SINDIKAT OD VLADE TRAŽI ISPLATU BOŽIĆNICE I DARA ZA DJECU ZA 2000. GODINU

SUDSKA PRAKSA Vrhovni sud napokon “shvatio” da državnim službenicima pripada božićnica za 2000. godinu
SINDIKAT OD VLADE TRAŽI ISPLATU BOŽIĆNICE I DARA ZA DJECU ZA 2000. GODINU

bozicnica_vsrh020309_final

Pravno shvaćanje obvezno je za sve sudove u postupcima koji se vode za ostvarenje prava na božićnicu, ali samo u slučajevima gdje već nije donesena pravomoćna odluka, tako da pravdu u postupcima u kojima su sudovi donosili negativne presude službenici na sudu neće moći izboriti

sdlsn_www220(SDLSN, 6. travnja 2009.) Vrhovni sud Republike Hrvatske napokon se oglasio po pitanju prava državnih službenika i namještenika na božićnicu i dar za djecu temeljem Kolektivnog ugovora iz 2000. godine.
Rješenjem od 2. ožujka 2009. godine Vrhovni sud je donio pravno shvaćanje prema kojem “državnim službenicima pripada nagrada za božićne blagdane (božićnica) za 2000. na temelju odredbe članka 82. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (“Narodne novine” broj 42/00)”.
Građanski odjel Vrhovnog suda smatra da državni službenici i namještenici ne mogu biti lišeni prava koje im je priznato i utvrđeno kolektivnim ugovorom (KU) te da tako priznato pravo nije prestalo zbog toga što ugovorne strane KU nisu sporazumno do 1. studenoga 2000. godine utvrdile način isplate i visinu nagrade (božićnice). “Sporazum podrazumijeva suglasnost volja obje ugovorne strane pa bi se ona strana koju tereti obveza isplate (u ovom slučaju Republika Hrvatska) mogla osloboditi te obveze christmas-treeodbijanjem potpisivanja sporazuma o načinu isplate i o visini nagrade, a što je prema shvaćanju Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije prihvatljivo. U navedenoj situaciji treba poći od pretpostavke da su se ugovorne strane iz Kolektivnog ugovora suglasile da visina i način isplate ostaje isti kao u prethodnoj 1999. godini”, stoji u obrazloženju pravnog shvaćanja.
Nadalje, Vrhovni sud kaže kako je “ovo pravno shvaćanje obvezno za sudove u svim postupcima, na koje se ono odnosi, a u kojima do dana njegovog donošenja nije donesena pravomoćna odluka”.
Nažalost, iako pravno shvaćanje Vrhovnog suda znači da pravo na božićnicu, ali i dar za djecu, jer radi se o istom sporazumu i KU, pripada svim državnim službenicima i namještenicima, oni to pravo neće moći ostvariti jer su negativne sudske presude već postale pravomoćne.
Tako se i ovaj puta pokazalo da vrhovne sudske instance Republike Hrvatske probleme sudske prakse ne rješavaju na način kojim se pravodobno osigurava jednakost građana pred zakonom i time dovode u pitanje ispunjenje ustavnopravne zadaće zbog koje postoje.
Podsjećamo, sindikati državnih službi, ali i sami službenici pokrenuli su na desetke tisuća tužbi radi isplate božićnice i dara za djecu koje im je 2000. godine uskratila koalicijska vlada premijera Račana.
Iako je najveći dio drugostupanjskih županijskih sudova zauzeo stav da im je Vlada kao poslodavac trebala isplatiti 1000 kuna božićnice i 400 kuna dara za djecu, dio županijskih sudova donosio je negativne presude.
Međutim, u takvim slučajevima nije se mogla od Vrhovnog suda zatražiti revizija sudskih postupaka i ujednačavanje sudske prakse, budući da je Zakon o parničnom postupku priječio reviziju u sporovima čija je vrijednost manja od 100.000 kuna.
bozicnica_vsrh020309_240Sindikalni pravnici su se tada, kao punomoćnici članova sindikata, obratili Ustavnom sudu koji se u konkretnom slučaju proglasio nenadležnim ujednačavati sudsku praksu i kao solomonsko rješenje predložio izmjene parničnog zakona u dijelu koji se odnosi na dopuštenost revizije.
U praksi je to značilo da su državnim službenicima i namještenicima jedni županijski sudovi i nadalje priznavali pravo na božićnicu i dar za djecu, a drugi se nastavili držati stajališta da im to pravo ne pripada.
To je za posljedicu imalo nejednakost građana pred zakonom kojima se takvim načinom sudovanja ovisno o tome u kojoj županiji se nalaze priznavalo ili ne pravo iz kolektivnog ugovora koji vrijedi za područje čitave Republike Hrvatske.
No, to je samo jedan od primjera koliko je Hrvatska ujedno i pravna država. Sve je po pravu i propisu, a građani ostaju prikraćeni za svoja prava.
Međutim, budući da je iz (prekasno) donijetog pravnog shvaćanja Vrhovnog suda očigledno da postoji moralno i na pravičnosti utemeljeno pravo svih državnih službenika i namještenika na božićnicu i dar za djecu za 2000. godinu, SDLSN od Vlade RH traži da na sebe preuzme obvezu isplate tih prava svima koji su izgubili sudske postupke.
Ova vlada je već pokazala odgovornost kada je temeljem sudskih presuda isplatila milijarde kuna zbog kršenja kolektivnog ugovora od strane koalicijske vlade, a sada ima priliku ispraviti nesposobnost sudbene vlasti da omogući stvarnu jednakost hrvatskih građana pred sudom i zakonom.

To bi državnim službenicima u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i drugim županijama u kojima suci drugačije tumače kolektivne ugovore pokazalo da, za razliku od pravosuđa, barem hrvatska vlada od njih ne radi građane drugog reda.

bozicnica2000_javno060409

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je rješenje prema kojem su državni službenici 2000. godine imali pravo na nagradu za božićne blagdane (božićnicu), koja im je bila zajamčena Kolektivnim ugovorom, a koju nisu dobili, priopćio je Sindikat državnih službenika. Naime, Vrhovni je sud zaključio da državnim službenicima nisu prestala njihova prava time što nisu sporazumno do 1. studenoga 2000. godine utvrdili način isplate i visinu božićnice.

javno_za_print– Sporazum podrazumijeva suglasnost obje ugovorne strane pa bi se ona strana koju tereti obveza isplate (u ovom slučaju Republika Hrvatska) mogla osloboditi te obveze odbijanjem potpisivanja sporazuma o načinu isplate i o visini nagrade, a što je prema shvaćanju Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije prihvatljivo. U navedenoj situaciji treba poći od pretpostavke da su se ugovorne strane iz Kolektivnog ugovora suglasile da visina i način isplate ostaje isti kao u prethodnoj 1999. godini – stoji u obrazloženju pravnog shvaćanja.

No, ova se odluka odnosi samo na predmete koji su još u postupku, odnosno one gdje odluka nije postala pravomoćna kao što je to slučaj s desecima tisuća tužbi koje su pokrenuli sindikati ili sami državni službenici zbog isplate božićnice i dara za djecu koje im je, stoji u priopćenju sindikata, uskratila koalicijska vlada Ivice Račana.