Sindikat: Što je gradonačelnik Vrgorca dosad čekao s ocjenjivanjem i nagrađivanjem službenika

Sindikat: Što je gradonačelnik Vrgorca dosad čekao s ocjenjivanjem i nagrađivanjem službenika


(HINA, 2. svibnja 2018.) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske upozorio je u srijedu da je gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić (Most), koji je najavio donošenje pravilnika o ocjenjivanju tamošnjih službenika i namještenika, već trebao započeti s ocjenjivanjem i nagrađivanjem službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi jer mu je to zakonska obveza.

Dio medija požurio je pohvaliti mladog gradonačelnika i saborskog zastupnika zbog predstojećeg obračuna s neradnicima u gradskoj upravi, uzgred napominjući kako pozitivni propisi već predviđaju ocjenjivanje “kao mogućnost” i tako nasjeo na priču o inovativnosti i političkoj smjelosti hrabrog političara.

Naime, ocjenjivanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi nije “mogućnost” već zakonska obveza, upozorava sindikat u priopćenju.

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2008. godine kaže da se službenici ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu, te da se kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provedbe ocjenjivanja propisuju općim aktom lokalne jedinice.

Budući da statut Vrgorca iz 2009. godine uređuje da gradonačelnik donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provedbe ocjenjivanja, nameće se pitanje kako to da Vrgorac dosad nije poštovao zakon i vlastiti statut i treba li lokalnu vlast koja ne poštuje pozitivne propise hvaliti samo zato jer ih je konačno otkrila, naglašava sindikat.

Osim toga, da bi uveo pravilnik o ocjenjivanju i ocjenjivanje kao temelj za nagrađivanje sukladno rezultatima rada, gradonačelnik mora donijeti pravilnik kojim će se urediti kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu, a kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena službenika.

Treba utvrditi i masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu, što je također obveza gradonačelnika. Ni to nije nova obveza, pa su tako župani, gradonačelnici i općinski načelnici bili dužni pravilnike o nagrađivanju donijeti najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tj. do rujna 2010. godine.

Naravno, Pranić nije kriv što njegovi prethodnici nisu donijeli akte koje im propisuju pozitivni propisi i statut, ali i on se mogao u prethodne dvije godine, koliko je na vlasti, informirati koje su mu obveze, a postavlja se i pitanje nadzora nad radom jedinica lokalne i područne samouprave koje godinama ne izvršavaju obveze, ističe sindikat u priopćenju.

 

ČEMU SLUŽE ZAKONI I STATUT GRADA

Vrgorac uvodi ocjenjivanje i nagrađivanje službenika – što su dosad čekali


(SDLSN, 2. svibnja 2018.) Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić od nedavno se hvali kako će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grad Vrgorac donijeti Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela pa će tako službenicima koji su ljubazni i dobro rade plaća rasti dvostruko, a onima koji bježe ranije prijeti otkaz.

Dio medija već je požurio pohvaliti mladog gradonačelnika i saborskog zastupnika zbog predstojećeg obračuna s neradnicima u gradskoj upravi, uzgred napominjući kako pozitivni propisi već predviđaju ocjenjivanje „kao mogućnost“ i tako nasjeo na priču o inovativnosti i političkoj smjelosti hrabrog političara.

Međutim, ocjenjivanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi nije „mogućnost“ već zakonska obveza.

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2008. godine kaže kako se službenici ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu te da se kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuju općim aktom lokalne jedinice.

Tako i Statut Grada Vrgorca iz 2009. godine člankom 47. uređuje kako gradonačelnik donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja.

Stoga se logičnim nameće pitanje kako to da Grad Vrgorac dosad nije poštovao zakon i vlastiti statut i treba li lokalnu vlast koja ne poštuje pozitivne propise hvaliti samo zato jer ih je konačno otkrila.

Sindikat skreće pozornost i na mali detalj koji se tiče nagrađivanja onih koji dobro rade i po najavama gradonačelnika Pranjića mogu očekivati da im plaća raste dvostruko.

Naime, najavljeni pravilnik o ocjenjivanju i samo ocjenjivanje predstavljaju temelj za nagrađivanje sukladno rezultatima rada, ali da bi se to ostvarilo gradonačelnik mora donijeti pravilnik kojim će se urediti kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu, a kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen.

Potrebno je utvrditi i masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu, što je također obveza gradonačelnika, jer ako se ona ne utvrdi badava ocjenjivanje i pravilnik o nagrađivanju.

Ni ova obveza nije nova pa su tako župani, gradonačelnici i općinski načelnici bili dužni pravilnike o nagrađivanju donijeti najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tj. do rujna 2010. godine.

Podsjećamo, sada je 2018. godina.

Naravno, aktualni gradonačelnik Grada Vrgorca nije kriv za to što njegovi prethodnici nisu donijeli akte koje im propisuju pozitivni propisi i Statut Grada, ali i on se mogao u prethodne dvije godine koliko je na vlasti u Vrgorcu informirati koje su mu obveze, a postavlja se i pitanje nadzora nad radom jedinica lokalne i područne samouprave koje godinama ne izvršavaju obveze koje im nameću službenički propisi. S. Kuhar