SINDIKAT SLUŽBENIKA TRAŽI POMOĆ MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

SINDIKAT SLUŽBENIKA TRAŽI POMOĆ MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ilo_390

ZAGREB Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika dostavio je Međunarodnoj organizaciji rada (MOR) novi prigovor na Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi. Kako objašnjava sindikat, tim se dokumentom, koji je stupio na snagu 11. ožujka, i dalje ograničava sloboda sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja na području lokalne i područne, odnosno regionalne, samouprave.

novilist_logoSlužbenički sindikat, MOR-u je još u listopadu lani uputio prigovor zbog odredbi istog zakona koji je tada bio u postupku donošenja. Prigovor sindikat ponavlja, podsjećajući kako su određene primjedbe sindikata u postupku donošenja zakona usvojene, no osnovna zamjerka – ograničavanje sindikalnog organiziranja – i dalje je aktualna. Odredbom članka 16. Zakona, kako navodi SDLSN, u financijski slabijim jedinicama lokalne i područne samouprave koje kao krajnji korisnici ostvaruju tekuće pomoći iznad 10 posto prihoda poslovanja jedinice, utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini osnovice državnih službenika i namještenika.

Istovremeno se odluka o koeficijentima za obračun plaće stavlja u nadležnost predstavničkog tijela – poslodavca, čime se onemogućava kolektivno pregovaranje o uvjetima rada, odnosno visini plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave. (G. Ga.)

Pročitajte još…