Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika podnosi kaznenu prijava protiv Davora Rogića

rogic_brodportal010615

Kaznena prijava protiv Davora Rogića, pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu u Gradu Slavonskom Brodu, zbog krivotvorenja službene isprave.

(Brodportal.hr, 1. lipnja 2015.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, temeljem saznanja iz postupka pred Upravnim sudom u Osijeku, podnosi kaznenu prijavu protiv Davora Rogića, pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, iz razloga što je sudu priložio krivotvoreno izvješće o prisutnosti na radu za namještenika Željka Mirosavljevića kao dokaz u sudskom postupku.

brodportal_logo0615Iz navedenog izvješća razvidno je, tvrde u Sindikatu, da je Mirosavljević u srpnju 2013. godine radio cijeli mjesec, iako je imenovani od 15. srpnja pa sve do kraja tog mjeseca bio na godišnjem odmoru, a što je vidljivo i iz njegove platne liste za srpanj 2013. godine, u kojoj se nalazi stavka “naknada za godišnji odmor” po kojoj je obračunato 3.360,05 kuna za 104 od 184 radna sata za taj mjesec, kao i iz rješenja o korištenju godišnjeg odmora za 2013. godinu, u kojem je kao prvi dio godišnjeg odmora određeno vrijeme od 15. srpnja do 2. kolovoza 2013. godine.

Vjerodostojnosti ove isprave prigovorila je i opunomoćenica Mirosavljevića i pravnica u Sindikatu, Sanja Serdar, a što je razvidno iz zapisnika sastavljenog u Upravnom sudu u Osijeku 10. rujna 2014. godine.

“Smatramo da je navedenim postupanjem gdin Davor Rogić ostvario bitna obilježja kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz članka 279. Kaznenog zakona koja, najmanje u dijelu koji se odnosi na srpanj 2013. godine sadrži neistinite podatke, a postavlja se i pitanje njene vjerodostojnosti u cijelosti, te tako u postupku pred pravosudnim tijelom njezinim neistinitim sadržajem pokušao potkrijepiti i opravdati nezakonito postupanje poslodavca utvrđeno presudom Upravnog suda u Osijeku kojom je poništeno rješenje Grada Slavonskog Broda od 8. travnja 2014 te predmet vraćen na ponovni postupak”, rekao je glavni tajnik Sindikata Siniša Kuhar.