SDLSN: Zakon o plaćama državnih službenika neprovediv uz postojeću pravnu zaštitu u slučaju žalbe na ocjenu rada i učinkovitosti

SDLSN: Zakon o plaćama državnih službenika “pada” na pravnoj zaštiti

Odbor za državnu službu koji odlučuje o žalbama na ocjene rada i učinkovitosti nije u stanju pružiti pravnu zaštitu u razumnom roku. Umjesto u roku od 30 dana Odbor o žalbama ne odlučuje ni nakon više od pola godine.

Zakon o plaćama državnih službenika predviđa da jednom od 10 službenika plaća poraste nakon jedne godine, dvojici za dvije godine, a čak šestorici tek nakon pet godina. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenama koje su dobili ostaje žalba o kojoj odluku ne mogu očekivati u razumnom roku.
Zakon o plaćama državnih službenika predviđa da jednom od 10 službenika plaća poraste nakon jedne godine, dvojici za dvije godine, a čak šestorici tek nakon pet godina. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenama koje su dobili ostaje žalba o kojoj odluku ne mogu očekivati u razumnom roku.

(SDLSN, 6. veljače 2009.) Prema prijedlogu Zakona o plaćama državnih službenika o kojem će se u prvom čitanju uskoro raspravljati u Hrvatskom saboru, plaća državnog službenika rast će ovisno o ocjeni rada i učinkovitosti.

sdlsn_www220Tako će službenici moći računati na prosječno povećanje plaće od tri posto nakon jedne (ocjena “izvanredan”), dvije (dvije uzastopne ocjene “odličan”) ili pet godina (najmanje četiri ocjene “dobar”).

Situacija u kojoj će ocjena značiti hoće li službeniku uopće i u kojem vremenskom razdoblju rasti plaća za posljedicu će sigurno imati pojačani pritisak na Odbor za državnu službu, kao tijelo koje odlučuje o žalbama protiv rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

Prema odredbama Zakona o državnim službenicima Odbor za državnu službu osniva se kao neovisno tijelo za rješavanje žalbi, a rok u kojem bi trebao odlučiti o žalbi službenika je 30 dana od dana njezina primitka.

No, ovo neveliko tijelo koje se, sukladno Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu, sastoji od predsjednika i šest članova čak se ni danas, kada ocjene ne utječu na visinu plaće, nije u stanju nositi sa žalbama o kojima bi trebalo odlučivati.

Službenica Ministarstva kulture žalila se na ocjenu koja je donijeta pod pritiskom državnog tajnika Šakića, premda ju je neposredno nadređena službenica ocijenila najvišom ocjenom
Službenica Ministarstva kulture žalila se na ocjenu koja je donijeta pod pritiskom državnog tajnika Šakića, premda ju je neposredno nadređena službenica ocijenila najvišom ocjenom

krnic_ocjena

Tako službenica Ministarstva kulture, koja se žalila na ocjenu čelnika tijela koji je prijedlog neposredno nadređenog službenika za ocjenu “izvanredan” i “odličan” odbio potpisati, pristavši tek na ocjenu “dobar”, na žalbu zaprimljenu u Odboru za državnu službu 1. srpnja 2008. godine, do danas nije primila odgovor, usprkos požurnici upućenoj 15. prosinca prošle godine, tj. Odbor o žalbi nije uspio odlučiti ni nakon sedam mjeseci.

Sindikat je od Odbora za državnu službu pokušao saznati koliko je žalbi na ocjene rada i učinkovitosti ovo tijelo zaprimilo od svog osnutka 2006. godine te koliko je žalbi usvojeno, ali je odgovor Odbora bio da “ovo tijelo ne vodi službenu evidenciju specificiranu prema vrstama predmeta i načinu njihova rješavanja,…, pa iz tog razloga za sada nismo u mogućnosti udovoljiti traženju i dostaviti Vam, egzaktne pokazatelje“.

Budući da je u državnoj upravi već krenuo val smanjivanja ocjena za 2008. godinu za barem jedan stupanj kako bi se buduće ocjene mogle kretati u rasponu od očekivanih 8% “izvanrednih”, 17% “odličnih”, 60% “dobrih”, 12% “zadovoljava” i 3% ocjena “ne zadovoljava”, za očekivati je već ove godine rast broja žalbi na ocjene rada i učinkovitosti, a kad 1. siječnja 2010. godine Zakon o plaćama stupi na snagu i rast plaće bude određen ocjenama, broj žalbi vjerojatno će se višestruko povećati.

ocjene_odbor390

Stoga Sindikat traži hitnu izmjenu Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu kako bi ovo tijelo moglo u zakonskom roku od 30 dana pružiti pravovremenu pravnu zaštitu u postupku osporavanja ocjene rada i učinkovitosti.

SDLSN pri tome ukazuje na činjenicu da je Zakon o plaćama državnih službenika neprovediv bez odgovarajućih instrumenata pravne zaštite od zlouporabe sustava ocjenjivanja u svrhu kažnjavanja nepodobnih i nepoćudnih službenika, smanjivanja mase proračunskih sredstava za promicanje ili naprosto arbitrarnog, neobjektivnog i subjektivnog ocjenjivanja.

Zato je SDLSN i predložio da službenici koji ne budu promaknuti u plaći temeljem natprosječnih ocjena rada i učinkovitosti, a koji nisu negativno ocijenjeni, rast plaće ostvare po kriteriju radnog iskustva i to svakih pet godina.

Ovakvo rješenje odgovaralo bi namjeri Vlade kao poslodavca da iznadprosječni radni učinak nagradi bržim rastom plaća, a prosječne službenike zaštitilo bi od negativnih posljedica sustava ocjenjivanja – arbitrarnosti, neobjektivnosti i subjektivnosti te nagrađivanja deficitarnih ili rukovodećih kadrova radi njihova zadržavanja u državnoj upravi.

Ukoliko se uvede novi platni sustav u kojem će državni službenici ostati bez odgovarajuće pravne zaštite u razumnom roku, odgovornost za takvo stanje bit će na predlagatelju. No, kako za loša zakonska rješenja i neodgovarajuću pravnu zaštitu građana o čijim pravima se zakonom odlučuje u nas nikad i nitko ne odgovara, lako je moguće da saborska većina olako propusti još jedan zakon čija će se loša rješenja morati popravljati u hodu.