Sindikat poručuje ministrici pravosuđa: SUCI MORAJU NA POPRAVNI IZ RADNOG PRAVA!

Sindikat poručuje ministrici pravosuđa: SUCI MORAJU NA POPRAVNI IZ RADNOG PRAVA!

(SDLSN, 27. ožujka) Zbog količine radnih sporova koje vode kao punomoćnici službenika i namještenika na cijelom području Republike Hrvatske, zaposlenici pravne službe Sindikata iz dana u dan uvjeravaju se kako je stručno znanje hrvatskih sudaca kada je u pitanju radno pravo na zabrinjavajućoj razini.

Sindikat smatra da štetu zbog rupa u znanju sudaca ne bi trebali snositi službenici
Sindikat smatra da štetu zbog rupa u znanju sudaca ne bi trebali snositi službenici

Nažalost, skup neznanja i kreativnosti sudaca kojima je hrvatski pravosudni sustav omogućio komociju da sude mimo svih poznatih izvora prava i tako stvaraju jedinstvenu sudsku praksu koja nije podložna reviziji, stavila ih je u poziciju iznad i iza zakona koje bi trebali provoditi.

Kad su u pitanju radni sporovi koji se vode zbog zaštite prava službenika i namještenika to posebno dolazi do izražaja.

Naime, da bi revizija sudskog postupka bila dozvoljena vrijednost sudskog spora treba biti veća od 100.000 kuna.

Postavljanjem ovakvog dohodovnog praga za pristup pravdi zakonodavac je unaprijed isključio službenike i namještenike, ali ne i dužnosnike ili npr. suce, čije su plaće dovoljno velike da potraživanja prava u sudskom postupku lako premašuju ovaj iznos.

Primjer za gore navedeno najbolje ilustrira slučaj potraživanja zaposlenika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u kojem se savjetnicima koji su koristili privatne automobile u službene svrhe nije isplaćivala Kolektivnim ugovorom utvrđena naknada od 30% cijene benzina po prijeđenom kilometru.

Umjesto toga poslodavac im je isplaćivao naknadu sukladno odluci Vlade u kojoj je visina naknade određena u nižem i fiksnom iznosu od 1,20 kuna.

Sindikat je poslodavca upozorio na obvezu primjene Kolektivnog ugovora i pribavio obvezujuće tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora, te ravnatelja HZPSS upozorio na to kako će u slučaju nepostupanja po obvezujućem tumačenju pokrenuti postupak mirenja i sudski spor za svakog zaposlenika – člana Sindikata.

Kršenjem kolektivnog ugovora ravnatelj HZPSS prouzročio je štetu državnom proračunu od preko 500.000 kuna. Hoće li zbog toga odgovarati? Sumnjamo!
Kršenjem kolektivnog ugovora ravnatelj HZPSS prouzročio je štetu državnom proračunu od preko 500.000 kuna. Hoće li zbog toga odgovarati? Sumnjamo!

Ravnatelj Ivan Katalinić traženje Sindikata glatko je odbio, kao i poziv da dvije strane prije suda problem pokušaju riješiti posredovanjem Ureda za socijalno partnerstvo.

Rezultat je, za sada, dosuđenih preko 500.000 kuna u korist članova Sindikata, koji iznos pored naknade po Kolektivnom ugovoru uključuje i zatezne kamate i sudske troškove.

Naravno, nitko se od ravnatelju Kataliniću nadređenih nije zapitao je li se novac poreznih obveznika mogao bolje upotrijebiti, tako da npr. službenici dobiju ono što im po Kolektivnom ugovoru pripada, a da se novcem koji je otišao na kamate i sudske troškove poboljša rad HZPSS.

Tako je samo potvrđena praksa da se državni dužnosnici mogu nekažnjeno igrati novcem poreznih obveznika i trošiti ga na najgori mogući način, a da zato ne snose nikakvu odgovornost.

Da stvar bude još gora ravnatelja Katalenića u ovim sporovima nije zastupalo državno odvjetništvo, već je angažirana ugledna i skupa odvjetnička kuća Hanžeković, Radaković & partneri iz Zagreba, koja sporove nije uspjela dobiti jer se radi o unaprijed izgubljenim slučajevima.

Međutim, ono što nije uspjelo skupim privatnim odvjetnicima, pošlo je za rukom neukim sucima.

Tako jedan, na sreću manji, dio zaposlenika HZPSS do svog prava nije došao sudskim putem, jer pojedini suci ne znaju dovoljno o kolektivnim ugovorima kao izvoru radnog prava, ali im to ne smeta da sami odrede njihovo mjesto, na način koji bi ih stajao ocjene nedovoljan na ispitu iz radnog prava.

Ako usporedite obrazloženja ovih dviju presuda shvatit ćete da se jedan te isti kolektivni ugovor različito tretira od suda do suda. Može li to netko promijeniti?
Ako usporedite obrazloženja ovih dviju presuda shvatit ćete da se jedan te isti kolektivni ugovor različito tretira od suda do suda. Može li to netko promijeniti?

HZPSS_Stirmer374

Tako je Županijski sud u Sisku s predsjednicom vijeća mr. Anom Beloglavec na čelu, donio presudu kojom se preinačuje presuda Općinskog suda u Kutini i odbija se zahtjev za isplatu putnih troškova.

Odluku prvostupanjskog suda koji je presudio da je zahtjev za isplatu putnih troškova sukladno Kolektivnom ugovoru osnovan, mr. Beloglavec smatra pogrešnom primjenom materijalnog prava, izvevši pri tome pravu pravnu bravuru koju citiramo u cijelosti:

Odluke Vlada RH smatraju se propisima, imaju jaču pravnu snagu od Kolektivnog ugovora koji se zaključuje između radnika i poslodavca i po svom sadržaju i djelovanju nema karakter propisa. Zbog svega navedenog prvostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kad je zaključio da tužiteljica ima pravo na isplatu razlike za korištenje privatnog automobila.

Kako pisac ovih redaka nije sudac i nema pravno znaje u malom prstu kao mr. Beloglavec, otvorio je Zakon o radu i tamo pročitao da prema ZORu poslodavac i sindikati mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih zakonom, a u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

ZOR dalje kaže kako se pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju neposredno i obvezno na sve osobe na koje se primjenjuje kolektivni ugovor.

Profesor Pravnog fakulteta Anton Ravnić pak u svome udžbeniku “Osnove Radnog prava”, na stranici 539 u glavi II. “Odnos kolektivnog ugovora i zakona”, govori o prisilnim normama zakona koje dopuštaju da se kolektivnim ugovorom odrede uvjeti rada koji su povoljniji od onih određenih zakonom.

U situaciji kad odredbe kolektivnog ugovora određuju povoljnije radne uvjete od onih predviđenih odredbama zakona, potonje se odredbe stavljaju izvan snage. Odredbe su tog ugovora nadređene odredbama zaona i u tom smislu prvonavedene odredbe viši pravni izvor od drugonavedenih“.   

Tako kažu ZOR i profesor Pravnog fakulteta, ali mr. Ana Beloglavec misli drugačije.

To joj pravo ne bi niko osporavao kad njeno nepoznavanje radnog prava u konkretnom sudskom postupku ne bi službenicu HZPSS koštao 3.965 kuna na ime sastava odgovora na tužbu od 1.000 kuna, pristupa na ročište 1.000 kuna, sastav žalbe od 1.250 kuna i PDV od 715 kuna.  

Naše je pravosudni sustav tako omogućio sucima da svoje neznanje dobro naplate i na kraju još na svoju nestručnost dodaju i PDV.

Na sreću, ovakvih sudaca poput mr. Beloglavec (bilo bi interesantno znati na kojem znanstvenom području je uvažena sutkinja magistrirala), ipak ima manje od onih koji su nešto naučili na kolegiju radnog prava, ali još uvijek previše, posebice kad se zna da zbog štete koju nanose građanima, pravdi i sudskoj praksi neće odgovarati.

Stoga Sindikat predlaže ministrici pravosuđa Ani Lovrin da za suce koji su zaboravili ili nisu bili pažljivi kad se na predavanjima govorilo o važnosti kolektivnog ugovora organizira dodatnu edukaciju i barem ih na trenutak vrati u školske klupe ne bi li obnovili ono što su trebali naučiti.

Sindikat je spreman za to izdvojiti dio sredstava iz sindikalne članarine, jer smatra da je to bolje usmjeren novac od plaćanja sudskih troškova.

Svoj poziv Sindikat upućuje i Hrvatskoj udruzi sudaca i Pravnom fakultetu, ne bi li ih potaknuo da sudjelovanjem u ovom projektu daju svoj doprinos kvalitetnijoj sudskoj praksi na području radnih odnosa.

Pročitajte još:

Otvoreni270306_suci

SINDIKAT: SUCI MORAJU NA POPRAVNI IZ RADNOG PRAVA

hina_logo

ZAGREB, 27. ožujka 2006. (Hina) –  Stručno znanje nekih hrvatskih sudaca u vezi radnog prava na zabrinjavajućoj je razini, ocjenjuje se u današnjem priopćenju Sindikata državnih službenika i namještenika.
Sindikat navodi primjer iz Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu kada savjetnicima koji su koristili privatne automobile u službene svrhe nije isplaćivana Kolektivnim ugovorom (KU) utvrđena naknada od 30 posto cijene benzina po kilometru, već naknada sukladna odluci Vlade u nižem i fiksnom iznosu od 1,20 kuna.

classroomSindikat je poslodavca upozorio na obvezu primjene KU-a, no ravnatelj Ivan Katalenić to je glatko odbio, kao i poziv da se problem riješi posredovanjem Ureda za socijalno partnerstvo.
Rezultat je, za sada, preko 500.000 kuna dosuđenih u korist članova sindikata, u što su uključene  zatezne kamate i sudski troškovi.
No manji dio radnika Zavoda do svojeg prava nije došao sudskim putem, jer pojedini suci ne znaju dovoljno o kolektivnim ugovorima kao izvoru radnog prava.
Tako je Županijski sud u Sisku s predsjednicom vijeća Anom Beloglavec na čelu, preinačio presudu Općinskog suda u Kutini i odbio zahtjev za isplatom putnih troškova, jer sutkinja Beloglavec to smatra pogrešnom primjenom materijalnog prava.
Po Zakonu o radu, poslodavac i sindikat mogu ugovoriti povoljnije uvjete za radnika od uvjeta određenih zakonom, a u slučaju da je neko pravo  različito uređeno kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.
Sutkinjino nepoznavanje radnog prava u tom  postupku je službenicu Zavoda stajalo 3.965 kuna, upozorava sindikat.
Takvih sudaca ima manje od onih koji su nešto naučili na kolegiju radnog prava, ali još uvijek previše, pa sindikat predlaže ministrici pravosuđa Ani Lovrin da organizira dodatnu edukaciju za suce koji ne znaju dovoljno o važnosti kolektivnog ugovora. (Hina) pp/xmd ymd

TPortal270306_suci