SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBI O PLAĆAMA VATROGASACA

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBI O PLAĆAMA VATROGASACA

Banski_dvori_vatraZAGREB, 6. listopada 2004. (Hina) –  Nalazom Državnog ureda za reviziju o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Zaboka potvrđeno je da se plaće vatrogasaca moraju obračunavati primjenom osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika, priopćio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika.
Revizija je utvrdila nepoštivanje odredbi Kolektivnog ugovora (KU) za državne službenike i namještenike te je o tome od JVP-a Zaboka zatražila pismeno očitovanje.
Iz nalaza se može pročitati da su vatrogasci prikraćeni za uvećanje osnovne plaće za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, kako je propisano KU-om, ističe sindikat.
Nalaz je još jedan dokaz da mjerodavna državna tijela nisu poštovala odredbu po kojoj se Vlada obvezuje da će se KU u pogledu plaća i materijalnih prava primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.
Vlada nije ništa poduzela da se u minimalni vatrogasni financijski standard uračunaju i iznosi prava zajamčenih KU-om, pa tako vatrogasci ove godine nisu dobili ni regres za godišnji odmor, a jubilarne nagrade nisu im isplaćene još od lipnja 2003. godine.
Ako Vlada ne osigura isplatu prava iz KU-a, sindikat će prava za gotovo 1000 članova iz redova profesionalnih vatrogasaca morati zatražiti sudskim putem, a kao jedan od dokaza priložit će i nalaz državne revizije.
Nadamo se da sadašnja Vlada neće krenuti stopama Račanove Vlade i iza sebe ostaviti gomilu dugova na teret poreznih obveznika, kaže se u priopćenju.
(Hina) pp/xmd ymd