SDLSN zatražio ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i središnjih državnih ureda

SDLSN zatražio ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i središnjih državnih ureda
I javna nabava na području ljudskih resursa mora biti transparentna

SDLSN_www(SDLSN, 3. srpnja 2008.) Zbog činjenice da državna tijela pri objavljivanju uredbi o unutarnjem ustrojstvu u Narodnim novinama ne objavljuju cjelovite uredbe, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske zatražio je od Ustavnog suda RH pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi ministarstva i središnjih državnih ureda.

uredbe_ilustracijaSDLSN u svom zahtjevu upućenom Ustavnom sudu RH navodi kako državna tijela na objavu u Narodne novine upućuju uredbe bez podataka o potrebnom okvirnom broju državnih službenika i namještenika, navodeći pri tome uvijek istu formulaciju kako je tablica s ovim podacima sastavni dio uredbe, ali se ne objavljuje u Narodnim novinama.

Sindikat smatra da za tako nešto nema uporišta u pozitivnim propisima i da bi objavljene uredbe trebale sadržati i podatke o okvirnom broju potrebnih službenika i namještenika, posebice kad se ne radi o podacima koji predstavljaju državnu tajnu, kao što je npr. slučaj s podacima o broju zaposlenih u MUP-u.

Zakon o Vladi, naime, propisuje da Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom te da se uredbe i poslovnik Vlade objavljuju u Narodnim novinama.

Ustav RH propisuje pak da se zakoni i drugi propisi državnih tijela prije nego što stupe na snagu objavljuju u Narodnim novinama, službenom listu RH.

Standardna formulacija koju koriste državna tijela kako ne bi objavila podatke o broju zaposlenih bez uporišta je u pozitivnim propisima. Lovi li tu neko u mutnom?
Standardna formulacija koju koriste državna tijela kako ne bi objavila podatke o broju zaposlenih bez uporišta je u pozitivnim propisima. Lovi li tu neko u mutnom?

Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave uređuju se uredbom Vlade. Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog tijela državne uprave također je predmet unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave te je stoga nedvojbena obveza objavljivanja tih podataka kao sastavnog dijela uredbe u Narodnim novinama.

Prekid ove, po mišljenju Sindikata, neustavne i nezakonite prakse, trebao bi omogućiti transparentan rad tijela državne uprave i omogućiti svima uvid u to koliko je zaposlenih u državnoj upravi.

SDLSN ovu situaciju uspoređuje s javnom nabavom koja se također mora provoditi na javan i transparentan način kao bi se spriječila korupcija i pogodovanje te zaključuje kako i “javna nabava” kad su u pitanju ljudski resursi mora biti javna i transparentna.

Sindikat traži ocjenu ustavnosti uredbi o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i središnjih državnih ureda

hina_print_logoZAGREB, 3. srpnja 2008. (Hina) – Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je od Ustavnog suda pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi ministarstava i središnjih državnih ureda zato što državna tijela pri objavljivanju uredbi o unutarnjem ustrojstvu u Narodnim novinama ne objavljuju cjelovite uredbe.

Sindikat u priopćenju upozorava da državna tijela na objavu u Narodne novine upućuju uredbe bez podataka o potrebnom okvirnom broju državnih službenika i namještenika, navodeći pri tome uvijek istu formulaciju kako je tablica s tim podacima sastavni dio uredbe, ali se ne objavljuje u Narodnim novinama.

Sindikat smatra kako za to nema uporišta u pozitivnim propisima i da bi objavljene uredbe trebale sadržavati i podatke o okvirnom broju potrebnih službenika i namještenika, posebice kad se ne radi o podacima koji predstavljaju državnu tajnu, kao što je npr. slučaj s podacima o broju zaposlenih u MUP-u.

vlada_zgrada390

Zakon o Vladi, naime, propisuje da Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom te da se uredbe i poslovnik Vlade objavljuju u Narodnim novinama. Ustav propisuje pak da se zakoni i drugi propisi državnih tijela prije nego što stupe na snagu objavljuju u Narodnim novinama.

Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave uređuju se uredbom Vlade.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog tijela državne uprave također je predmet unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave te je stoga nedvojbena obveza objavljivanja tih podataka kao sastavnog dijela uredbe u Narodnim novinama.

Prekid takve neustavne i nezakonite prakse, trebao bi omogućiti transparentan rad tijela državne uprave i omogućiti svima uvid u to koliko je zaposlenih u državnoj upravi.

uredbe_zzine

SDLSN u svom zahtjevu upućenom Ustavnom sudu RH navodi kako državna tijela na objavu u Narodne novine upućuju uredbe bez podataka o potrebnom okvirnom broju državnih službenika i namještenika, navodeći pri tome uvijek istu formulaciju kako je tablica s ovim podacima sastavni dio uredbe, ali se ne objavljuje u Narodnim novinama.

Sindikat smatra da za tako nešto nema uporišta u pozitivnim propisima i da bi objavljene uredbe trebale sadržati i podatke o okvirnom broju potrebnih službenika i namještenika, posebice kad se ne radi o podacima koji predstavljaju državnu tajnu, kao što je npr. slučaj s podacima o broju zaposlenih u MUP-u.

uredbe_nn

Standardna formulacija koju koriste državna tijela kako ne bi objavila podatke o broju zaposlenih bez uporišta je u pozitivnim propisima. Lovi li tu neko u mutnom?

Zakon o Vladi, naime, propisuje da Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom te da se uredbe i poslovnik Vlade objavljuju u Narodnim novinama.

Ustav RH propisuje pak da se zakoni i drugi propisi državnih tijela prije nego što stupe na snagu objavljuju u Narodnim novinama, službenom listu RH.

Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave uređuju se uredbom Vlade. Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog tijela državne uprave također je predmet unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave te je stoga nedvojbena obveza objavljivanja tih podataka kao sastavnog dijela uredbe u Narodnim novinama.

Prekid ove, po mišljenju Sindikata, neustavne i nezakonite prakse, trebao bi omogućiti transparentan rad tijela državne uprave i omogućiti svima uvid u to koliko je zaposlenih u državnoj upravi.

SDLSN ovu situaciju uspoređuje s javnom nabavom koja se također mora provoditi na javan i transparentan način kao bi se spriječila korupcija i pogodovanje te zaključuje kako i “javna nabava” kad su u pitanju ljudski resursi mora biti javna i transparentna.