Sindikat: Bassanese prima više od 17 tisuća kuna mjesečno

bassanese_ipress080811

Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese je prigodom svog obraćanja novinarima zbog otkazivanja kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Umaga iznio više netočnih, zlonamjernih i uvredljivih navoda u svezi s plaćama zaposlenih u Gradu Umagu, ipress_logouključujući i samoga sebe kao prvog “službenika” Umaga te sadržaju i tijeku kolektivnih pregovora sa Sindikatom, odnosno radom Sindikata, navodi se u reagiranju Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH na članak “Bassanese: Sindikalist Buršić laže, plaće u gradskoj upravi nismo smanjili”.

Tvrdnja kako “djelatnicima gradske uprave plaća nije smanjena ni za jednu kunu već je povećana dok su plaće gradonačelnika i dvojici dogradonačelnika smanjene, sukladno Zakonu, od 2.500 do 3.500 kuna”, ne samo da nije točna, već je prava i zlonamjerna medijska dezinformacija.

Naime, plaće djelatnika gradonačelnik je već jednom smanjio svojom odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika od 16. ožujka 2011. godine, kada je osnovicu sa 4.597,86 kuna “skinuo” na 4.100,00 kuna, ne poštujući pri tome obvezu konzultiranja i informiranja socijalnih partnera.

Gradonačelnik je, doduše, svojom odlukom od 19. travnja 2011. godine, visinu osnovice ponovno utvrdio u iznosu od 4.597,86 kuna, čime je plaća djelatnika smanjena za mjesec ožujak za mnogo više od “ni jedne kune” o kojoj govori gradonačelnik, koji je time zaposlenicima i sindikatima poslao poruku snage i moći kojom raspolaže.

Naravno, činjenicom otkazivanja kolektivnog ugovora plaće djelatnika će po isteku otkaznog roka pasti i dodatno, gubitkom ili smanjenjem stalnih i povremenih dodataka i materijalnih prava, uključujući tzv. stalni dodatak (bivši dodatak za topli obrok) od 300 kuna mjesečno, uvećanje koeficijenta od 4, 8 i 10 posto za “vjernost poslodavcu”, odnosno radni staž od 20, 30 i više od 35 godina ostvaren u tijelima uprave i mnoga druga prava.

Da je tako, svjedoči i prijedlog Pravilnika o radu kojim su ova prava ukinuta ili smanjena, a koji je bio izrađen u trenutku objave članka, odnosno javnog obraćanja gradonačelnika.

Dakle, Bassanese je plaće već jednom smanjio, a izradio je i akt kojim to dodatno čini, ali s odgođenim djelovanjem, tj. nakon isteka otkaznog roka.

Druga tvrdnja Bassanesea kako “su plaće gradonačelnika i dvojici dogradonačelnika smanjene, sukladno Zakonu, od 2.500 do 3.500 kuna”, kojom se gradonačelnik prikazuje jedinom žrtvom zakonskih promjena, također je netočna i ničim potkrijepljena.

Činjenica je da si je gradonačelnik svojom odlukom od 29. lipnja 2009. godine sam utvrdio plaću kao umnožak osnovice (za gradske službenike) i koeficijenta, uvećan za 0,5% po godini staža, u kojoj koeficijent gradonačelnika iznosi 6,06, a zamjenika gradonačelnika 4,82, a ovi dužnosnici ostvaruju i ostala materijalna prava “u skladu s propisima, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima”.

Po stupanju na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Gradsko vijeće Grada Umaga je na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 2. lipnja 2010. godine ponovno utvrdila osnovicu za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u visini osnovice koja se primjenjuje na obračun plaće službenika te koeficijent za gradonačelnika od 6,06 i zamjenika gradonačelnika od 4,82.

Kako je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika, odnosno gradonačelnika i na početku mandata Bassanesea i u trenutku kada je govorio o visini svoje plaće iznosila istih 4.597,86 kuna, logičnim se postavlja pitanje o kakvom smanjenju plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika od 2.500 do 3.500 kuna se radi.

Sindikat si je dao truda pa je, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Umaga, pomnožio 4.597,86 kuna osnovice s koeficijentom plaće gradonačelnika od 6,06 i uvećao dobiveni iznos s 0,5% po godini staža na pretpostavljenih 20 godina staža gradonačelnika i dobiveni iznos bruto plaće od 30.649,33 kune “ubacio” u kalkulator plaća na portalu Moj posao s prirezom za Grad Umag i dobio iznos od 17.099,54 kune mjesečne plaće gradonačelnika.

Iznosu Bassaneseove plaće treba pridodati i iznose prava koje gradonačelnik, prema svojoj i odluci Gradskog vijeća, ostvaruje sukladno kolektivnom ugovoru, odnosno stalni dodatak na plaću i druge stalne i povremene isplate, a posebice bi bilo zanimljivo doznati odgovor na pitanje isplaćuje li si gradonačelnik i dodatak za prekovremeni rad te tko u tom slučaju utvrđuje njegovu prisutnost na poslu, odnosno satnicu prekovremenog rada.

Međutim, već je i iznos od oko 17.099,54 kune neto plaće do kojeg smo došli primjenom jednostavne matematike veći od iznosa o kojem Bassanese javno govori kao o svojoj plaći od 13.700 kuna i 2.000 kuna na ime minulog rada.

No, čak i 15.700 kuna koje Bassanese sam navodi kao svoju plaću, ne odgovara iznosu godišnje plaće od 180.000 kuna koji je prijavio u svojoj imovinskoj kartici, a pogotovo ne iznosu mjesečne plaće od 17.099,54 kune, koji pomnoženi s 12 mjeseci daju veće iznose od prijavljenog godišnjeg iznosa.

I dok drugi istarski gradonačelnici, primjerice oni Pule, Buzeta i Buja, u imovinskim karticama navode točne iznose svojih neto plaća od 17.075,97, 13.243,81 i 13.852,55 kuna, umaški gradonačelnik je rubriku iznos plaće (bruto/neto) preskočio i iskazao “okrugli” iznos godišnje plaće od 180.000 kuna neto, premda je svakome jasno da stvarne plaće koje se utvrđuju temeljem različitih brojčanih parametara rijetko daju zaokružene iznose.

Naravno, sva ova matematička akrobatika bila bi sasvim nepotrebna kad bi gospodin Bassanese pred novinarima “mahao” i vlastitom platnom listom, a ne samo onima gradskih službenika i namještenika.

Na kraju, tvrdnja gradonačelnika Bassanesea kako je “Grad ne želeći tolerirati odlaganja razgovora sukladno zakonskom pravu legalno otkazao pregovore” također je netočna, jer je do “otkazivanja pregovora”, a u stvarnosti kolektivnog ugovora došlo u trenutku intenzivnih kolektivnih pregovora vođenih između dvaju sindikata (SDLSN-a i SIK-a) i nakon što gradonačelnik nije htio prihvatiti sa Zakonom o plaćama u lokalnoj samoupravi usklađenu odredbu da se osnovica za plaće utvrđuje kolektivnim ugovorom.

Sve ove tvrdnje potkrepljujemo i odgovarajućom dokumentacijom koju možete predočiti i široj javnosti.”

Svjesni smo da je naš ispravak i odgovor duži od samog članka objavljenog na Vašem portalu, ali Vas molimo da uvažite činjenicu kako paušalne, netočne i neistinite tvrdnje umaškog gradonačelnika nismo mogli opovrgnuti na isti lakonski, već argumentirani način, navodi glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Siniša Kuhar. (iPress)

UMAG: Bassanese i grad različito o plaći gradonačelnika

sdlsn_www220(SDLSN, 8. kolovoza 2011.) Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese u prilogu TV Istra je govoreći o svojoj plaći rekao kako “gradonačelnik ima 13.700 kuna plus 2.000 kuna na minuli rad”, u imovinskoj kartici je pak naveo plaću od 180.000 kuna godišnje, što podijeljeno s 12 mjeseci koliko ih ima u godini daje okrugli iznos od 15.000 kuna, dok je na službenim web stranicama Grada Umaga objavljen dokument “Pregled koeficijenta za obračun plaće sa prikazom približne neto plaće dužnosnika, službenika i namještenika u Gradu Umagu” u kojem se plaća gradonačelnika navodi u iznosu od cca 16.420,00 kuna.
U ovom se dokumentu navodi i stručna sprema svih gradskih službenika i namještenika, ali ne i gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a o tome što je gradonačelnik po struci ne možete saznati ni pod linkom “gradonačelnik” na www. grad-umag.hr, za razliku od, npr., njegovog pulskog kolege Borisa Miletića, koji je na službenim stranicama Grada Pule objavio svoj životopis koji sadrži i podatke o završenom obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi.