno tumačenje odredbe članka 59. Kolektivnog ugovora kojim se uređuje naknada troškova prijevoza Komisija donijela suprotno odredbi članka 118. Kolektivnog ugovora.

Naime, citirani članak, stavak 2., utvrđuje da Komisija ima šest članova od kojih svaka ugovorna strana imenuje tri člana, a stavak 3. da Komisija donosi pravilnik o radu.

Stavkom 4. Utvrđuje se da Komisija sve odluke donosi većinom glasova.

Međutim, Komisija je 27. studenoga 2008. godine donijela Pravilnik o radu Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u kojem je, u članku 7., stavku 2. utvrdila: “Komisija zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova nakon što je svaki član Komisije dao svoje mišljenje, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika Komisije”.

Ovakva odredba Pravilnika nema uporišta u članku 118. Kolektivnog ugovora koji ne poznaje više ili manje vrijedne glasove članova Komisije, već govori isključivo o broju članova Komisije i tome kako se odluke donose većinom glasova njenih članova, razumijevajući pri tome da svaki član ima jedan glas, a što je razvidno iz izostanka odredbe da, npr., glas predsjedavajućeg  vrijedi dva glasa ili da glas člana Komisije koji je viši od jednog metra vrijedi jedan glas, a člana koji je viši od dva metra vrijedi dva glasa.

Stoga konstatiramo kako je u slučaju tumačenja odredbe članka 59. Kolektivnog ugovora od 7. prosinca 2009. godine Komisija prekoračila ovlasti koje ima sukladno odredbi članka 118. Kolektivnog ugovora i donijela tumačenje za koje nije imala potrebnu većinu glasova.

To je razvidno iz Zapisnika sa sjednice Komisije od 7. prosinca 2009. godine u kojem, pod Ad. 3. stoji, citiramo: “Nakon provedene rasprave jednoglasno su donijeti sljedeći zaključci, osim pod točkom 15. Za koju su Darko Crnković, Mario Akmačić i Iva Bolanča glasovali protiv,…”.

Radi se o točki u kojoj je donijeto novo (izmijenjeno) tumačenje Komisije kojom je pravo naknade troškova prijevoza službenika bitno suženo u odnosu na prethodno tumačenje iste Komisije od 27. studenoga 2008., a temeljem kojeg se naknada troškova prijevoza obračunava od 1. siječnja 2010. godine.

Budući da Komisija kod glasovanja o zaključku pod točkom 15. nije imala potrebnu većinu glasova za donošenje odluke, zaključak, odnosno tumačenje odredbe članka 59. Kolektivnog ugovora nije bilo moguće donijeti.

S druge strane, u slučaju tumačenja članka 59. Kolektivnog ugovora od 27. studenoga 2008. godine, zaključak Komisije je pravovaljan, budući je donijet stvarnom većinom glasova, odnosno sa šest glasova “za” i ni jedan glas “protiv”, a što je razvidno iz Zapisnika sa sjednice Komisije u kojem se pod Ad. 3. navodi: “Nakon provedene rasprave, jednoglasno su donijeti sljedeći zaključci,…”.

To znači da se u državnim tijelima naknada troškova prijevoza od 1. siječnja 2010. godine isplaćuje temeljem ništavog zaključka, odnosno tumačenja Komisije te SDLSN stoga od Vlade traži sljedeće:

  1. žurno donošenje Pravilnika o radu Komisije usklađenog s odredbama Ugovora;
  2. ne donošenje zaključaka, odnosno tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora od strane Komisije u slučaju podijeljenog broja glasova do donošenja novog i s Kolektivnim ugovorom usklađenog Pravilnika o radu Komisije;
  3. izmjenu i dopunu odredbe članka 118. Kolektivnog ugovora, na način da se u slučaju podijeljenog broja glasova tumačenje povjeri neutralnom stručnjaku, sukladno već dostavljenom prijedlogu SDLSN od 4. siječnja 2010. godine;
  4. naknadu razlike troškova prijevoza isplaćenih po tumačenju od 7. prosinca 2009. godine do visine troškova prijevoza koje službenicima pripada po tumačenju od 27. studenoga 2008. godine.

Skrećemo pozornost da će SDLSN, u slučaju nastavka isplate troškova prijevoza po tumačenje Komisije od 7. prosinca 2010. godine biti prisiljen zaštitu prava svojih članova ostvariti u postupku mirenja, odnosno sudskom postupku, što je kudikamo skuplja varijanta od dogovornog rješenja ove situacije.

S time u svezi nadamo se brzom odgovoru i nastavku uspješne suradnje i socijalnog dijaloga Vlade i sindikata državnih službi.

S osobitim poštovanjem,
Siniša Kuhar, glavni tajnik SDLSN

Pročitajte još…