Sindikat Porezne uprave Hrvatske žrtva međusindikalne zavjere?

Sindikat Porezne uprave Hrvatske žrtva međusindikalne zavjere?

(SDLSN, 7. travnja) Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske (SPUH) obratilo se jučerašnjim priopćenjem zaposlenicima Porezne uprave i javnosti.

Radi se o praksi koju njeguju svi sindikati i predstavlja uvriježeni način komunikacije sa zaposlenima na području na kojem djeluje sindikat, kao i dobrodošlu obavijest javnosti o tome što sindikati poduzimaju.

U priopćenju se navode zasluge SPUH-a u borbi za zaposlenička prava službenika i namještenika u Poreznoj upravi, ali i razlozi zbog kojih postignuća nisu takva kakva bi mogla biti.

Nažalost, u dijelu u kojem se opravdava zbog rezultata koji su manji od očekivanih SPUH je posegnuo za paranoidnim konstrukcijama, optužujući ostale sindikate državnih službi za komplot protiv sindikata koji se, kako kažu, jedini uspješno bori za prava zaposlenika Porezne uprave.

Hoće li scenarij SPUH-a jednoga dana poslužiti za TEORIJU ZAVJERE 2?
Hoće li scenarij SPUH-a jednoga dana poslužiti za TEORIJU ZAVJERE 2?

Tako se u priopćenju navodi da je odluka sindikata državnih službi o održavanju štrajka 24., 27. i 28. veljače ove godine, bila smišljeno i namjerno donijeta ne bi li se opstruiralo donošenje posebne uredbe o koeficijentima za Poreznu upravu.

Budući da je SDLSN podržao donošenje uredbe za Poreznu upravu, ali i ukazivao na činjenicu da njome nisu obuhvaćena sva radna mjesta u ovom državnom tijelu, te da se štrajkom sindikata državnih službi želi poboljšati status upravo tih zaposlenika, pozvavši pri tome poslodavca da njihov položaj poboljša barem isplatom stimulacije, ovakva je tvrdnja sasvim deplasirana.

Činjenica da je putem predstavnika Carinskog sindikata Hrvatske, ali i SPUH-ove predsjednice Tamare Smokvine SDLSN informiran o podršci štrajku sindikata državnih službi, pa čak i spremnosti na sudjelovanje u štrajku u obliku štrajka solidarnosti 28. veljače, svakako je utjecala na izbor datuma održavanja štrajka i to baš zbog očekivane solidarne podrške SPUH-a.

U kolikoj mjeri prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koja uživaju zaposlenici Porezne uprave utječu na njihov materijalni položaj lako je izračunati, ali ona svakako ne predstavljaju rezultat rada SPUH-a i najbolje govore kako objede na račun drugih sindikata državnih službi nemaju veze sa stvarnošću.

SPUH-u želimo da u svom sindikalnom radu nastavi promicati interese zaposlenike Porezne uprave, ali i ne zaboravi da u ovom državnom tijelu djeluje i SDLSN, te da interesi njegovih članova nisu suprotstavljeni interesima ostalih zaposlenika.

Međutim, ne treba zaboraviti ni činjenicu da su i jedan  drugi sindikat članovi velike obitelji državnih službenika i namještenika, ali i javne uprave u cjelini.

Protiv činjenice da država kao poslodavac nejednako postupa prema zaposlenima u javnim i državnim službama, ali i u pojedinim službama u svakom od ova dva sustava, može se boriti na dva načina – većom solidarnošću svih zaposlenika ili pristajanjem na umjetne podjele na one koji ubiru ili troše proračunska sredstva.

Pri tomu ne treba brkati specifičnosti pojedinih službi u pogledu uvjeta rada i odgovornosti koje objektivno utječu na razlike u plaći.

No, podsjećamo da i u javnim i u državnim službama, kao i u obitelji, postoje članovi koji ne privređuju, pa ipak nisu zato manje vrijedni ili potrebni za postizanje društvenog i obiteljskog sklada i blagostanja.

Prešutno pristajanje na podjelu na više ili manje vrijedne zaposlenike već ima za posljedicu privatizaciju namješteničkih poslova i polagano nestajanje namještenika iz državnih i javnih službi.

SDLSN je svojim utjecajem spriječio da se takvo što ne dogodi zaposlenicima u računovodstvima, informatičkim službama i pisarnicama kroz izbacivanje iz konačnog prijedloga Zakona o državnim službenicima odredbe o angažiranju vanjskih pružatelja usluga samo uz prethodnu suglasnost ministra financija i vraćanje ograničenja od 2% od ukupnog iznosa sredstava za plaće pojedinog državnog tijela.

Takvih službenika ima i u Poreznoj upravi.

Zato pozivamo sve sindikate u državnim službama, pa i SPUH, da u svom radu djeluju u korist zajedničkih interesa, a ne zajedničke štete.

Pročitajte još…