Sindikat dostavio Ustavnom sudu dokaz da je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pomorstva nezakonit

Sindikat dostavio Ustavnom sudu dokaz da je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pomorstva nezakonit

DvdGlth2(SDLSN, 28. studenoga) Borba Davida protiv Golijata nastavlja se, a što dulje traje Golijat otkriva svoje slabe točke. U našem slučaju Golijata predstavlja Ministarstvo pomorstva, a Davida otpuštene čistačice i Sindikat koji ih zastupa. Iako je borba ne samo naizgled neravnopravna jer Ministarstvo koristi svoju nadmoćnu poziciju poslodavca i navode koje bi netko mogao okarakterizirati kao notorne laži (sindikat je na neke takve navode tajnika Ministarstva i reagirao tražeći njegovo razrješenje), istina ipak polako dolazi na vidjelo. Tako je Sindikat danas Ustavnom sudu dostavio nedvojbeni dokaz da je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pomorstva, prometa i veza donijet suprotno odredbi članka 75. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U tome članku naime stoji kako prije donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika čelnik državnog tijela mora o tome obavijestiti sindikat, a posebice u slučaju donošenja, izmjene i dopune akata državnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika. Slijedom toga Ministarstvo je trebalo prije donošenja pravilnika o unutarnjem redu pravilnik dostaviti Sindikatu i omogućiti mu da se o dostavljenom prijedlogu očituje u roku od osam dana. Dana 22. rujna Ministarstvo je Sindikatu dostavilo “na uvid” rečeni pravilnik, a dva dana potom ga i donijelo, ne pričekavši pri tome osam dana na očitovanje Sindikata.

Sindikat je stoga zatražio mjerodavno mišljenje od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, u kojem pomoćnik ministra Edmond Miletić navodi:

U konkretnom slučaju odlučno je da je čelnik državnog tijela donio pravilnik o unutarnjem redu tek nakon što je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave dalo prethodnu suglasnost na prijedlog pravilnika i u tekstu na koji je to Ministarstvo dalo prethodnu suglasnost, te da je prije donošenja pravilnika razmotrio dostavljene primjedbe sindikalnog povjerenika odnosno, ako mu sindikalni povjerenik nije dostavio primjedbe, nakon što je protekao rok od osam dana za očitovanje Sindikata.“.

Kako je iz činjenice da je ministar Žuvanić sporni Pravilnik donio dva dana nakon što je prijedlog pravilnika dostavljen Sindikatu (ne zaprimivši u međuvremenu očitovanje Sindikata) nedvojbeno da rok od osam dana nije poštovan, Sindikat je u predmetu ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pomorstva, prometa i veza ove dokaze dostavio Ustavnom sudu.

MPPiV_pravilnik1

MPPiV_pravilnik2

MPPiV_pravilnik3

MPPiV_pravilnik4