SINDIKAT PORUČUJE VLADI: Zašto smo nepovjerljivi!

SINDIKAT PORUČUJE VLADI Zašto smo nepovjerljivi!

baseball_ocjena

(SDLSN, 20. siječnja 2009.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, uoči donošenja Zakona o plaćama državnih službenika po hitnom postupku, poručuje Vladi Republike Hrvatske zbog čega ne vjeruje u predloženi platni sustav u kojem bi plaće rasle temeljem ocjene rada i učinkovitosti službenika.

U dobre namjere Vlade ne vjerujemo jer…

sdlsn_www220• se u hitnu proceduru šalje Zakon koji sadrži loša, manjkava, neprovediva i po državne službenike nepovoljna rješenja;
• se Zakon dorađuje pet do dvanaest, a više od godinu i pol Povjerenstvo za izradu Zakona nije se ni sastalo;
• je Povjerenstvo za zakonodavstvo GSV-a u kojem su predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata donijelo jednoglasan zaključak da Zakon ne ide u hitnu proceduru, ali su se na sjednici GSV-a Vlada i poslodavci predomislili;

GSV_ZPDS_Misljenje_povjeren

• se njegovi fiskalni učinci i visina plaća državnih službenika, posebice policajaca, carinika, poreznika, pravosudnih policajaca i inspektora, ne mogu procijeniti bez nacrta provedbenih akata;
• se u ocjeni stanja navode primjedbe i prijedlozi DFID-a, Svjetske banke i SIGMA-e, ali ne i sindikata državnih službi koji predstavljaju državne službenike – hrvatske građane zbog kojih se Zakon donosi;

Umjesto središnjeg tijela državne uprave najveći utjecaj na Zakon ima Ministarstvo financija
Umjesto središnjeg tijela državne uprave najveći utjecaj na Zakon ima Ministarstvo financija

• je Vladina strana u više navrata izigrala i prevarila sindikalnu stranu umetnuvši u Zakon rješenja suprotna onima oko kojih je postignut konsenzus na razini Povjerenstva za izradu Zakona;
• provedba Zakona počiva na transparentnom i pouzdanom sustavu ocjenjivanja rada i učinkovitosti, a Vlada tek planira donijeti novi pravilnik o ocjenjivanju koji bi to trebao omogućiti;
• žalbeni postupak u slučaju neobjektivne ocjene ne omogućava učinkovitu pravnu zaštitu, u drugom stupnju ponovno odlučuje poslodavac koji je dao ocjenu, a sudska zaštita se ne može ostvariti u razumnom roku;

zpds_ocjeneDFID

• su ocjene određene unaprijed zadanim kontingentom ocjena i masom sredstava za plaće određenom za promicanje službenika temeljem ocjena;
• je Vlada u Zakonu predvidjela nagrađivanje za izniman učinak po diskrecijskoj ocjeni čelnika i to na razini državnog tijela, premda je na Povjerenstvu dogovoreno da o nagradama odlučuje povjerenstvo u kojem su i predstavnici sindikata te da se nagrade dijele na razini središnjeg tijela državne uprave kao javna pohvala iznadprosječnim službenicima i promicanje izvrsnosti u državnoj službi;

Ovakvo rješenje je dogovoreno na Povjerenstvu za izradu Zakona o plaćama državnih službenika (gore), a ovakvo se šalje u Sabor po hitnom postupku (dolje)
Ovakvo rješenje je dogovoreno na Povjerenstvu za izradu Zakona o plaćama državnih službenika (gore), a ovakvo se šalje u Sabor po hitnom postupku (dolje)

zpds_clanak25• Zakonom nije ostvarena proklamirana dekompresija već daljnja kompresija plaća;
• su Zakonom neke kategorije službenika degradirane, poput viših stručnih savjetnika koji su podijeljeni u dvije potkategorije s početnim koeficijentom od 1,52 za razliku od sadašnjeg koeficijenta 1,57;
• Vlada Zakonom dobiva sredstvo kojim može regulirati masu sredstava za plaće državnih službenika ovisno o fiskalnim i političkim okolnostima putem dirigiranog ocjenjivanja;
• Vlada Zakonom dobiva batinu kojom može disciplinirati svakog nepodobnog i nepoćudnog službenika zaprijetivši mu s dvije ocjene “zadovoljava” i nemogućnošću rasta plaće za 10 godina;
• su promaknuća temeljem ocjena nedovoljno diferencirana, skalirana i rastegnuta u prevelikom vremenskom roku, premda su upravo DFID-ovi konzultanti na koje se Vlada poziva sugerirali godišnje povišice;

zpds_dfid

• će ocjene “izvanredan” i “odličan” biti rezervirane za rukovodeće službenike i službenike koje poslodavac želi zadržati u državnoj službi, dok će više od 70 posto državnih službenika plivati između ocjena “dobar”, “zadovoljava” i “ne zadovoljava”;
• su u nama susjednim zemljama Vlade donijele zakone o plaćama u kojima su stečena prava državnih službenika kad je u pitanju minuli rad i radno iskustvo sačuvana;
• ne želimo izgubiti još jedno pravo kao što smo izgubili pravo na topli obrok. I tada je objašnjenje Vlade bilo da je to za dobro službenika i za njihove veće mirovine, a danas niti imamo pravo, a o visini mirovina bolje je i ne govoriti. Za to vrijeme Vlada omogućava tvrtkama u državnom vlasništvu isplatu toplog obroka;
• Vlada u 19 godina postojanja hrvatske države nije ustrojila javnu i svima dostupnu evidenciju o broju zaposlenih državnih službenika i namještenika;
• su podaci o zaposlenima u MUP-u i MORH-u državna tajna;
• je od 2000 godine samo u MUP-u i MORH-u otkaz dobilo više od 9.000 službenika, ali se broj državnih službenika svejedno nije smanjio;
• su mnogi poslovi državne uprave decentralizirani, ali se broj državnih službenika nije smanjio;

uredbe_nn

• Vlada ne objavljuje podatke o broju državnih službenika i namještenika u uredbama o unutarnjem ustrojstvu premda je Zakonom o Vladi obvezna objavljivati uredbe koje donosi;
• se pravilnici o unutarnjem redu zlorabe za obračun s nepodobnim kadrovima propisivanjem različite struke kao uvjeta za raspored na radno mjesto od one koju ima službenik kojeg treba degradirati ili mu dati otkaz;
• se državni službenici u službu primaju kroz složen i dugotrajan prijamni postupak koji uključuje testiranje, psihološku procjenu, provjeru posebnih znanja i vještina, a rukovodeći službenici temeljem intervjua s politički postavljenim čelnikom ili osobom koju on ovlasti;
• se državna tijela spajaju, razdvajaju i ukidaju ovisno o rezultatima izbora i koalicijskim sporazumima;
• su resori kadrovski ekipirani po stranačkom ključu;
• su profesionalizam i stručnost u državnoj upravi usmjereni ka postizanju ograničenih i kratkoročnih, uglavnom političkih ciljeva;
• se reforme provode stihijski, kampanjski i nedosljedno;
• ima toga još ali nam je ponestalo papira…