SINDIKAT: JEDNOSTRANO UTVRĐEN IZNOS MATERIJALNIH PRAVA

SINDIKAT: JEDNOSTRANO UTVRĐEN IZNOS MATERIJALNIH PRAVA

hina_logo

ZAGREB, 11. prosinca 2004. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika ustvrdio je danas da je Vlada jednostrano utvrdila visinu božićnice i dara za djecu, iako se dvije strane tijekom pregovora nisu usuglasile oko visine tih materijalnih prava.

Presica111204_2

Predsjednik sindikata Ivica Ihas rekao je na konferenciji za novinare da su sindikati 23. studenog na zadnjem sastanku s pregovaračkim timom Vlade predložili božićnicu u iznosu od 1250 kuna i dar za djecu u iznosu od 500 kuna. Iako je tada bilo dogovoreno da će se Vlada očitovati na taj  prijedlog, nisu zakazani novi pregovori već je Ministarstvo financija izdalo naputak da se božićnica isplaćuje u iznosu od 1000 kuna i dar za djecu u iznosu od 400 kuna, rekao je Ihas.
Ihas napominje da je u kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike jasno utvrđeno da će sindikati i Vlada zajednički utvrditi iznos tih materijalnih prava.
Sindikat je također nezadovoljan jer je naputkom Ministarstva financija utvrđeno da pravo na dar za djecu ima samo roditelj koji ostvaruje pravo na osobni odbitak prema Zakonu o porezu na dohodak pa je radi toga djelu roditelja to pravo ugroženo. To znači da državni službenik preko kojeg nije osigurano dijete nema pravo na dar za djecu.
Ihas upozorava da po kolektivnom ugovoru pravo na dar imaju svi roditelji zaposleni u državnim službama, neovisno o tome jesu li njihova djeca osigurana preko njih ili preko drugog roditelja.
Jedni je izuzetak, kaže Ihas, kad su u državnim službama zaposlena oba roditelja. U tom slučaju dar se isplaćuje jednom od roditelja i to po dogovoru.
Ihas upozorava da Ministarstvo financija nije ovlašteno tumačiti kolektivni ugovor već to može činiti jedino zajednička komisija za tumačenje kolektivnog ugovora.
Sindikat je odbacio tvrdnje potpredsjednika Matice sindikata javnih službi Vilima Ribića o navodno povlaštenom položaju sindikata državnih službenika.
“Istina je da su sindikati uspjeli dogovoriti dodatke za zaposlenike s više od 20 godina staža i da su u protokol o pregovorima ugradili obvezu razmatranja koeficijenata, ali to nije dokaz da se radi o stranačkim sindikatima već da je Ribić potpisao loš kolektivni ugovor”, rekao je Ihas.
(Hina) xmvr yln

Otvoreni_radioSINDIKAT NEZADOVOLJAN BOŽIĆNICOM
11.12.2004 15:22:53

Presica111204_1

Sindikat državnih službenika i namještenika ustvrdio je da je Vlada jednostrano utvrdila visinu božićnice i dara za djecu, iako se dvije strane tijekom pregovora nisu usuglasile oko visine tih materijalnih prava. Predsjednik Sindikata Ivica Ihas rekao je da su sindikati na zadnjem sastanku predložili božićnicu u iznosu od 1250 kuna i dar za djecu u iznosu od 500 kuna. Ministarstvo financija je pak odlučilo da se božićnica isplaćuje u iznosu od 1000 kuna i dar za djecu u iznosu od 400 kuna, rekao je Ihas.

HRT_logo11. prosinca – Sindikat državnih službenika i namještenika ustvrdio je da je Vlada jednostrano utvrdila visinu božićnice i dara za djecu, iako se dvije strane tijekom pregovora nisu usuglasile oko visine tih materijalnih prava.

Predsjednik sindikata Ivica Ihas rekao je na konferenciji za novinare da su sindikati 23. studenog sastanku s pregovaračkim timom Vlade predložili božićnicu u iznosu od 1.250 kuna i dar za djecu u iznosu od 500 kuna. Iako je tada bilo dogovoreno da će se Vlada očitovati na taj prijedlog, nisu zakazani novi pregovori već je Ministarstvo financija izdalo naputak da se božićnica isplaćuje u iznosu od 1.000 kuna i dar za djecu u iznosu od 400 kuna, rekao je Ihas.

Presica111204_3

Ihas napominje da je u kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike jasno utvrđeno da će sindikati i Vlada zajednički utvrditi iznos tih materijalnih prava. Sindikat je također nezadovoljan jer je naputkom Ministarstva financija utvrđeno da pravo na dar za djecu ima samo roditelj koji ostvaruje pravo na osobni odbitak prema Zakonu o porezu na dohodak pa je radi toga dijelu roditelja to pravo ugroženo. To znači da državni službenik preko kojeg nije osigurano dijete nema pravo na dar za djecu. Ihas upozorava da po kolektivnom ugovoru pravo na dar imaju svi roditelji zaposleni u državnim službama, neovisno o tome jesu li njihova djeca osigurana preko njih ili preko drugog roditelja. Ihas upozorava da Ministarstvo financija nije ovlašteno tumačiti kolektivni ugovor već to može činiti jedino zajednička komisija za tumačenje kolektivnog ugovora. (H/im)