Sindikalni prijedlog: Smanjiti broj rukovoditelja

du_mjere_sd060310

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika ovih je dana dostavio Vladi prijedlog paketa mjera za racionalizaciju i poboljšanje učinkovitosti državne uprave.

Objava standardiziranoga godišnjeg izvješća o broju i strukturi državnih službenika prva je predložena mjera, a druga je donošenje srednjoročnih i dugoročnih planova prijma u SD_logo240državne službe i podizanje razine stručnosti. Treća mjera predlaže sustavnu depolitizaciju državne uprave i smanjenje brojnosti rukovodećih položaja. Jedan ministar-jedan državni tajnik je najzanimljivija stavka koja je navedena u tom prijedlogu.

Prijam rukovodećih službenika bi se, prema prijedlogu sindikata, trebao obavljati na jednak način kao i kad se radi o višim i nižim državnim službenicima. Sredstva ušteđena smanjenjem broja položaja trebalo bi, smatraju u sindikatu, iskoristiti za poticaje dužnosnicima koji dobro obavljaju posao. Povezivanje e-matica državnih tijela i integriranje njihovih internetskih stranica kako bi potrebne podatke mogao prikupiti službenik, a ne stranka sljedeća je predložena mjera.

Sugerirano je i donošenje novog zakona o plaćama. Uspostavljanje interne burze rada navodi se kao metoda kojom bi se pomoglo u rotaciji postojećih i zapošljavanju novih dužnosnika. Posljednji prijedlog ističe osnivanje posebne uprave za pomoćno-tehničke poslove kao mogućnost za optimiziranje pružanja usluga. A. PODRUG

Pročitajte još…